Van twaalf tot achttien — Jrg. 25 (oktober 2015) nr. 8

05 Editorial

10 Opdracht aan de autonome school
Theo Magito
Wie bekommert zich om de kwetsbare aansluitingpunten in ons onderwijs?

12 Trots op een bijzondere school
Piet Post
Over onderwijsvernieuwing en hoe die in stand te houden.

15 Amsterdams Lef
Jan Fasen

16 Berichten

22 Het talige brein van De lerende mens
Jurjen van der Helden en Harold Bekkering
Taal leren is niet enkel een cognitieve aangelegenheid.

25 Van oude mensen en dingen die voorbij gaan
Frans Ottenhof

26 Een collega-coach op afroep!
Herberd Prinsen

28 Technische bedrijven hebben tl-mensen nodig!
Dimph Rubbens en Aart Stuurman

31 De markt verpesten
Frank Weijers

32 Make-over voor M&O
René Leverink

34 Automatiseren levert onderwijswinst op
Frans Schouwenburg

36 Experimenteren met innovaties in het vo: wat levert het op?
Paul Bisschop en Froukje Wartenbergh-Cras

38 NU – lopende zaken
40 Onderwijsonderzoek Actueel

42 ‘Er staat een workshop yoga op ons rooster’
Benjamin Veenstra

44 Veiligheid, is dat een issue?
Rick van Workum

46 Zeven dagen per week open
Annemieke van Hees

48 De persoonlijke canon van … Arjan van der Meij
Renée Conradi

50 Professionalisering

53 Verliefd
Piet Post

54 Must Think: Simon Verwer over Philippe Meirieu
Simon Verwer

56 Boeken
58 De Boekenkring van de Leerschool
59 Jongerenwereld binnenstebuiten