Van twaalf tot achttien — Jrg. 26 (februari 2016) nr. 2

03 Editorial

06 ‘Veranderen kost tijd, inzet en energie.’
Carla Desain
Het Johannes Fontanus College ontwikkelde een nieuwe mavo. De afdelingsleider kijkt openhartig terug.

10 De bestuurder als ‘voorbeeldig leider’
Hartger Wassink
Hartger Wassink over de vrij unieke bestuursstructuur van het Nederlandse onderwijs.

13 Column: Afpellen
Jan Fasen

14 ‘Durf die hoe-vraag te stellen’
Hanneke Hallink
Schoolleider Harold Wiggers zoekt andere schoolleiders met lef.

16 Spelen met ruimte
Frank Weijers
Hoe werkt dat, leiding geven aan een professionele cultuur?

19 Berichten

24 Leren en leiding geven doe je samen
Erik Meester

26 De kracht van het verbinden van onderwijs, gemeente en jeugdhulp
Bert Meeuwsen en Machteld Koelewijn

28 Gastcolumn: Perspectieven voor schoolbestuurders
Pieter Hendrikse

29 Column: De docentenmusical
Frans Ottenhof

30 Zelf doen
Piet Post

33 Februaricolumn: Niet elk leiderschap leidt tot identificatie
Pascal Cuijpers

34 Een plek vol onvoorspelbare mensen
Anton Horeweg

36 Het Groene Lyceum, een doorlopende leerlijn nader onderzocht
Jan Harbers en Harm Biemans

38 Onderwijsnieuws, voor u geselecteerd door Didactief

40 Door de bril van een ander
Bert van Veldhuizen, Berber Langelaan, Jeantine Geleijnse, Marco Snoek

43 Column: Deep Democracy
Frank Weijers

44 Nieuwe handreikingen voor scholen
Femke van den Berg

46 ‘Ik sta nu steviger in mijn schoenen’
Sander Flight

48 Professionalisering

50 De persoonlijke canon van… Jorrit Blaas
Renée Conradi

52 Boeken

55 Column: Aanzoek
Piet Post

56 Bildung
De bijdrage van Marij van Deutekom

59 Jongerenwereld binnenstebuiten