Vernieuwing — Jrg. 64 (oktober/november 2005) Nr. 8/9

Thema: HET MAATSCHAPPELIJK NUT VAN SPORT
Sportactiviteiten worden steeds nadrukkelijker aangegrepen als beleidsinstrument voor allerhande maatschappelijke doeleinden: sociale cohesie, volksgezondheid, criminaliteitsbestrijding. De vraag waarom kinderen moeten sporten wordt dan ook beantwoord in termen van deze functies. Dat we kinderen inleiden in sport omdat sporten fijn is en als culturele activiteit ons (samen)leven verrijkt, volstaat niet meer als legitimering voor sportactiviteiten in opvoeding en onderwijs. In dit themanummer aandacht voor de vraag in hoeverre sport deze positieve verwachtingen kan en moet waarmaken.

4 THEMA – REDACTIONEEL

5 Mag sporten ook nog leuk zijn?
THEMA
Dirk Willem Postma, Jodi Mak & Marina Jonkers

6 Sport is niet ‡ls het leven; sport ’s het leven
THEMA
Paul Verweel

9 Het Rots en Waterprogramma
THEMA
Freerk Ykema

12 Sportkeuzes van kinderen
THEMA
Agnes Elling
Sportsocialisatie.

15 Panna: het nieuwe voetbal
THEMA
Mark van der Jagt

19 Jeugdparticipatie in de sport
THEMA
Heino van Groeningen
WhoZnext.

22 De BOS-impuls: een subsidiebron met hoge eisen
THEMA
Saskia van Oenen
Buurt, Onderwijs, Sport.

25 Het Jeugdsportfonds
THEMA
Harrie Postma
GŽŽn buitenspel maar voordeelregel!

29 Woelingen rond schoolzwemmen en zwemvaardigheid
THEMA
Bart Crum & Bob Mirck
Achterstanden in het zwemonderwijs.

32 Topsportmanager Bart Bisdom over sport in het onderwijs
THEMA
Jodi Mak
‘Schaf de lichamelijke oefening af’.

35 Ondersteuningsbehoefte van multiculturele sportverenigingen
THEMA
Nanne Boonstra
Grenzen aan multiculturaliteit

38 Thaiboksen bij Boukhari Gym
THEMA
Marina Jonkers
Vechten voor sociale competenties.

41 Motorische remedial teaching
THEMA
Hans Stroes & Wim van Gelder
Bewegen op maat.

RUBRIEKEN

18 Perspectief
Rob Martens
Monsieur Lopez.

28 ABC-rubriek
COLUMN
Lotte van der Zeijden
Kassajuffrouw

44 Jeugdliteratuur
Peter van den Hoven

46 Agenda

46 Info-rubriek