Van twaalf tot achttien — Jrg. 29 (mei 2019) nr. 5

Thema: leren zichtbaar maken

06 Toetsing als kans om te leren
Renske Valk en Dominique Sluijsmans
Toetsing kan het leren en de motivatie van leerlingen veel beter dienen en veel scholen beraden zich dan ook op hun eigen toetsbeleid. Samen met lector Dominique Sluijsmans maken we de balans op van de staat van toetsing, aan de hand van het advies van de Onderwijsraad uit december 2018.

12 Taxonomieën: nuttige ordeningsprincipes
Pedro de Bruyckere
Pedro de Bruyckere staat stil bij de vraag waarom er taxonomieën bestaan en waarom de vraag of ze een mythe zijn, niet de juiste vraag is.

14 Eerst het curriculum, dan het PTA
Ilona Wevers en Reinier Geurts
Het PTA moet niet leidend voor het onderwijs zijn, maar dienend. Een praktijkvoorbeeld door De Nieuwste School in Tilburg waar men vanuit een samenhangend curriculum het PTA in 4 havo vorm heeft gegeven.

18 Het PTA en onderwijstoezicht
Van de redactie
Het programma voor toetsing en afsluiting is punt van aandacht binnen het onderwijstoezicht. Op welke manier?

En Verder
20 Werken aan formatief evalueren: iedere school z’n eigen uitdagingen
Renske Valk, m.m.v. Tjoerd Zweije, Michiel Dissel, Corine van de Boer

22 Trends in E-assessment
Desirée Joosten-ten Brink

26 Gericht digitaal toetsen en metadatering
Eric Welp en Jente Koopmans

30 Een goed correctieproces vraagt om een betere facilitering en duidelijkere afspraken
Djoerd de Graaf en Emina van de Berg

38 Zomaar twee voorbeelden
Van de redactie

40 Technasium Competentiemonitor: inzicht in eigen competentieontwikkeling 
Wilco Zwennis

44 Werken aan oplossingen voor maatwerk in de klas
Judith Veldhuizen

46 Praktische tools voor formatief evalueren
Suzanne Visser

48 ‘Maak tijd vrij voor echte reflectie en innovatie’
Van de redactie

Ingezonden
52 Laat leerlingen eigenaarschap ontwikkelen
Iris Koopman

Tip van de redactie
25 Vakwedstrijden als onderwijs- en examentool
Jos van Zwieten

32 Naar een andere eindexamen geschiedenis voor havo en vwo 
Tim Huijgen

Rubrieken 
05 Editorial
11 Column Anne Bergsma: Het oordeel uitstellen
19 Gastcolumn Hartger Wassink: Leren zichtbaar maken
29 Gastcolumn Sergej Visser: Formatief evalueren in de klas
34 Berichten
42 Professionalisering
43 Gastgedicht José Wapperom: Eindelijk dat papiertje
51 Column Frans Ottenhof: Flesje wijn
54 Boeken
56 Strip van de maand: Graphic novels voor de leeslijst
57 Onderwijsonderzoek, voor u geselecteerd door Didactief
58 BILDUNG, Corma Ruijgrok en Mathi Vijgen