Van twaalf tot achttien — Jrg. 29 (april 2019) nr. 4

Thema: Passend onderwijs organiseren 

06 Pas op: een giftige cocktail voor kwetsbare leerlingen
Peer van der Helm
In Nederland heeft ongeveer 3 procent van de leerlingen veel zorg nodig. Juist voor deze kinderen is goed onderwijs immers van vitaal belang. Lector residentiële jeugdzorg Peer van der Helm is bezorgd.

09 Het is nog niet af: bekostiging, ambities, uitdagingen
Renske Valk m.m.v. Nico van Zuylen en Anne Veldt
In 2014 werd de Wet passend onderwijs effectief. Tijd om even de thermometer te steken in de staat van bekostiging en beleid.

14 ‘Het belangrijkste is de cultuur waarin iedereen bereid is om iets te doen voor die leerling’
Renske Valk
Het Kandinsky College in Nijmegen maakte overgang naar passend onderwijs vrij moeiteloos, zo ervoeren de mentor en de zorgcoördinator. Maar dan moet alles in de regio wel kloppen.

18 De special Class van het Metis Montessori
Kees Mijinke, Edinho Pereria en Avalon de Vriendt
Een speciale voorziening voor leerlingen met cognitieve vaardigheden op havo/vwo-niveau maar met kenmerken in het autistische spectrum.

En verder
22 ‘Samen werken, doorzetten. En zeer lekkere tosti’s als lunch’
Renske Valk m.m.v. Marco Mout

24 ‘Alles beter dan een half jaar thuiszitten’
Eric Ouwerkerk

30 Is bewustwording wel echt de eerste stap?
Hanneke Felten, Ikram Taouanza en René Broekroelofs

36 ‘Toen dacht ik: daar moet een website voor komen.’
Renske Valk i.s.m. Jasper Vreken

38 Hoe zit het foto-album van jouw onderwijsleven eruit?
Ivo Mijland 

42 Een lesmethode CKV in het speciaal onderwijs: variatie en uitdaging
Menno Wierdsma m.m.v. Marthe Knaap

44 ‘Het is belangrijk om af en toe een stapje terug te doen of letterlijk achterover te gaan hangen’
Leezan van Wijk

Ingezonden
46 Wat heb je aan psychologen als je aan de vóórkant jongeren niet leert om te leven?
Lissete Bastiaansen

Tip van de redactie
21 Werken en handelen in het belang van het kind
Margrite Kalverboer

50 Yvonne van Sark en Huub Nelis over het nieuwe puberbrein binnenstebuiten 

Rubrieken
05 Editorial
13 Column Anne Bergsma: Het verdriet van toezicht
17 Gastgedicht Charlotte Verhoeff-Groenleer: Dertig
26 Berichten
33 Column Frans Ottenhof: Niet weer, hé?
40 Het manifest van LAKS
41 Professionalisering
48 Boeken
52 Strip van de maand: In gesprek met Gerard Broos
53 Onderwijsonderzoek, voor u geselecteerd door Didactief
54 BILDUNG – Fedor de beer en Mijke Pelgrim