Van twaalf tot achttien — Jrg. 2013 (september 2013) Nr. 7

8 ‘Flip the system’
OPINIE & DEBAT
Renske Valk

Rene Kneyber en Jelmer Evers en ruim 20 medeauteurs vragen in hun boek aandacht voor de naar hun mening heiloze weg waarlangs ons onderwijs op dit moment wordt gevoerd.

12 Wie maken we blij met de diagnostische tussentijdsetoets?
OPINIE & DEBAT
Renske Valk
In het schooljaar 2014-2015 zullen alle leerlingen van de vmbo, havo en vwo voor de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde een landelijke diagnostische toets gaan maken. Wie maken we hiermee blij?

22 Van wie is het onderwijs?
Hartger Wassink

Er is iets vreemds aan de hand in het Nederlandse onderwijs. Waar decennialang rust en orde leken te heersen en het onderwijs overzichtelijk verdeeld was naar leeftijd, doelgroep en levensbeschouwing, daar brak eind jaren ’90 plotseling de pleuris uit.

24 Taal en rekenen krijgen handen en voeten
Rene Leverink
In 2010 zijn de referentieniveaus voor taal en rekenen wettelijk vastgelegd. Maar voor een docent valt het nog niet mee om nauwkeurig vast te stellen op welk niveau een leerling zit. SLO helpt.

28 Rekentoetsen in het voortgezet onderwijs
Vincent Jonker, Monica Wijers
Er wordt van overheidswege een aantal landelijke gestandaardiseerde instrumenten in het voortgezet onderwijs ingevoerd. De diagnostische tussentijdse toets is er daar ŽŽn van, de verplichte rekentoets aan het einde van de schoolloopbaan is een andere.

32 ‘Ik heb lange tijd niet geweten wat ik wilde worden’
Monique Mulder
Zo’n tien jaar geleden was Jasmijn Kester leerkracht op een basisschool in Rotterdam, nu is ze directeur van Stad & Esch & Zuideinde in Meppel, een scholengemeenschap voor HAVO, VWO en Gymnasium.

38 Self-efficacy en de begeleidende docent
Maarten van Houten
Leerlingen begeleiden en stimuleren zijn bij uitstek taken van een docent. Hamvraag is altijd hoe dit te doen. Voor dit artikel is onderzocht welke kenmerken in de verhouding tussen docent en leerling bijdragen aan het taakgericht zelfvertrouwen van de leerling.

42 De zelfsturende leerling?
Paul Kirschner, Jeroen van Merrienboer
We zien het graag. Gemotiveerde leerlingen die weten wat er van hen verwacht wordt, die een goed beeld hebben van hun eigen kunnen, die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces en die graag zelfsturend leren. Maar is dat ook realistisch?

45 Cevey voor leerlingen
Cor Verbeek, Simone Scholten

Hoe 7 gewoonten zorgen voor (persoonlijk) leiderschap bij leerlingen.

48 Leraren in opleiding moeten betaald worden
INGEZONDEN
Nikke Schroder, Simone Scholten
De lio-stage is voor veel docenten in opleiding een spannende periode. Waar zullen ze worden geplaatst?

50 Schooluitval terugdringen met het levensloopmodel
INGEZONDEN
Cathy van Tuijl
In Noordoost-Twente loopt momenteel een onderzoek naar oorzaken van vroegtijdig schoolverlaten (in vervolg afgekort met vsv). Dit onderzoek is gebaseerd op het levensloopmodel van vsv van de Amerikaanse onderzoeker Alexander.

EN VERDER

5 Afrekenen
EDITORIAL
Renske Valk

6 MOOI


11 Een rijke oogst
COLUMN
Jan Fasen

16 Berichten

21 Ode aan mijn tweede corrector
COLUMN
Petey de Quay

27 Wat is er met Anass gebeurd?
COLUMN
Bamber Delver

31 Gezellig met ouders
COLUMN
Frans Ottenhof

34 Lopende zaken
NU
– De Inktaap
– Download de Toolkit Netwerkleren in app
– Jonge Jury
– Meedenken met de Onderwijsraad
– NTR congres digitale innovatie in het onderijs

53 En waarom niet?
COLUMN
Marcel Groenewegen

54 Professionalisering
SCHOLING
– Van nieuw examenprogramma naar eigen onderwijsprogramma
– ‘Aansluiten bij de jeugd van tegenwoordig’
– The leader in me
– De Onderwijsdagen komen eraan!

56 Verschenen
– Multifocus
– Jij bent je brein
– Een toekomst voor talent!
– Is het voor een cijfer?
– Succes! met ouders
– Ben ik zo duidelijk?
– Vluchtige stof
– Binding en burgerschap

59 De Nederlandse School
COLUMN
Jelmer Evers


60 De Mammoetwet
CANON VAN HET ONDERWIJS
De democratisering van het onderwijs.

63 Post Scriptum
COLUMN
Piet Post
Verzamelbapo