Van twaalf tot achttien — Jrg. 31 (september) nr. 7

Thema: Vrijheid van onderwijs

06 Artikel 23, richtingvrije planning en ruimte voor nieuw initiatief
John Exalto
Bekijk artikel 23 ook eens vanuit zijn ontstaansgeschiedenis. Dat kan helpen om goede en zorgvuldige afwegingen te maken bij onderwijswetgeving en stelselwijzigingen.

10 Ieder groep zijn eigen school
Tanja Traag & Marijke Hartgers
Openbaar en bijzonder onderwijs: hoe hebben de aantallen zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Het CBS komt met de nieuwste cijfers.

14 Artikel 23 in het licht van de democratische rechtsstaat
Door de redactie i.s.m. Edith Hooge
De Onderwijsraad heeft een advies in voorbereiding, waarin men verkent welke betekenis de vrijheid van onderwijs heeft in deze tijd.

16 Vrijheid van onderwijs: werk maken van de pedagogische opdracht
Gerdien Bertram-Troost
De discussie over vrijheid van onderwijs is geen juridische kwestie voor liefhebbers. Er staat wel degelijk iets op het spel.

En verder
20 Zorg voor een veilig, inclusief en empathisch onderwijsklimaat
22 “What if you fly?”
23 “Zijn wie je bent, geloven wat je wilt”
26 Een drempelloze stapelroute?
32 Meertalig, dat zijn we allemaal
34 Bildung als empancipatie voor vmbo-leerlingen
36 Stevige examencommissie voor een eerlijke toekomst van de leerling