Van twaalf tot achttien — Jrg. 24 (mei 2014) Nr. 5

  6  ‘Wie zelf wil groeien, laat zijn omgeving groeien’
Kees Hoogland
Kees Hoogland, directeur APS, is op zoek naar nuance in het onderwijsdebat en raadt ons aan gelijkgestemden op te zoeken. Het gaat om de mindset.

  8  Scholen vragen om meer personalisering en flexibilisering
Renske Valk, Liesbeth van der Woud
De uitkomsten van de peiling naar kansengelijkheid in het onderwijs door DUO Onderwijsonderzoek en Van Twaalf tot Achttien.

12  De sleutel tot nog beter onderwijs
Paul Rosenmöller
In reactie op de peiling naar kansengelijkheid een betoog voor de omslag van structuurdenken naar denken vanuit de behoefte van de leerling.

14  ‘Het is een kwestie van emancipatie’
Renske Valk
Per 1 november 2013 is drs. Monique Vogelzang hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Een kennismaking.

24  Aansluiten bij de toekomst
Elly Loman, Hester Stubbé
21ste eeuwse vaardigheden aanbieden en monitoren.

26  Leraren en schoolleiding denken verschillend over leermiddelen
Rene Leverink
Leraren en leidinggevenden blijken nogal een van opvatting te verschillen als het gaat om het gebruik van leermiddelen. Zo hebben leidinggevenden duidelijk een zonniger kijk op de toepassing van ICT dan leraren.

29  Hordelopen van diagnose naar differentiatie
Linda Odenthal, Judith Richters
Een onderzoek naar de trage start van opbrengstgericht werken.

32  Geduld is een schone zaak
Wim Bos, Joris van den Hout
Een visie op onderwijs, een prettig lesrooster, een goed toegerust gebouw, betrokken ouders, vaardige docenten. Onderwijskwaliteit ontstaat als veel verschillende zaken samen goed gaan.

35  Leraren in de digitale schoolbank
Lisette Blankestijn
Elke vakbekwame leraar beschikt over tools om zijn onderwijs goed in te richten. Bij die tools hebben zich de afgelopen jaren de technologische mogelijkheden gevoegd.

40  Weg met de Medezeggenschapsraad
Ben van der Hilst
De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs heeft sinds zijn geboorte 33 geleden op geen enkele wijze bijgedragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Hoe komt het toch dat zo’n fossiel instituut, dat nooit gewerkt heeft, maar blijft voortbestaan?

42  Wie taalbewust lesgeeft maakt onderwijs aantrekkelijker
Tiba Bolle, Inge van Meelis
Taalgerichte vakdidactiek in praktische leersituaties.

46  Keurmerk Mediawijsheidscholen legt de lat hoog
Carla Desain
Scholen die echt werk maken van het curriculum voor het vak mediawijsheid kunnen ervoor kiezen het ;’Keurmerk Mediawijsheidscholen’ aan te vragen. Zes scholen deden dat al. Tijdens het pittige certificeringstraject biedt de stichting Mediawijsheidscholen graag een helpende hand.

50  Meester in de seks
Sanna Maris, Esther van Efferen-Wiersma
Aan de slag met relationele en seksuele vorming.

52  Blijf in regie
INGEZONDEN
Marijke van Dijk
Lichaamstaal tijdens een lastig oudergesprek

EN VERDER

  5  Essentially contested concept
EDITORIAL
Renske Valk

13  Bendecafé
COLUMN
Jan Fasen

1Blinde paniek
COLUMN
Peter de Quay

18  Berichten

23  Het ideale lesuur
VRAAG HET PAUL
Paul Kirschner

31  Happy birthday Colin
COLUMN
Bamber Delver

36  Lopende zaken
NU
– Eenheid en verscheidenheid 200 jaar Koninkrijk
– Oproep Beleidsgericht Onderwijsonderzoek
– Doe mee met Onderwijs Pioniers voortgezet onderwijs 2014-2015
– Heeft u het gouden oog

39  Een echt register
COLUMN
Jelmer Evers

49  Gore tyfushoer!!!!
COLUMN
Frans Ottenhof

51  Drenthe
COLUMN
Marcel Groenewegen

56  Professionalisering
SCHOLING
– Klaar voor de nieuwe anti-pestwetgeving met de anti-pestcoördinator
– Jongerentrends spotten op Youth Safari
– ‘De ideale jongen is tegenwoordig een meisje’
– Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid 2014
– De landelijke conferentie over differentiëren
– CPS Summerschool Opwarmen voor een frisse start
– Expeditie Langs de grenzen van leiderschap
– Basisopleiding zorgcoördinator

58  Boeken
– Identiteit
– Taal in 4D
– Good education in an Age of Measurement
– WOW! Wat een verschil
– Familie is alles
– Jongens zijn slimmer dan meisjes
– Taalbewust beroepsonderwijs
– Onze kinderen en alcohol

60  Educational board herschrijft geschiedenis: de invloed van geloof op onderwijs.
MUST SEE
Eva Doornhof, Amy Whitmaekers

63  Post Scriptum; Simpel
COLUMN
Piet Post