Vernieuwing — Jrg. 62 (december 2003) Nr. 10

Thema: LET’S TALK ABOUT SEX!
Wie ’s avonds zit te zappen, stuit op een enorme hoeveelheid seksuele beelden en getuigenissen. Ook in andere media is seksualiteit niet te vermijden. Wat daarbij opvalt, is de aandacht voor fysieke, medische en technische aspecten van het liefdesspel. De liefde, het verlangen en de intimiteit lijken samen met maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld sekserollen en homoseksualiteit naar de achtergrond te zijn verdwenen. In deze Vernieuwing aandacht voor de keerzijde van de openheid over seksualiteit, toegespitst op seksuele opvoeding thuis, op school en via de media.

4 Let’s talk about sex! Over seksuele opvoeding en openheid
THEMA
Dirk Willem Postma & Frank Studulski
Redactionele inleiding: zie hierboven.

7 De klok en de klepel. Jongeren, seksualiteit en populaire cultuur.
THEMA – POPULAIRE CULTUUR
Sanderijn van der Doef & Veroon Vermeer
Jonderen die naar de muziekzenders op televisie kijken, worden overspoeld met seksueel getinte videoclips. Wat precies de relatie is tussen die seksuele beelden en het feitelijke gedrag van jongeren, blijft onduidelijk. Zeker is wel dat veel jongeren vage noties van seksualiteit en risico’s hebben, maar nauwelijks weten wat hen te doen staat. Sanderijn van der Doef en Veroon Vermeer pleiten er daarom voor minder naar seks te kijken en er meer over te praten, thuis en op school.

9 Eeuwig nieuws. Seksuele opvoeding in de twintigste eeuw.
THEMA – GESCHIEDENIS
Hugo Ršling
In 1900 schreef de vooruitstrevende arts Rutgers een eerste voorlichtingsboek en vanaf de jaren twintig werd seksuele informatie breder toegankelijk. Zo breed dat er tenslotte vragen rezen – en rijzen – over de ‘erotisering’ van de samenleving en de overdaad aan seksuele beelden. Hugo Ršling signaleert een eeuwige slingerbeweging van streven naar meer en juist minder openheid inzake seksualiteit.

12 Uit de kast, in de kast? Over de waarde van geheimen in de seksuele opvoeding.
THEMA – HOMOSEKSUALITEIT
Dirk Willem Postma
In het moderne gezin moet in beginsel over alles gesproken kunnen worden, ook over seksuele ervaringen en fantasie‘n. Ouders en pedagogen leiden daaruit af dat er vervolgens ook over alles gesproken m—et worden. Dirk Willem Postma signaleert een parallel met de voorlichting aan homoseksuele jongens, die van oudsher was gericht op de ‘coming out’. Aan de hand van recent voorlichtingsmateriaal belicht Postma de waarde van terughoudendheid in pedagogische relaties.

16 Een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naar een goede seksuele en relationele voorlichting.
THEMA – VOORLICHTING
Stephan W. Cremer
Sinds 2000 neemt het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen onder jongeren gestaag toe, evenals het aantal zwangerschappen en meisjes dat door een ‘loverboy’ de prostitutie wordt ingelokt. Het is dus de vraag of we wel tevreden kunnen zijn met de huidige aanpak van seksuele en relationele voorlichting. Stephan Cremer, werkzaam bij de GG&GD in Utrecht, gaat in zijn bijdrage in op de vraag wat goede voorlichting is, en door wie die gegeven moet worden.

20 Vitale energie. Over jongenspedagogiek
THEMA – SEKSE
Rian Voet
Na jaren van roldoorbrekend onderwijs worden westerse landen opgeschrikt door pedagogen die aandacht willen voor de ‘eigenheid’ van jongens in het onderwijs en de kinderopvang. Rian Voet verdiepte zich in de vraag aan welke angsten en verlangens hun pedagogiek appelleert, en welke beelden over jongens, meisjes, vaders, moeders, leraren en leraressen er in de discussie naar voren komen.

24 ‘Je hoort altijd maar ŽŽn geluid over het onderwijs, dat die kinderen zo leuk zijn’. Interview met Saskia Profijt over Braaf meisje.
LITERATUUR
Marieke Kroneman
In een tijd waarin jongeren nauwelijks meer kiezen voor het vak leerkracht, valt een romandebuut met in de hoofdrol een jonge leerkracht des te meer op. Vooral als ook de auteur zelf in het onderwijs blijkt te werken. Marieke Kroneman sprak met lerares/schrijfster Saskia Profijt.

RUBRIEKEN

19 ABC-Column

Joke de Wilde

27 Vernieuwers van vroeger
Ella Vogelaar

28 Nieuwe Boeken
Peter van den Hoven

30 Info-rubriek