Vernieuwing — Jrg. 64 (januari 2005) Nr. 1

Thema: BREDE SCHOOL
Tien jaar na de start zijn in alle grote en vele kleine gemeenten brede scholen te vinden. Het begin van de brede school in Nederland valt nagenoeg samen met de decentralisatie van onderwijstaken van het rijk naar gemeenten. De brede school is dan ook bij uitstek een lokale aangelegenheid. Toch komen in het lokale maatwerk een aantal elementen terug waarmee enorm geworsteld wordt: het realiseren van een doorgaande lijn, het organiseren van voldoende en structureel geld en het meten van de opbrengsten.

4 Redactioneel

5 Is de brede school een blijvertje
THEMA
Rike van Osterhoudt & Iris Andriessen

6 De financiering van brede scholen
THEMA
Iris Andriessen & Rike van Oosterhoudt
In de afgelopen tien jaar zijn er in veel gemeenten brede scholen opgezet. Ondanks de lovende woorden van politici voor deze initiatieven, komen er relatief weinig rijkssubsidies ten goede aan brede scholen. Waar bestaan brede scholen dan van? En kan de brede school blijven voortbestaan in economisch minder voorspoedige tijden? Om deze vragen te beantwoorden, deden Iris Andriessen en Rike van Oosterhoudt een onderzoek onder Nederlandse gemeenten.

10 De Groninger vensterscholen
THEMA
Anne Luc van der Vegt
Half Nederland is bezig om brede scholen op te richten, maar vensterscholen zijn er alleen in Groningen. Zijn die vensterscholen werkelijk zo uniek, dat ze een aparte naam verdienen? De reden voor die naam is niet zozeer dat vensterscholen een apart type brede school zijn. ‘Het is gewoon een betere naam,’ vindt Henk Pijlman, de wethouder die in 1995 aan de wieg van de vensterscholen stond. ‘De vensterschool is een school van waaruit je naar buiten kijkt, naar de buurt waarin kinderen opgroeien.’

12 Waar integreren jongeren het best?
Maurice Crul & Hans Vermeulen
In vergelijking met andere landen is de integratie van Turkse jongeren in Nederland gemiddeld geslaagd. Maurice Crul en Hans Vermeulen wijzen echter op een aantal factoren die de integratie van deze jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt bemoeilijkt: de feitelijke afschaffing van de gemengde brugklassen en de marginale status van het beroepsonderwijs.

16 De Vreedzame School. Leerlingen verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat.
Naimi El Khayati
Lang voordat de huidige discussie over veiligheid startte, signaleerden schoolbegeleidingsdiensten dat het primaire proces werd bedreigd door een onveilige atmosfeer. Naar het voorbeeld van een Amerikaans programma werd daarom De Vreedzame School ontwikkeld. Naima El Khayati schetst de visie en inhoud van het programma aan de hand van de ervaringen op twee scholen in Den Haag.

19 Lectoren: een aanwinst voor HBO en pedagogische sector?
Ineke van Halsema
Sinds 2001 zijn er aan de instellingen voor hoger beroepsonderwijs zo’n tweehonderd lectoren aangesteld. Een deel van hen houdt zich bezig met het hoger pedagogisch onderwijs. In wisselwerking met het beroepsveld organiseren lectoren kenniskringen die toegepast onderzoek doen naar actuele vraagstukken. Ineke van Halsema schetst de rol van lectoren binnen het hoger beroepsonderwijs en presenteert een tweetal kenniskringen uit de pedagogische sector.

22 Het rendement van brede scholen in Zuid-Holland
THEMA
Jolanda ten Hove & Ellen Klatter
Vanaf augustus 2000 stimuleert en ondersteunt de Provincie Zuid-Holland brede-schoolontwikkelingen, onder andere met een subsidieregeling voor gemeenten waaraan een monitor- en evaluatietraject is gekoppeld. Een groep van achttien brede scholen in zes gemeenten werd daarvoor gedurende 2,5 jaar gevolgd. Jolanda ten Hove en Ellen Klatter schetsen de resultaten van dit onderzoek, waaruit een hoog rendement van de brede scholen blijkt.

24 ICT in het Studiehuis
Simone Nijboer
‘Al die nieuwe technische mogelijkheden zijn ontzettend leuk’.

RUBRIEKEN

9 Perspectief
Roel van Goor
Onfatsoen van nu en toen.

15 ABC-column
Marina Jonkers
Emotie-cultivisme.

27 Nieuwe boeken
Peter van den Hoven

29 Agenda

29 Info-rubriek