Van twaalf tot achttien — Jrg. 28 (september 2018) nr. 7

Thema: Onderwijskansen

06 Eeuwfeest kansenbeleid
Paul Jungbluth
Je mag het wel een eeuwfeest noemen: honderd jaar debat over onderwijskansen. En waar brengt dat ons nu? Een aantal inzichten om in gedachten te houden.

09 Succesvol zijn op het VMBO
Selma Klinkhamer en Sofie Schouwenburg 
Hoe werkt een vmbo in een achterstandswijk aan onderwijskansen?

12 Autonomie van scholen staat kansengelijkheid in de weg
Herman van de Werfhorst 
Bevordert onze wet- en regelgeving gelijke kansen? Nee, het Nederlandse onderwijsstelsel heeft kenmerken die de kansengelijkheid eerder lijken te belemmeren.

14 Selecteren: we willen het niet, maar we doen het voortdurend
Karen Heij
We moeten naar een ander toetsparadigma. Hoe kan toetsing wél vliegwiel worden voor kansengelijkheid?

En verder

16 Over Tristan
Lia van de Pas

18 Op weg naar eerlijk onderwijs
Ben Wilbrink

22 ‘To hell with circumstances; I create opportunities!’ 
Jacques-Paul Joosten

30 ‘Startende leraren op Curaçao moet je koesteren’
Marco Snoek

32 Enthousiasme over nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo
Femke van den Berg

36 Cito en de kwaliteit van toetsen
Judith Veldhuizen

38 Spelen, leren, maken! Ze horen in de onderwijspraktijk altijd bij elkaar
Rob Martens

42 Grote kansen voor kleine plattelandsgemeenschappen
Joke van der Wijk

44 ‘Een zelfbewuste school heeft weinig cijfers nodig om te weten of het goed gaat’
Judith Grapendaal en Suzanne Wenker

46 Lezen met de leessandwich
Marieken Pronk en Bert de Vos

48 Zeggenschap van docenten vastgelegd in een professioneel statuut
Simone Barneveld

Tip van de redactie

31 Column: Onderwijsdromen
Frans Ottenhof

55 De boekenkring: Aan het werk met Hannah Arendt

Rubrieken

05 Editorial
21 Gastcolumn Christa Compas: Kansen kiezen
25 Column Anne Bergsma: Eindexamenproblemen anno 1904
26 Berichten
28 Redactieadviesraad
40 Professionalisering
51 Onderwijsonderzoek, voor u geselecteerd door Didactief
52 Maak kennis met: Margreet de Heer, stripmaker des Vaderlands
57 Jongerenwereld binnenstebuiten
58 BILDUNG – Ingrid Krooshof-de Keijzer