Van twaalf tot achttien — Jrg. 29 (februari 2019) nr. 2

06 Een moderne samenleving is niet bang voor meertaligheid
Leonie Cornips
Meertaligheid is kenmerk van een moderne samenleving. Maar hoe wij ons tegenwoordig verhouden tot meertaligheid is wel een issue.

10 Leer geen trucjes, zing een ode
Marc van Oostendorp
Taal is een van de mooiste dingen die de mensheid te bieden heeft. Maar het vak Nederlands brengt maar weinig leerlingen in vervoering. Dat moet veranderen, en dat kan.

12 Taalniveaus zouden vooral curriculaire doeleinden moeten dienen
Jan Hulstijn
Bijna 45 jaar geleden werd de basis gelegd voor het ERK en het Referentieniveau Nederlands. Taalkundig nestor Jan Hulstijn kijkt voor ons terug en geeft kritische beschouwing op de ontwikkelingen.

16 Alle leerlingen hebben baat bij taalbewust onderwijs
Lies Alons en Inge van Meelis
Hoe kunnen we leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun functionele taalvaardigheid in hun opleiding zodat zij meer leersucces gaan ervaren?

En verder

18 Taaldilemma’s op Curaçao 
Karen Heij

22 Taal in de bètavakken
Gerald van Dijk

24 Taal tussen mens en machine
Louis ten Bosch

28 De (taal)uitdagingen van onderwijs aan nieuwkomers
Hariëtte Boerboom

30 Taalbeleid: het Ithaka in Utrecht en het Pontem College in Nijmegen
Eric Ouwerkerk

34 ‘Mevrouw, het antwoord staat gewoon in de tekst!’
Eric Ouwerkerk

36 Taalwetenschap in de klas
Maria Mos

38 Meertaligheid – Er is zoveel meer dan Nederlands en Engels
Carolien Nout

44 Elke dag op zoek naar verbinding
Fleur Nollet

46 Over zwemdiploma’s, judobanden en een nieuwe versie van het ERK
René Leverink

Tip van de redactie

42 Schoolleidersregister ‘Is jouw register ook mijn register?’
Leezan van Wijk

50 En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?
De leesclub – boekbespreking

Rubrieken

05 Editorial
09 Column Anne Bergsma: Toetsweek
21 Gastcolumn René Appel: Nederlands? Welk Nederlands?
27 Gastcolumn Maaike Verrips: Talentalenten!
32 Berichten
40 Professionalisering
41 Onderwijsonderzoek, voor u geselecteerd door Didactief
48 Boeken
52 Column Frans Ottenhof: Drie misdienaars uit het Oosten
53 Strip van de maand – Over strips bij levensbeschouwing
54 BILDUNG – Geert ten Dam