Van twaalf tot achttien — Jrg.31 (oktober 2021) nr. 8

Thema : Edubesitas

06 Het onderwijs lijdt aan edubesitas
Robert-Jan Simons en Henk Sissing
Edubesitas is een ernstige bedreiging voor de gezondheid van het onderwijs en de samenleving. Gezien de huidige overladenheid is het advies van de auteurs: de eerste jaren meer eruit dan erin.

10 ‘Onrust, gejaagdheid, soms verwarring in den gedachtengang’
Jacques Dane en Henk Sissing
Overladenheid is een thema dat sinds de invoering van de eerste onderwijswetten (1801, 1803, 1806), steevast opduikt. Een bespreking door Jacques Dane en Henk Sissing.

14 Is meer van minder beter?
Hein Broekkamp, Martine Braaksma en Edith Hooge
De laatste jaren hebben leraren veel op- voedtaken op zich genomen, maar ook is er de roep om een scherpere focus op de basis. Is meer van minder beter? Of is er juist minder van meer nodig?

18 De overheid is de grootste feeder van het onderwijs!
Jacques Dane en Henk Sissing
Welke ‘nieuwe taken’ zijn door de landelijke overheid tussen circa 2003 en 2008 geadresseerd. De Onderwijsraad zet het op een rij.

En verder

20 Mile-wide, inch-deep: OECD: A Way Forward

22 Waar komt de tijdnood in de betavakken vandaan?

24 Een andere kijk op de overladenheid van het onderwijs

32 Overladenheid bekeken door de bril van de leerpsycholoog

36 Keuzes die scholen maken

38 Gebrek aan visie en afbakening op elk niveau

42 Formatief evalueren vergt een kritische blik op het curriculum en slimme keuzes

Tip van de redactie

17 Gastcolumn Erik Ex

28 Poezie: Overladenheid in dichtvorm 

Rubrieken

05 Editorial door Paul Rosenmoller
09 Column Anne Bergsma: de kunst van het titreren
31 Kennisrotonde
35 Gastcolumn Fons van der Wall
41  Column Frans Ottenhof
45 Namens Verus
48 Boeken
50 De leesclub van het Cygnus
52 Pelgrim in podcastland
53 Netwerk Filmeducatie
54 Onderwijsonderzoek, voor jou geselecteerd door Didactief
55 Onderwijsmuseum