Van twaalf tot achttien — Jrg. 29 (maart 2019) nr. 3

Thema: toekomstbestendig LOB

06 LOB als ontdekkingstocht: laten of leren kiezen?
Twan Stemkens
Wat is er nodig om jongeren naar een loopbaan te leiden? Prof. dr. Marinka Kuijpers aan het woord over de aanpak die scholen kunnen volgen.

08 Het hoeft niet groots en het mag ook thuis
Renske Valk i.s.m Regina Petit
In Utrecht ontwikkelde men een interventie die van ouderbetrokkenheid een bouwsteen moest maken om de overstap van leerlingen van het vmbo naar het mbo te vergemakkelijken.

12 Een gedragen advies uit het onderwijs: de Nieuwe Leerweg
Bart Engbers
De kern van het advies: het samenvoegen vmbo-gl en -tl voor betere aansluiting naar een vervolgopleiding.

14 Toekomstbestendige LOB: opleiden voor een loopbaan
Jeany Slijper, Petra Biemans, Ellen Sjoer
Hogeschool Inholland en De Haagse Hogeschool: hoe stem je loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) af op veranderende, verdwijnende en nieuwe beroepen?

En verder…

18 De grootste uitdaging blijft: de leerling
Renske Valk

20 ‘Studiekeuze is belangrijk, maar het gaat ook om wie je bent en dat je je ontwikkelt.’
Renske Valk

24 ‘Metis bood me ruimte om mijn eigen pad te kiezen’
Carla Desain

32 ‘De leraar wordt op waarde geschat’
Suzanne Visser

34 ‘LOF heeft me de kans gegeven ideeën die onhaalbaar leken binnen bereik te brengen.’
De redactie i.s.m. Wouter van den Berg

40 Impact op het onderwijs; digitale feedback van leerlingen als basis voor betere leskwaliteit
Hannah Bijlsma

42 ‘Docenten en leerlingen hebben dit zelf bedacht’
Rick van Leeuwen

44 ‘Onze leerlingen hebben het belang van samenwerken nu aan den lijve ervaren’
Hetty de Jong

Ingezonden

36 Focus beroepsacademie op reis naar een ander concept
Wim de Boom

Tip van de redactie

23 Ivanhoe
Bram Verweij

30 Makersonderwijs en podiumkunst
Wouter Pols

Rubrieken

05 Editorial
11 Column Anne Bergsma: Opwaartsche druk
17 Gastcolumn Jan Bransen: Tegenspraak
26 Gastcolumn Jasmijn Cuppen: Studiekeuze gaat over jezelf
27 Berichten
38 Professionalisering
39 Column Frans Ottenhof: Ruben
47 Onderwijsonderzoek, voor u geselecteerd door Didactief
48 Gastrecensie: Jan Winters over: Gevormd of vervormd?
50 Boeken
52 Column José Wapperom: Goed Fout
53 Strip van de maand:
54 BILDUNG – Paul Kirschner