Van twaalf tot achttien – Jrg. 31 (juni 2021) nr. 6

Thema: besturen in onderwijs

06 Ruimte en relatie binnen een ‘losse koppeling’
Sam Terpstra
Jezelf in positie brengen als leraar ten aanzien van je schoolbestuur is belangrijk. Daartoe is het goed om eerst te onderzoeken hoe professioneel besturen in het onderwijs in Nederland ontstaan is.

10 “Benut de pluraliteit die we belangrijk zeggen te vinden”
Renske Valk i.s.m. Marlies Honingh
Er bestaat geen format voor goed bestuur waarbij succes verzekerd is. Wat wel bestaat is ruimte om via sturing de eigen visie op onderwijs gestalte te geven.

12 “Ik werk nog altijd vol overgave voor de leerling”
Maria van Hattum
Bestuursvoorzitter Maria van Hattum deelt haar weekagenda met de lezers. Door alle bestuurstaken heen klinkt onveranderd de drijfveer: voor de leerling.

14 In een schoolorganisatie heeft iedereen iets te leren
Redactie i.s.m. Emmeken van der Heijden en Eugenie Zwanenburg- Dumoulin
Emmeken van der Heijden en Eugenie Zwanenburg-Dumoulin vertellen over hun schoolleiderschap.

En verder

Met katern over het jubileum van het CPS. Het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum bestaat dit jaar 75 jaar.

18 Bestuur, (ont)regel het!
Marlies Blesgraaf, Pieter Huisman, Miek Laemers, Rosanne Tromp

20 De Reis van de Held
Jaap Peters

24 “In deze organisatie zit zo’n wereld aan ervaring, dat merk je”
Renske Valk

26 Hoe kan het onderwijs steeds inclusiever?
Karin van Breugel

28 ‘Een leerling is een kind en geen lijstje cijfers’
Celine van Gemert

32 Begeleiding op weg naar jezelf: een interesse-perspectief op LOB
Esther Slot, Barbara Dresen en Anke Klein Hulse

36 Waarom bildung het vmbo onterecht links laat liggen
Wouter Sanderse

40 ‘Durf keuzes te maken in het curriculum’
Brigitte Bloem

42 Drieluik: Computational Thinking: wat, hoe en wanneer? (3)
Diane van der Linde-Koomen, Herma Jonker en Erna van Koeven

44 Ouderbetrokkenheid, óók in de bovenbouw havo/vwo
Anique Alberts

Rubrieken

05 Editorial: Rutte-tje
09 Column Anne Bergsma: 
Een groot bord in de tuin
17 Gastcolumn Hartger Wassink: Vernieuwing
23 Gastcolumn Frans de Vijlder: Zij + Wij = WIJ?
31 Gastcolumn Jos van Kimmenaede: Tijd om anders te gaan denken en te doen
30 Onderwijsonderzoek, voor jou geselecteerd door Didactief
35 NRO: Samen met onderzoekers kennis creëren en benutten
39 Column Frans Ottenhof: Kalverliefde
47 Namens Verus: Eigen stem
48 Boeken
49 Boeken uitgelicht: Wie ben je? Wie wil je zijn als leraar?
50 Pelgrim in podcastland: NIVOZ podcast
51 Filmeducatie: Filmleraar van het jaar
52 ISK-klas: Khadijeh
54 Uit de collectie van Henk Sissing
55 Onderwijsmuseum: Zomer in het Onderwijsmuseum