Vernieuwing — Jrg. 64 (juni 2005) Nr. 6

Thema: TOEKOMSTORIèNTATIES
Nog steeds is een groot deel van het onderwijsaanbod gericht op later, op de beroepspraktijk en het volwassen leven. Leerlingen die de relatie tussen hun schoolwerk en hun toekomst niet zien, zijn doorgaans minder gemotiveerd voor hun onderwijs en haken soms zelfs af. In dit nummer van Vernieuwing drie bijdragen over de manieren waarop jongeren in hun leven en leren het meest profijt kunnen trekken van concrete toekomstori‘ntaties.

4 Toekomstori‘ntaties
THEMA / REDACTIONEEL
Iris Andriessen & Marie-JosŽ Koerhuis

6 Studiemotivaties
THEMA
Willy Lens, Maarten Vansteenkiste & Joke Simons
Studeren: nu boeiend Žn nuttig voor later. Leerlingen die een relatie tussen hun studie en de toekomst zien, zijn gemotiveerder en presteren beter.

10 De weekendschool
THEMA
Heleen Terwijn
De weekendschool: eerst dromen, dan kiezen.

12 Populariteit en functioneren in de klas
SOCIALE STATUS
Miranda Lubbers
Als een leerling slecht in de groep ligt, heeft dat negatieve consequenties voor zijn of haar functioneren op school. Miranda Lubbers onderzocht wat die consequenties zijn en wat de school kan doen om leerlingen te beschermen tegen de gevolgen van een lage sociale status.

16 Lichamelijke opvoeding in het Studiehuis
Simone Nijboer
De Tweede Fase was voor docent Eric Swinkels de aanleiding zijn vak lichamelijke opvoeding tot examenvak te transformeren. ‘Het vak leent zich goed voor Studiehuisprincipes. Ik kan leerlingen veel vrijheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces geven.’ Inmiddels kiest zo’n twintig procent van de leerlingen van SG Twickel in Hengelo voor lichamelijke opvoeding. Ze maken kennis met onbekende sporten en doen onderzoek, maar krijgen ook zelf verantwoordelijkheid voor het organiseren van lessen en het schoolsporttoernooi.

19 Onderwijs met onbekende bestemming
Iris Andriessen
Alleenstaande minderjarige asielzoekers.

22 Stichting Kookdroom: leren in de praktijk
THEMA
Martine Zuidweg

24 Levensloop van allochtone en autochtone jongeren
Helga de Valk
Zo ouder, zo kind?

RUBRIEKEN

9 Werkend leven
PERSPECTIEF
Marijke Huisman

15 ABC-Rubriek
Rob Martens
Iederwijs

27 Jeugdliteratuur
Peter van den Hoven

31 Agenda

31 Info-rubriek