Van twaalf tot achttien — Jrg. 2013 (november 2013) Nr. 9

8 Robert J. Marzano en De Kunst en Wetenschap van het lesgeven
OPINIE & DEBAT
Renske Valk

De Amerikaanse onderwijsgoeroe over de tien vragen die de professionele leraar zichzelf kan stellen.

12 Verbindend leraarschap
OPINIE & DEBAT
Tobias Reijngoud
Educatieve apps, tablets en smartphones in de klas. Het hoort allemaal bij de klas van de 21ste eeuw. Maar kunnen we eigenlijk wel voorspellen wat een mens over een eeuw moet kunnen en weten? Terug naar de basis.

22 Onderzoek en onderwijs bij elkaar brengen
Renske Valk

Het NRO is in de lucht. Wat gaat het onderwijs in Nederland merken van dit nieuwe regieorgaan? Van Twaalf tot Achttien sprak met dr. Jelle Kaldewaij, directeur van het NRO.

26 Ieder moment doet ertoe
Hartger Wassink
Professionalisering kent nog een andere dimensie die te maken heeft met de persoon van de leraar: normatieve professionalisering.

28 De ŽŽn een schatkist de ander een krediet
Renske Valk, Cerianne van IJzendoorn
Al een jaar of vier loopt de vermogenspositie van scholen achteruit. 60 procent van de scholen sloot de boeken van 2012 met rode cijfers en meerdere scholen staan onder financieel toezicht. De signalen die binnenkomen bij de VO-raad zijn volgens bestuurslid Hein van Asseldonk ‘verontrustend’. Komen er inderdaad steeds meer arme scholen bij? En hoe verdient een school eigenlijk geld?

36 De onderzoekende leraar in de praktijk
Gino Camp, Aukje Aben
In de juni-editie van Twaalf tot Achttien gaf Gino Camp een profielschets van de onderzoekende leraar en werd beschreven hoe een onderzoekende houding kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de leraar, maar ook aan de kwaliteit van de school als geheel. In dit artikel willen Gino Camp en Aukje Aben graag de theorie in praktijk brengen en een beeld schetsen van wat het inhoudt om als leraar onderzoek in de praktijk te doen.

38 Nieuw voor de klas
Mijke Pelgrim
Daar sta je dan als kersverse docent. Dertig paar ogen staren jouw kant uit. En jij hebt maar ŽŽn paar ogen om mee terug te staren. Hoe overleef je je leerlingen?

40 Het Lerarenregister: papieren tijger of persoonlijke proeve?
Renske Valk, Cerianne van IJzendoorn
Het Lerarenregister is sinds 2012 live en het kabinet wil de bekwaamheidseisen uit het Lerarenregister en de bijscholingsplicht van docenten vanaf 2017 wettelijk verankeren. Wat vindt u van het Lerarenregister?

44 Gemotiveerd kiezen
Anke Herder

Welk profiel, welk beroep of welke studie past bij mij? Leerlingen maken al vroeg belangrijke keuzes. Het Motivatiekompas van Stichting Erego stimuleert het kiezen vanuit talent en motivatie.

46 ‘Spiekboekje rekenen’
Truus Groenewegen
Over twee jaar telt de rekentoets in het voortgezet onderwijs officieel mee voor het eindexamen. Om leerlingen daarop voor te bereiden, organiseren sommige scholen aparte rekenlessen, andere brengen rekenen onder bij wiskunde. Maar is rekenonderwijs wel een taak voor ŽŽn leraar of is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

48 Schei toch uit met excellentie!
INGEZONDEN
Jacqueline Boerefijn
Er begint een jachtige sfeer te hangen op scholen. Vakanties worden ingekort en examens zwaarder gemaakt. De ambitie om leerlingen, leraren en scholen excellent te laten presteren duren voort. Zijn we op de goede weg?

50 Roeland Hiele wint Het Gouden Oog 2013
INGEZONDEN
Leo Both, Cerianne IJzendoorn
Het bedenken en maken van een lesvideo is voor steeds meer docenten een ware uitdaging. Omroep NTR stimuleert deze ontwikkeling met Het Gouden Oog, een jaarlijkse prijs voor de beste lesvideo. Er waren dit jaar vier docenten voor Het Gouden Oog genomineerd.

EN VERDER

5 Wit konijn
GASTEDITORIAL
Renske Valk

6 MOOI


15 Beste Paul
COLUMN
Jan Fasen

16 Berichten

21 De zekerheid van vallen en opstaan
COLUMN
Petey de Quay

25 Open een Facebook discussie
COLUMN
Bamber Delver

31 We kunnen veel beter
COLUMN
Jelmer Evers

32 Lopende zaken
NU
– Intermijn: innovatieve oplossing voor het tussenjaar
– RekenBewust VakOnderwijs: RBVO
– Toekomstbestendig curriculum
– Deel uw herinnering

43 Verliefd op een meisje
COLUMN
Frans Ottenhof

52 Het eerste Lerarencongres 2013

54 Snappen wat het is om docent te zijn
Cerianne IJzendoorn

55 Niet meer doen
COLUMN
Marcel Groenewegen

56 Professionalisering
SCHOLING
– Managementbijeenkomst SPV: nieuwe examenprogramma’s die klaarstomen voor de beroepsprakijk
– Gezocht: schoolleiders met visie
– Kennisnet
– Cursussen en trainingen CED-Groep
– A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart!

58 Verschenen
– Ik ben aan ze gehecht
– Billy
– Plan B
– De invloed van het werkgeheugen
– Brein in onderwijs
– Kinderen uit nieuwe gezinnen
– Excelleren in je werk. Het verschil tussen goed en buitengewoon goed
– Het alternatief: weg met de afrekencultuur in het onderwijs

60 Het curriculum
CANON VAN HET ONDERWIJS
De opeenstapeling van schoolvakken

63 Post Scriptum; Den Haag in het bos
COLUMN
Piet Post