Vernieuwing — Jrg. 64 (mei 2005) Nr. 5

Thema: HARDE AANPAK
In het publieke debat klinkt de roep om handhaving van regels en gedragscorrectie steeds luider. Deze aflevering van Vernieuwing belicht met drie artikelen de harde lijn in de aanpak van normoverschrijdend gedrag door jongeren. Hoe hard is hard in de praktijk? En hoe staat het met de pedagogische benadering van probleemjongeren en hun omgeving.

4 Hoe hard is de aanpak van jongeren?
THEMA / REDACTIONEEL
Marina Jonkers, Jodi Mak & Dirk Willem Postma

6 Maatschappelijke reacties op jeugdcriminaliteit
THEMA
Peter H. van der Laan

9 Het programma van de Glen Mills School
THEMA
Margreet de Jong

12 Kindermishandeling – Terugblik op de themaweek Geheim Geweld
Stan Meuwese
Nadat er in Hilversum ruim een jaar was overlegd en vergaderd, was het in november 2004 zover: een themaweek van de publieke omroepen over kindermishandeling. Stan Meuwese blikt terug op de actieweek, en constateert dat er langzamerhand beweging komt in de politieke strijd tegen kindermishandeling. Het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de dood van de 3-jarige peuter Savanna maakte onlangs echter duidelijk dat er nog veel te doen is voordat ook kinderen verzekerd zullen zijn van mensenrechten.

16 Schooltuinen het hele jaar rond
NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE
Martijn Weesing
Sommige stadskinderen hebben geen idee waar de groenten uit de supermarkt vandaan komen. Door het werken in schooltuinen maken ze kennis met de wereld van planten en dieren. In Amsterdam zijn er momenteel dertien schooltuinen, waar ruim zevenduizend kinderen eigen gewassen zaaien en oogsten. Martijn Weesing van het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum schetst een levendig beeld van het werk dat kinderen in het Jaarrondprogramma Schooltuinen verzetten, en de ervaringen die ze daarbij opdoen.

19 Culturele en Kunstzinnige Vorming in het Studiehuis
Simone Nijboer
‘Kunst moet het leven leuker maken’.

22 Discussie over de harde aanpak van jongeren
THEMA
Corine de Ruiter en Leo Zevenbergen

24 Een historisch doolhof van opvoedingsadvisering
Hans de Frankrijker
Luisteren naar deskundigen?

RUBRIEKEN

15 ABC-Rubriek
Joke van der Zwaard
Homogene scholen

27 Jeugdliteratuur
Peter van der Hoven

29 Agenda

29 Info-rubriek