Van Twaalf tot Achttien — Jrg. 25 (januari 2015) nr. 1

6 Pas op voor een tweedeling
Roeland Baaten
Een zoektocht naar volwaardige vmbo-routes voor elke leerling.

10 Professionaliseren van onderop en faciliteren van bovenaf
Louis Thijssen
De Handreiking Professionaliseren mag geen papieren tijger zijn.

12 Ook de schoolleider kan het verschil maken
Renée Conradi
De leraar centraal, maar wat betekent dat voor het leiderschap van de schoolleider?

14 Communicatie
René Kneyber
Over communicatie als betekenis-scheppend proces.

18 Professioneel leren: over grenzen (deel 1)
André Koffeman

22 De mentor: een klasse leraar
Teije van der Bij

30 Niet méér maar slimmer toetsen
Marjo Stam

33 Belangstelling voor ‘laptopklas’ verdubbelt per jaar
Corry van Peer

36 Huh, moesten we dat ook leren?
Nathalie Maassen en Dorien den Otter

38 Maatwerk om talent van iedere leerling aan te spreken
Carolien Nout

44 Slimmer leren met Snapput
Roy Eysbach

46 ‘Hier valt geen enkel uur uit’
Ben van der Hilst

52 Onderwijspioniers Joyce Thewessem en Mathijs Drummen
Cerianne van IJzendoorn

48 Werk in uitvoering
Juul Muller en Bob Everaats
Ingezonden

50 Onderwijs vernieuwen door niets te veranderen
André Duijkers
Ingezonden