Vernieuwing — Jrg. 63 (december 2004) Nr. 10

Thema: KINDEREN MET EEN STOORNIS
De laatste decennia is de invloed van de psychische hulpverlening op het dagelijks leven sterk toegenomen. Niet in het minst in de sfeer van opvoeding. Zo worden er steeds meer kinderen gediagnostiseerd als lijdend aan een stoornis zoals dyslexie, autisme en ADHD. In dit nummer besteedt Vernieuwing aandacht aan de vraag wat stoornissen precies zijn, hoe het diagnostiseren van kinderen in zijn werk gaat en wat het hebben van zo’n stoornis betekent voor de directe betrokkenen: het kind zelf, de ouders en de school.

4 Een kind met een stoornis?!
Roel van Goor & Marie-JosŽ Koerhuis
Redactionele inleiding.

7 Wat zijn stoornissen nu eigenlijk cht?
THEMA – THEORIE
Roel van Goor
Wat zijn stoornissen nu eigenlijk cht? Onduidelijk antwoord op een verkeerde vraag. Begrippen als ‘imbeciel’, ‘schizofreen’ en ‘neuroot’ zijn niet meer weg te denken uit ons alledaagse vocabulaire. Ook nieuwe labels worden onmiddellijk overgenomen in het taalgebruik van alledag. Iemand die moeilijk contact zoekt, wordt gekscherend een autist genoemd, en kun je moeilijk stilzitten dan ben je een ADHD-er en moet je nodig aan de Ritalin. Maar wat zijn psychische stoornissen?

10 Volgens de richtlijnen heb ik ADHD, zeggen ze. THEMA – PSYCHOLOGIE
Ans Gademan-Koenhein
Psychologie in praktijk. Zo’n twee procent van alle kinderen tussen 5 en 14 jaar heeft last van ADHD. Daarnaast vertoont nog eens vier procent van de kinderen symptomen van deze stoornis. Kinder- en jeugdpsycholoog Ans Gademan-Koenhein schetst de symptomen en mogelijke oorzaken van ADHD en beschrijft hoe de diagnose in haar behandelingspraktijk wordt gesteld.

13 ADHD op school. Naar een continuŸm van zorg.
THEMA – ONDERWIJS
Diny van der Aalsvoort
Een kenmerk van ADHD is grote beweeglijkheid. Die beweeglijkheid is tegelijkertijd een van de kenmerken van jonge kinderen. Vanaf groep 3 wordt echter van kinderen verwacht dat ze stil kunnen blijven zitten. Voor sommige kinderen is dat niet mogelijk, maar zij hebben niet altijd ADHD. Diny van der Aalsvoort pleit daarom voor een zorgcontinuŸm op en rondom de school.

17 ‘Het is in mijn hoofd soms net een omgevallen boekenkast’
THEMA – INTERVIEW
Anja Vink
Hoe beleven ouders en kinderen het als het kind een ‘labeltje’ krijgt opgeplakt? ‘Soms wordt het kind niet meer gezien. Zijn gedrag wordt dan helemaal verklaard vanuit het feit dat hij ADHD heeft. Maar mijn kind is natuurlijk meer dan dat’. Anja Vink tekende de verhalen van twee ouders en hun kinderen op.

21 ‘Je kunt alles door een economische bril bekijken’. STUDIEHUIS
Simone Nijboer
Economie in het Studiehuis. ‘Ik ben nou eenmaal niet zo’n begenadigd verhalenverteller, maar de rol van coach ligt me wel heel erg’, zegt Enno Noordhoff van zichzelf. Hij is leraar economie aan het Cartesiumlyceum in Amsterdam. Daarnaast werkt hij voor de Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs. Simone Nijboer sprak met hem over zijn vak, zijn ervaringen met het Studiehuis en zijn leerlingen die hij kansen wil bieden voor de toekomst.

24 Veiligheid op school maak je samen
VEILIGHEID
Wim Wardekker & Yvonne Leeman
Naar aanleiding van een aantal incidenten is recent een discussie over onveiligheid op scholen opgelaaid. Wim Wardekker en Yvonne Leeman signaleren dat ŽŽn oorzaak van onveiligheid veelal ongesproken blijft: de school zelf. Zij stellen dat het reguliere onderwijs leerlingen via curriculum en didactiek een leerproces opdringt dat als ‘geweld’ kan worden ervaren. Zij pleiten daarom voor een persoonsvormend onderwijs.

RUBRIEKEN

20 ABC Column
Dirk Willem Postma
Doorgaande lijn als drogreden.

27 Nieuwe Boeken
Peter van den Hoven

29 Info-rubriek