Van Twaalf tot Achttien — Jrg. 25 (februari 2015) nr. 2

6 Ondersteunen van basisbehoeften bevordert de motivatie
Kim Stroet
In de eerste jaren van het voortgezet onderwijs daalt voor veel leerlingen de motivatie voor school. Wat te doen?

10 ‘Als een les niet lekker loopt, vreet dat energie
Hanneke Hallink
Max Hamel over zijn gang naar het leraarschap en zijn bestaan als startend leraar.

12 Tijd vrij maken door onderwijs anders te organiseren
Marco Snoek en Henk Sligte
Het project InnovatieImpuls Onderwijs laat zien dat het mogelijk is om tijd te creëren door onderwijs anders te organiseren. Een onderzoek naar de opbrengsten

14 Onderwijzen
Dick van der Wateren
Het derde hoofdstuk van Het prachtige risico van onderwijs (Biesta) is allerminst een gebruikelijk verhaal over lesgeven. De 16 bladzijden vragen om slowreading

18 Prestatiemanagement in het voortgezet onderwijs
R. Meulendijk MSC en dr. B. Janssen

22 Project: duurzame leercultuur
Noortje de Vries en Monique Volman

24 Leven lang leren
Cerianne van IJzendoorn

32 Make-over Maatschappijwetenschappen
René Leverink

34 Professionalisering: een zaak van de school
Lex Sanou

36 ‘Een leraar moet het kind zien en in hem geloven’
Frans Ottenhof

45 Verhuisbericht van het Onderwijsmuseum: MOOL
Annemieke van Hees

50 Onderwijspioniers Dick van der Wateren en Femke Pool
Jord Visser

52 Onderwijspioniers Joyce Thewessem en Mathijs Drummen
Cerianne van IJzendoorn

46 TopTutor: oud-leerlingen helpen leerlingen van nu
Kees van der Velden
Ingezonden

48 Alle talent telt
Thijs van der Heijden
Ingezonden