Van twaalf tot achttien — Jrg. 24 (november 2014) Nr. 9

05 Editorial

06 Startende leraren: Zwemmen of verzuipen
Marco Snoek
Er zijn manieren om beginnende leraren beter te begeleiden en van het beroep Leraar een lerend beroep te maken.

09 Jan Fasen

10 De opkomst van de teacherpreneur
Renée Conradi
Teacherpreneurs: ondernemende docenten die lesgeven en zich daarnaast inzetten voor goed onderwijs. Hoe? Dat loopt nogal uiteen.

12 ‘Met een goede publieke dialoog werkt democratie gewoon beter’
Renske Valk
Ook dit jaar verzorgt de Balie weer een landelijke debatreeks over onderwijs De Balie Leert. Rik Seveke en Felix Rottenberg over de waarde van het publieke debat.

14 Motivatie Binnenstebuiten: intrinsiek motiveren via een extrinsieke weg
Renée Conradi
Hoe kun je leerlingen intrinsiek motiveren? Bespaar je de moeite, luidt het devies van Huub Nelis en Yvonne van Sark, auteurs van het nieuwe boek Motivatie Binnenstebuiten.

16 Hoe houden we alle leerlingen gemotiveerd bij de Franse les?
Siebrich de Vries, Erica Bergema, Feikje Riedstra en Coralie Velleman

21 De novembercolumn: Petey de Quay
22 Berichten
27 Vraag het Paul: zelfeffectiviteit

28 Rekenen met beelden gaat net iets beter
Simone Barneveld

30 ‘Het staat er toch?!’
Lucia Fiori, Eline Kouwets en Judith Richters

32 Kwaliteitsverbetering Didactiek
Renate Mamber

34 NU – lopende zaken
37 Frans Ottenhof

38 Onderwijslogistiek, het land der blinden
Ben van der Hilst

40 Wegwijs in digitalisering
René Leverink

42 Op naar een krachtig vmbo!
Wilma Roijackers en Edith Vissers

44 Is uw school klaar voor een trainee van Eerst de Klas??
Marle Smit

46 ‘Ik wil geen secretaresse worden. Ik heb er liever een!’
Pauline Nonnekes-Turk

48 Ruimte!
Sandra Verbruggen

50 Nieuwe toetsen, nieuwe kansen of nieuwe stress?
Hilde Hacquebord

52 Professionalisering
54 Boeken
56 MUST SEE: Dead Poets Society
59 Post Scriptum: Piet Post