Van twaalf tot achttien — Jrg. 2014 (februari 2014) Nr. 2


6 Schotten doorbreken in ons onderwijssysteem

Myra Keizer
Onderwijsvernieuwing kan maatschappelijke tegenstellingen verkleinen.

10 De waarde van onderwijs
Paul van Meenen
Over het begrip ’toegevoegde waarde’: een begrip dat ons denken over de kwaliteit van scholen verder kan helpen?

12 Het grote herontwerp van het voortgezet onderwijs
RenŽ Kneyber
Introductie van de termen praxis en poeisis als kapstokhaken bij het opschudden van het curriculum. RenŽ Kneyber hoopt op innovatie van onderaf.

14 Waarom we het gesprek over het leerplan moeten openen
Suzanne Visser
Leren onze kinderen nog wel de goede dingen?

16 Let in 2014 op de volgende term: toegevoegde waarde
Dick van der Wateren
Het lijkt een geweldig idee. Je meet wat kinderen weten en kunnen als ze aan een school beginnen en je doet dat nog eens als ze van school komen. Het verschil is dan wat de school heeft toegevoegd en dat noemen we ’toegevoegde waarde’.

26 Echte leraren worden ondernemer!
Renske Valk
Op 22 maart vindt een evenement plaats dat in een aantal opzichten uniek is. Het onderwerp van gesprek zal zijn: de lerarenmaatschap.

28 Al die teksten in onze eindexamens, waar komt dat fenomeen toch vandaan?
Ben Wilbrink
De rekentoetsen, dit jaar voor het eerst onderdeel van eindexamens vo en mbo, zijn onder politiek vuur komen te liggen. Het ene overleg is nog niet afgelopen, of de volgende hoorzitting staat alweer op de rol…

36 ‘Oorlog op vijf continenten’ maakt docenten handelingsbrutaal
Eric Went
Stel: tijdens de geschiedenisles in 3 havo komt het onderwerp Holocaust ter sprake. Er ontstaat een verhitte discussie waarin leerlingen beweren dat de Jodenvervolging nooit heeft plaatsgevonden. Wat doe je dan? Het educatief project ‘Oorlog op vijf continenten’ helpt docenten aan ‘handelingsbrutale intervisies.

38 Pygmalion en de talentverspilling
Ben van der Hilst
Het is opvallend dat bij alle hypes rond ‘omgaan met verschillen’ en ‘bevorderen van talent en excellentie’ de merkwaardige inrichting van het onderwijsstelsel met volledig gescheiden havo en vwo stromen vrijwel onbesproken blijft.

42 Ik denk dat je echt iets mist in je leven als je geen kinderen neemt.
Frans Ottenhof
Wat denkt de jeugd van tegenwoordig? Hoe denken ze ober het onderwijs, over relaties en over de toekomst? Frans Ottenhof ging in gesprek met zijn mentorgroep 5 havo en legde hun eerst een lijst voor met twaalf keuzemogelijkheden. Hieruit moesten ze kiezen en vervolgens gaven ze in het gesprek een toelichting.

44 Aandacht, aandacht en nog eens aandacht
INGEZONDEN
Wim Bos
Een gesprek met Coerd van der Zwaag over studiebegeleiding en school.

EN VERDER

5 Badwater
EDITORIAL
Renske Valk

9 Kantelen of kapseizen
COLUMN
Jan Fasen

19 Broodroof
COLUMN
Peter de Quay

20 Berichten

23 De definitie van Privacy
COLUMN
Bamber Delver

25 Volle klassen
PAUL
Paul Kirschner

31 Hier wringt het
COLUMN
Jelmer Evers

32 Lopende zaken
NU
– VSO wil expertise van werkloze leraren inzetten
– Speciaal aanbod voor vmbo scholen
– Onderzoek voor onderwijs: het vak mens en maatschappij
– Buitenschools Leren

41 Weg met CITO, appels tekenen!
COLUMN
Frans Ottenhof

47 EŽn leerling twee persoonlijkheden
COLUMN
Marcel Groenewegen

48 Professionalisering
SCHOLING
– Conferentie Cultuur in de Spiegel
– Training Differenti‘ren is te leren!
– Conferentie Kernvakken op orde
– Plan van aanpak tegen pesten CONCREET
– Conferentie taal en rekenen 2014
– ‘De Balie leert’
– 6de Nationaal Mediawijsheid Congres 26 maart 2014

50 Verschenen
– Havo is geen optie
– Met andere ogen
– Autisme in school
– De rest van je leven?
– Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken in het vo
– Stuk
– See me after class
– De prestatie generatie

52 The Finland Phenomenon (2011)
MUST SEE
Cerianna van Ijzendoorn


63 Post Scriptum; Den Haag
COLUMN
Piet Post