Vernieuwing — Jrg. 64 (maart/april 2005) Nr. 3/4

Thema: TAALONDERWIJS (G)EEN VAK APART
In een tijd waarin integratie het toverwoord voor allerhande maatschappelijke vraagstukken lijkt, is er een toenemende aandacht voor taalonderwijs en taalachterstanden. In de realiteit van een multiculturele samenleving is er tegelijkertijd weer meer aandacht voor taaldiversiteit. Reden voor Vernieuwing een themanummer te wijden aan taalonderwijs, met aandacht voor de talige inbreng en inzichten van leerlingen, het taalgebruik in een functionele context en de communicatie tussen leerlingen onderling en leerkracht en leerling.

4 Redactioneel

5 Taalonderwijs (g)een vak apart
THEMA
Joke van der Zwaard

6 De ontbrekende schakel?
THEMA
Maaike Hajer & Paul Leseman
Discussie over nut en noodzaak van de schakelklas.

11 Schakel tussen school, ouders en leerlingen
THEMA
Harald Weessies
Onderwijs in Allochtone Levende Talen.

14 Focus op meertaligheid
THEMA
Guus Extra
Omgang met diversiteit.

19 Kan KEA de verwachtingen waarmaken?
THEMA
Marijke Kienstra & Karin Westerbeek
Kleinschalig Experiment Achterstandsbestrijding.

22 Meepraten in de les, leerzaam maar lastig
THEMA
Maaike Hajer
Interactief taalonderwijs in multiculturele klassen.

25 Taalontwikkeling in de vakles
THEMA
Dolly van Eerde & Corine van den Boer
Wisbaak.

30 Kijk eens wat ik allemaal kan
THEMA
Franke Teunisse & Tirza van Dongen
Toetsen voor een completer beeld.

33 De taalwerkplaats
THEMA
Hilde Hacquebord
Nieuw concept voor het taalonderwijs.

36 Ieder zijn eigen oor, oog, hart
THEMA
Harm de Vos
Werken met vrije teksten bij taaldiversiteit.

39 Verrijking van de thuistaal
THEMA
Joke van der Zwaard
Meer dan woorden.

RUBRIEKEN

18 Perspectief
Joke van der Zwaard
Radicalisering.

29 ABC-Rubriek
Bruno Emans
Gratis: informatie

45 Agenda

46 Info-rubriek