Van twaalf tot achttien — Jrg. 25 (mei 2015) Nr. 5

05 Editorial

06 Behoefte en aanbod, het moet beter afgestemd
Hester Stubbé
De invoering van digitale leermiddelen gaat traag. Sluiten aanbod en behoefte van scholen wel op elkaar aan?

08 Ontwikkelingsgericht Onderwijs in het vmbo
Martijn van Schaijk en Andor Molter
Twee auteurs breken een lans het OGO als kansrijk concept voor vmbo-scholen

11 Jan Fasen

12 Terugkeren naar een oude liefde
Hanneke Hallink
In deze laatste serie over starters in het onderwijs is Annabelle Onrust aan het woord, een energieke zij-instromer met ambitie.

14 Project leerlingmotivatie
Bettina Korver
Het Clusius College in Noord-Holland dook in het motivatieprobleem van leerlingen. Een onderzoeksmatige benadering door het eigen docententeam.

17 Gastcolumn Christiaan van Os

18 Democratie
Annette Valkengoed en Ben van der Hilst

22 Hebben we onze leerlingen juist in beeld?
Janneke Sleenhof en Marleen Spooren

25 Frank Weijers
26 Berichten
30 Vraag het Paul: Leesstrategieën

32 Wetenschapsoriëntatie: vwo-breed alternatief voor ANW
René Leverink

34 Docentontwikkelteam, samen je eigen onderzoek doen
Eva Overman

36 Examen doen in de simulator
Malini Witlox

38 Verrassing!
Frans Droog

40 Informatie uitwisselen met de PO-VO-monitor
Marijke Nijboer

44 NU – lopende zaken
47 Reisgids digitaal leermateriaal: Het Facebook van het onderwijs: Edmodo

48 Op herhaling: competentie, relatie en autonomie
Terence Honing

51 Frans Ottenhof

52 ‘Veranderingen in een land beginnen bij het kind’
Tessel in ’t Veld

54 Onderwijspioniers Yvonne Nieuweboer en Yvonne Procée
56 Professionalisering
60 MUST THINK Mahatma Gandhi
63 Post Scriptum: Piet Post