Vernieuwing — Jrg. 62 (januari 2003) Nr. 1

4 Veiligheid: Beleving, Verantwoordelijkheid en Aanpak
Roel van Goor & Frank Studulski
Redactionele inleiding: Veiligheid is een hot item. De verkiezingen kwamen in het teken te staan van onveiligheid. Recente gewelddaden als die bij de supermarkt in Venlo wakkerden de roep om meer veiligheid voor burgers nog verder aan. In deze aflevering van Vernieuwing staan we stil bij de vraag wat er eigenlijk met ‘veiligheid’ en ‘onveiligheid’ bedoeld wordt en wie er in welke situatie verantwoordelijk is voor de veiligheid van kinderen en jongeren. En als kinderen en jongeren zelf de oorzaak zijn van onveiligheid en/of geweld, wat kan dan een oplossing bieden ?

7 Terecht bang. Slachtofferschap en beleving van veiligheid door jongeren
Sander Flight & Mark Rietveld
Anders dan vaak wordt gedacht, lopen jongeren een groot risico slachtoffer te worden van criminaliteit: in en rondom school, in het uitgaansleven en het verkeer. Sander Flight en Mark Rietveld onderzochten hoe het precies zit met de veiligheid van jongeren, in hoeverre zij zich slachtoffer voelen en in welke situaties zij met onveiligheid te maken krijgen.

11 It takes a child to raise a village. De preventieve strategie van Communities that care
Harrie Jonkman
Zero tolerance, meer blauw op straat. Dat zijn momenteel de belangrijkste voorstellen die worden gedaan om de (gevoelens van) onveiligheid tegen te gaan. Deze aanpakken bieden mogelijk soelaas als er reeds strafbare feiten zijn begaan. Harrie Jonkman pleit voor meer preventie van onveiligheid, criminaliteit en geweld door in de sociaal pedagogische infrastructuur van wijken meer samenwerking te organiseren.

14 Geweld in gezinnen
Herman Baartman
Sinds de jaren zeventig wordt het geweld tegen kinderen aan de kaak gesteld en zijn er internationaal wettelijke bepalingen afgekondigd. In Nederland strandt een wettelijk verbod op kindermishandeling telkens op de autonomie van ouders inzake de opvoeding van hun kinderen. Herman Baartman pleit voor een veel actiever bemoeienis van politiek en samenleving met het functioneren van ouders.

17 Soms helpt straffen, meestal niet
Bart Driessen
Meer en langere straffen. Dat is in essentie de moraal van de huidige veiligheidspolitiek. Bart Driessen, werkzaam bij het Amazone-team van de Amsterdamse politie, betwijfelt of opsluiting wel een effectieve strategie is. Als we met straffen een blijvende gedragsverandering beogen, zijn er andere maatregelen nodig.

20 De veiligheidsutopie
Frank Studulski
De moderne mens wenst vrijheid en plezier. Als de veiligheid van hem of zijn naasten op het spel staat, dan verwacht hij ingrijpen van politie en justitie. Over de spanning tussen vrijheid en veiligheid publiceerde Hans Boutellier vorig jaar zijn boek ‘De veiligheidsutopie’ . Frank Studulski las het voor Vernieuwing.

24 Kansen voor een gezamenlijke aanpak. Vernieuwing in de jeugdgezondheidszorg
Hannah Smet & RenŽ van Griensven
Per 1 januari 2003 trad de gewijzigde Wet collectieve preventie volksgezondheid in werking. Dat betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de preventieve zorg voor ˆlle kinderen tot 19 jaar. Hannah Smet en RenŽ van Griensven schetsen de ontwikkelingen aan de hand van een concreet voorbeeld in de gemeente Delft, waar zogenoemde ‘JGZ-teams’ zijn gestart.

RUBRIEKEN

23 ABC-Column
27 Vernieuwers van vroeger (Jan Ligthart)
28 Nieuwe boeken
30 Info-Rubriek