Van twaalf tot achttien — Jrg. 29 (december 2019) Nr. 10

Thema: Over digitalisering

06 Digitaal (nog) niet voor iedereen normaal…
Eugenie Zwanenburg-Dumoulin
Het is hoog tijd dat het aanleren van digitale vaardigheden een vaste positie krijgt in het onderwijs, ook om een nieuwe kloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen te voorkomen.

10 ‘Het vraagstuk Digitale kansen is te groot voor scholen alleen’
Erik Ouwerkerk
Scholen en bibliotheken werken samen om iedereen toegang te geven tot leren in de digitale wereld.

14 Digitalisering van het lezen : wat we weten (en nog niet)
Eliane Segers
We lezen allemaal digitale teksten, maar realiseren ons vaak niet hoe complex dat is. Wat weten we inmiddels over digitaal begrijpend lezen?

16 Het volle potentieel van de computer leren benutten: over informatica en computational thinking
Erik Barendsen en Martin Bruggink
Hoe ziet het nieuwe schoolvak informatica eruit, en wat is eigenlijk computational thinking?

20 Wat doet digitalisering met je vak?
Renske Valk m.m.v. Bertho Busink, Maarten van Gils en Chiel van den Akker

24 Digitalisering noodzaakt tot nieuwe vragen
Renske Valk m.m.v. Remco Pijpers

26 Begin bij de kernwaarden van je onderwijs
Patrick Eckringa

30 Alles wat je in je mars hebt in je eigen hand
Perry Vermeulen

36 Mijden meiden b├Ęta-loopbanen?
Maaike van der Vleuten

38 De herwaardering van het nieuwsgierige Aagje
Renske Valk

40 ‘Kijk voor je leerlingen verder dan het eindexamen’
Brigitte Bloem

44 Wat te doen als het gesprek stokt?
Herberd Prinsen

46 Zelfreflectie als basis voor professionalisering
Leezan van Wijk

Tip van de redactie

28 Van scratch naar Python
Marlies Aldewereld

48 ‘Alles goed’
Door de redactie

Rubrieken

05 Editorial
09 Column Anne Bergsma: Laat je biografie thuis!
23 Gastcolumn Codam: Het verschil tussen equal en equitable
32 In het kort: berichten en agenda
43 Gastcolumn Koen Ottenhof: Soft eyes
50 Boeken
53 Onderwijsonderzoek, voor u geselecteerd door Didactief
54 Voor de laatste keer: BILDUNG door Henk Sissing