Van twaalf tot achttien — Jrg. 30 (september 2020) nr. 7

Thema: burgerschap

06 Kom uit je bubbel!
Lennart Schraa en Ronald Doornekamp
Hoe het Meander College in Zwolle systematisch en doelgericht burgerschapsonderwijs ontwerpt: The Big Five.

08 Burgerschap: in samenhang en doelgericht
Renske Valk en Irene de Kort
Irene de Kort is beleidsadviseur en projectleider Burgerschap bij de VO-raad. Wat doet de VO-raad de komende tijd op het gebied van burgerschap?

12 Bestuurders over burgerschap
Dick Middelhoek
Zeven bestuurders geven weer hoe zij op hun scholen de ontwikkeling van burgerschap agenderen, stimuleren en facaliteren

16 Over ontwikkelen van goed burgerschap en een democratisch ethos
Renske Valk en Welmoed Vlieger
Welmoed Vlieger wijst op het belang van de notie van innerlijkheid, individuele ruimte om eigen opvattingen te kunnen onderzoeken en de ontwikkeling van democratische mentaliteit.

En Verder

18 De grondwet, de rechten van het kind en het schoolethos
Renske Valk

20 Burgerschap in tijden van corona
Dick Geldof

24 Het vermogen tot zelfstandig oordelen
Joachim Duyndam

26 Niemand past in een hokje
Lucia Sint Jago en Barry Mahoney

28 Discussies via het beeldscherm?
Hessel Nieuwelink, Remmert Daas en Jip Teegelbeckers

30 PeaceJam geeft jongeren tools om in actie te komen
Maarten Altena

36 Deep Democarcy in het voortgezet onderwijs
Frank Weijers

38 Tweeluik: Ouderbetrokkenheid en democratisch burgerschap (1)
Piet van der Ploeg en Peter de Vries

42 Kunst en erfgoed geven nieuwe kijk op grote thema’s
Annemarie Hogervorst

44 Onderwijs waarin de kijk op jongens en meiden (g)een rol speelt
Katja Schade

54 Waarom? Daarom!
Jan Verweij en Bill Banning

Ingezonden

46 Vmbo’ers aan het lezen met de Toolbox Leesbevordering
Christel Dood, Marianne van der Linden, Heleen Strating

50 SRVO directeur Noortje Schadenberg vindt persoonlijke ontwikkeling van schoolleiders belangrijk
Lennart de Geus

Tip van de redactie

22 Het tijdloze belang van beeldgeletterdheid
Stefan Vogels

40 Gastcolumn Joris Verheijen: Over Lego, Spinoza en burgerschapsvorming

Rubrieken

05 Editorial
11 Column Anne Bergsma: 
Oppassend en opstandig burgerschap
15 Gastcolumn Samira Bouchibti: Nut en noodzaak van burgerschap
32 In het kort
35 Onderwijsonderzoek, voor u geselecteerd door Didactief
49 Column Koen Ottenhof: Waarheidsvinding
52 Boeken