Van twaalf tot achttien — Jrg. 2013 (oktober 2013) Nr. 8

8 ‘Ik voel me niet zo lekker’
OPINIE & DEBAT
Tamara van Batenburg, Eddes Jolles, Jelle Jolles

Een grootschalig onderzoek naar brugklassers en onderpresteren.

12 Waarom verlaten zoveel beginnende leraren de school waar ze hun carrire begonnen?
OPINIE & DEBAT
Wim van de Grift, Michelle Helms-Lorenz
Wim van de Grift en Michelle Helms-Lorenz van de Rijksuniversiteit Groningen ontrafelen het probleem van de vroeg uitval.

22 ‘Stel het referentiekader verplicht’
OPINIE & DEBAT
Renske Valk

Jos Canton, secretaris van de Vereniging van Leraren in Levende Talen, over de discrepantie tussen SE en CE.

26 De oneerlijkheid van het Nederlandse Onderwijsstelsel
Jonathan Mijs
Op 12-jarige leeftijd, na 8 jaar algemeen vormend onderwijs worden leerlingen van elkaar gescheiden op basis van CITO toets en schooladvies.

28 ‘We weten niet wat we doen’
Simon Verwer, Eke Rebergen
Simon Verwer en Eke Rebergen staan met volle overtuiging in het onderwijs en denken daar elke dag met opmerkelijke intensiteit over na.

30 Ken uw eigen schoolcultuur
Gert-Jan Bos, Elleke van den Burg-Poortvliet
Een bepaalde aanpak kan in de ene klas wonderen verrichten, maar inde andere klas tot niets leiden. Iets vergelijkbaars is aan de orde als het gaat om scholen en het invoeren van werkwijzen, bijvoorbeeld om de school sterker te maken.

36 Cultuurprofielscholen bekennen kleur
RenŽ Leverink
Een toneelvoorstelling als voorlichting over drankmisbruik. In de stad op zoek naar sporen uit het verleden. Een moza•ek als collectief kunstwerk van school en buurtbewoners. Kunst en cultuuronderwijs zit in de lift, met 45 cultuurprofielscholen als inspirerende voorhoede.

39 ‘Dit scheelt ons heel veel werk’
OSO Overstapservice
De Overstapservice Onderwijs (OSO) is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die zorgt voor de veilige digitale overdracht van leerling-gegevens van de ene naar de andere school. Sinds 2013 is deze service beschikbaar voor basis en middelbare scholen. Hoe zijn de ervaringen tot nu toe? Stichting Schoolinfo, de uitvoerder van dit project, sprak met twee scholen.

40 Een goede begeleider is gids, coach en collega
Maaike de Moor, Chantal Kessels
Scholen en politiek zetten hoog in op begeleiding van startende docenten: om docenten te behouden en om ze op te leiden tot professionals. Hoe belangrijk is begeleiding van deze beginnende docenten? En wat is een goede begeleiding? Maaike de Moor, gepensioneerd docente, spreekt hierover met Chantal Kessels. Chantal is gepromoveerd op dit onderwerp.

44 Een unieke leerkring van leraren, ouders en leerlingen
Maartje Reitsma

Het Agnieten College in Wezep zocht naar een andere manier om ouders en leerlingen bij de school te betrekken. Net enkel meer die standaard 10-minutengesprekjes, dat volstond niet meer voor de school, die het profiel ‘de persoonlijke school’ voert. Ze kozen voor het werken met een leerkring. Maartje Reitsma van de KPC Groep doet verslag.

48 De kwijnende creativiteit van het geschiedenis onderwijs
INGEZONDEN
Tim Huijgen
Geschiedenis is een van die vakken waar het scherpen van de geesten van leerlingen een belangrijke opdracht is. Het vak vraagt om creativiteit, van de leerling en van de leraar.

50 Vrijwillige mentor helpt bij overstap naar het voortgezet onderwijs
INGEZONDEN
Jaap Noorda, Jesscia Ayud Manzano
Persoonlijke aandacht van een vrijwillige mentor helpt jongeren om een goede start te maken in het voortgezet onderwijs. Recente effectmeting van School’s cool Utrecht laat de meerwaarde van mentoring voor brugklassers zien. School’s cool pleit voor een betere inbedding in het voortgezet onderwijs en voor meer afstemming tussen formele en informele zorg.

EN VERDER

5 Nationaal Onderwijsakkoord
EDITORIAL
Renske Valk

6 MOOI


11 Par Excellence
COLUMN
Jan Fasen

16 Berichten

21 Smaakmakers
COLUMN
Petey de Quay

25 Uw nieuwe collega Google
COLUMN
Bamber Delver

32 Lopende zaken
NU
– Organen de klas in
– VO-personeel niet blij met organisatie, wel met baan.
– Docenten doen nauwelijks academisch onderzoek
– Lang leve het koninkrijk

43 Wat is goed (digitaal) onderwijs
COLUMN
Jelmer Evers

47 Leerlingen met een talent
COLUMN
Frans Ottenhof

53 Vechten doe je thuis
COLUMN
Marcel Groenewegen

56 Professionalisering
SCHOLING
– Conferentie: Goed toetsen, betere examenresultaten
– De onderwijsdagen komen eraan
– ‘Het onbewuste regeert’
– Pesten, de aap uit de mouw
– Hoe zet u uw leerlingen aan tot topprestaties op school
– The leader in me

58 Verschenen
– Slim zoeken op internet
– Inzicht in teams
– Nooit meer nablijven
– Steeds wijzer
– Van deze kinderen ga je houden
– Waarom tieners zo irritant kunnen zijn, en hoe je daar als ouder mee kunt leren leven
– Tussen de regels
– Leeskilometers maken op school

60 Erasmus
CANON VAN HET ONDERWIJS
De invloed van het Humanisme

63 Post Scriptum
COLUMN
Piet Post
Op slot