Vernieuwing — Jrg. 61 (december 2002) Nr. 10

4 Verschillen(de) scholen. Over schoolprofilering
Hans Oepkes & Renske van Dillen
Redactionele inleiding: De wens van scholen zich van elkaar te onderscheiden is van alle tijden. Confessionelen dwongen in 1921 zelfs af dat de overheid hun bijzondere onderwijs financierde. Sindsdien zijn scholen steeds meer van elkaar gaan verschillen: op levensbeschouwelijke, maar ook op onderwijs-inhoudelijke punten. De laatste jaren proberen scholen hun concurrentiepositie zelfs te versterken door voor bepaalde ‘profielen’ te kiezen. Zo zijn er ICT-scholen, thuiswerkvrije scholen, tweetalige scholen en kunstscholen.

7 De Boomgaard. Profileren op kunst een kunstje?
Renske van Dillen
Portret van een Utrechtse basisschool die zich als kunstschool profileert.

8 Overheid en markt in het onderwijs. Klaarstomen voor het bedrijfsleven of zelfstandig leren denken?
Jan Terwel
Scholen zijn druk verwikkeld in een concurrentie om de leerlingen. Ze proberen zich zodanig te profileren dat ze zoveel mogelijk leerlingen trekken. Jan Terwel kritiseert deze schijnbare gezonde concurrentie tussen scholen, omdat die in de praktijk vooral een concurrentie tussen categorieĀ‘n leerlingen vormt.

13 De Meergronden. ‘May I have your full attention please!’
Hans Oepkes
Portret van een scholengemeenschap in Almere, die zich profileert met een stroom tweetalig onderwijs.

14 Schoolprofilering: van binnen naar buiten
Anne ter Beek & Jan Simons
De KPC Groep heeft een lange traditie in het ondersteunen van scholen op allerlei terreinen. Een van de werkvelden is de schoolprofilering. Begin jaren negentig zette de KPC Groep in dat kader een project op, waarmee scholen meer zicht kregen op hun eigen identiteit, werkwijze en organisatie. Onlangs voerde de KPC Groep een project uit waarmee scholen werden ondersteund in de profilering naar buiten.

17 De Nieuwe Veste. Thuiswerkvrij onderwijs leidt ook tot onderwijsvernieuwing.
Hans Oepkes
Portret van een school voor VMBO en HAVO die zich profileert als thuiswerkvrije school.

19 Naar een andere onderwijsorganisatie. Lerarentekort en onderwijskwaliteit|
Leo Prick
Als gevolg van het lerarentekort dreigt er een tweedeling tussen scholen te ontstaan. Aantrekkelijke scholen als categoriale gymnasia trekken gekwalificeerde en gemotiveerde leerkrachten weg bij de als minder aantrekkelijk ervaren grote scholengemeenschappen. Het tij is volgens Leo Prick te keren door een radicaal andere organisatie van het onderwijs.

22 Voorschoolse educatie. De nieuwe mode in het bestrijden van onderwijsachterstanden
Anne Vermeer
In de media en in de programma’s van politieke partijen heeft men hoge verwachtingen van de voorschoolse educatie, met name voor kinderen van allochtone herkomst. Volgens Anne Vermeer is er op zich niets tegen een goede voorschoolse educatie, maar alle aandacht daarvoor leidt af van waar werkelijk onderwijsachterstanden bestreden kunnen en moeten worden: in het basisonderwijs.

25 Wilde kinderen. De kritische periode in de taalontwikkeling
Jo Nelissen
Onlangs verscheen het boek’ Savage girls and wild boys’ van Michael Newton. Daarin beschrijft hij de geschiedenis van zogenoemde ‘wilde kinderen’, oftewel kinderen die in verschillende historische perioden buiten de menselijke samenleving opgroeiden. Jo Nelissen las Newton’s boek met de vraag of de wilde kinderen na hun ‘ontdekking’ door mensen alsnog leerden spreken en denken.

RUBRIEKEN

18 ABC-Rubriek
28 Nieuwe boeken
30 Info-rubriek