Van twaalf tot achttien — Jrg. 30 (januari-februari 2019) nr. 1-2

Thema : vernieuwen met verstand

08 ‘Onderwijs moet per definitie innovatief zijn’
Renske Valk
We hebben serieuze maatschappelijke problemen en met het huidige onderwijssysteem gaan we die niet oplossen. We hebben plekken nodig waar we nieuw onderwijs durven te maken, goed geleid, verstandig uitgevoerd, voortdurend verantwoord. Aldus Jan Fasen, grondlegger van de Agora-school.

12 Innovatie: breng wel in beeld wat het oplevert
Renske Valk
Bij de presentatie van de laatste Staat van het Onderwijs, tijdens het congres 2019, maakte Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang enkele kritische opmerkingen over het innovatie- en profileringsgedrag van scholen. In aanloop naar de Staat 2020, doet zij daar niets aan af, liever nog scherpt zij het aan.

18 Vakgebieden vol krachtige kennis
Renske Valk
Scholen moderniseren, vakken integreren, wat gebeurt er met de vakkennis? Die moet, aldus professor Tine Béneker, niet verloren gaan, want het is waardevol om de wereld te blijven bezien door de specifieke bril van verschillende disciplines. Maar de aard en de positie van kennis kan wel mee veranderen.

28 ‘We willen toch geen eenheidsworst?’
Renske Valk
Hoe kijkt een neurowetenschapper naar kennisverwerving, naar het effect van onderwijs en naar nieuwe vormen van onderwijs? We gingen op bezoek bij Harold Bekkering, psycholoog en hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Conclusie: als het gaat om duurzaam leren hebben we met het oude systeem al weinig te verliezen.

En verder

22 Vakkennis en vaardigheden: samen betekenisvol
Renske Valk m.m.v. Frans Meindertsma, Nellianne van Schaik en Floris Velema

36 Innoveren naar eigen maat en behoefte
Rense Valk m.m.v. Lois Rutters, Marco van den Broek, Camyre de Adelhart Toorop en Frank Alkemade

42 “Leerlingen zonder talenten hebben wij nog nooit gezien”
Marenka van Toor

46 Onderwijsinnovatie? Een concept is mooi, maar investeer vooral in mensen
Majorie Weistra

49 Onderwijs in kaart brengen met het Kijkvenster
Harm Biemans, Annet Jager en Birgit Schalkwijk

Ingezonden

52 Wat je geen aandacht geeft groeit ook
Alice Lagerwerf

Tip van de redactie

27 Column: Oneerlijke schoolkennis
Ton van Haperen

32 Diep leren: waarom, wat en hoe
Robert-Jan Simons

Rubrieken

07 Editorial
16 Gastcolumn: Robert-Jan Simons: Ons onderwijssysteem is aan veel meer vernieuwing toe dan alleen aan inhoudelijke
35 Gastcolumn Arjen van der Meij: Ik ben natuurkundeleraar
41 Gastcolumn Wessel Peeters: Onderwijsinnovatie gebeurt niet op papier
44 Column Anne Bergsma: Een natuurkundeprobleem
55 Gastcolumn Arita Halff: Een acht voor tomatensoep
56 In het kort
59 Column Frans Ottenhof: Vallende blaadjes
60 De Leesclub: Het Onderwijsvragenboek, Claire Boonstra e.a.
62 Boeken
64 Gastrecensie door Gerritjan van Luin: Psychologie in de klas, David Didau en Nick Rose
66 Onderwijsonderzoek, voor u geselecteerd door Didactief
68 Wijzer worden/professionalisering
70 Waarom? Daarom! Henk Sissing en Erno Eskens