Van twaalf tot achttien — Jrg. 2013 (maart 2013) Nr. 3

8 De wereld vraagt om eigentijds onderwijs
OPINIE & DEBAT
Renske Valk

Op 14 maart 2013 is het jaarlijkse vo-congres. Daar zal Sjoerd Slagter voor de laatste keer als voorzitter vande VO-raad schoolleiders en schoolbestuurders toespreken.

18 Tijd voor een goed gesprek
OPINIE & DEBAT
Mark Vlasblom
Mark Vlasblom, directievoorzitter van ROC Flevoland, heeft ervaren hoe de U-theorie van Otto Scharmer helpt bij het voeren van het ‘echte’ collegiale gesprek over onderwijs. Het eerste uit een serie van drie artikelen.

22 Ouderbetrokkenheid: op weg naar 3.0!
OPINIE & DEBAT
Peter de Vries

De samenwerking tussen school en ouders gaat steeds beter. Dat blijkt uit het onderzoek van de bureaus Ecorys en Oberon die de tweede monitor ouderbetrokkenheid in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoerden.

25 Van presentieleren naar prestatieleren
OPINIE & DEBAT
Henk Westerveld
De school – schoolleiding, docenten en leerlingen – moet blijven leren en reflecteren; de tijd van de vrijblijvendheid is voorbij.

26 Reflecties van een teamleider
Arnold Maarse
Op school gaat het om leren. Vaak wordt door leraren direct gedacht aan het leren van leerlingen. Als leren centraal staat, gaat het echter ook over het leren van leraren. Leren leidt tot weloverwogen anders werken. Waarom lukt dat soms wel en vaak ook niet?

36 Van pechvogel tot personaliseren
DIGITALE DIDACTIEK (7)
Tom Merxx, Jos Zuylen
Wie droomt er nou niet van een klas vol excellerende leerlingen, van geweldige proefwerkcijfers en nog betere eindexamenscores? Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Het lijdt geen twijfel dat ict nieuwe kansen cre‘ert om het schoolse leren en het onderwijzen te verbeteren.

38 Omgaan met verschillen J/M
RenŽ Leverink
De verschillen tussen jongens en meisjes zijn niet zo duidelijk als vaak wordt verondersteld. Ze hebben in elk geval niets te maken met cognitieve competenties. Maar ze bestaan wel! Ze hebben echter vooral te maken met werkhouding en sociaal gedrag. Als je je als docent bewust bent van deze verschillen tussen jongens en meisjesgedrag, kun je daar in de lessen rekening mee proberen te houden. De Handreiking J/M helpt daarbij.

40 Het Kwadrant in Weert keert het tij / Praktijkverhaal over schoolverbetering
Clarien Veltkamp
Eind 2010 kreeg de gemende leerweg van Het Kwadrant het predicaat ‘zeer zwak’. Dit nieuws sloeg in als een bom. De opdracht was duidelijk: de kwaliteit van de gl-opleiding moest omhoog. De school besloot zich echter niet daartoe te beperken. ‘Als je dan toch aan de bak moet, kun je het maar beter gelijk doen’, zegt directeur Jan Mueters. Dank zij de intensieve verbetertraject kreeg de gl-afdeling halverwege 2012 het basisarrangement.

42 LŽve de verschillen!
Klaas Jan Terpstra
Laten we op zoek gaan naar mogelijkheden om te werken vanuit het perspectief van de kwaliteiten en behoeften van leerlingen en collega’s. Laten we niet langer vooral de aandacht richten op wat leerlingen en collega’s niet goed doen. Laten we proberen uit te gaan van wat ze wel goed doen en hen versterken door gebruik te maken van hun kwaliteiten en potenties.

44 Het momentum is niet straks
INGEZONDEN
Carlo Pedroli
Het voortgezet onderwijs is vaak in het nieuws. Vaak is de toon negatief. De toekomst van de leerlingen in het voortgezet onderwijs vraagt echter om een genuanceerde benadering: een zonder oneliner en scoringsdrift. Het is hoog tijd dat docenten, schoolleiders en bestuurders zelf het initiatief nemen om het 21e-eeuwse onderwijs op een fundamenteel andere wijze vorm te geven. Een zeventigtal schoolleiders en bestuurders in het VO nemen onder de naam MOMENTUM 2012 het initiatief.

46 21st century skills, nieuwe vaardigheden voor de toekomst
INGEZONDEN
Terence Honing
Zowel de globalisering als de ontwikkeling tot een kennis en informatiesamenleving hebben invloed op de vaardigheden die onze leerlingen in de toekomst nodig hebben om zich staande te houden op de arbeidsmarkt. 21st Century Skills is de verzamelnaam voor die vaardigheden die passen bij deze veranderende wereld.

EN VERDER

5 Eigentijds
EDITORIAL
Renske Valk

6 MOOI
Technasiumwerkplaats ‘Research & Development’-ruimte van het Jeroen Bosch College

11 Bruisen
COLUMN
Hester Macrander

12 Berichten

17 Onderweg
COLUMN
Wim Bos
Hebt u zich die vraag wel eens gesteld?

21 Oost west, asbest
COLUMN
Jan Fasen

29 Pesten is gif
COLUMN
Bamber Delver

31 Lopende zaken
NU

35 Sex en Origami
COLUMN
Frans Ottenhof

50 Professionalisering
SCHOLING
– In iedere leerling schuilt een gemotiveerde leerling
– De mentor als spil
– Studeren bij het Centrum voor Nascholing: het vliegwiel voor onderwijsontwikkeling
– Masterclass en ori‘ntatiecursus
– Beeldcoaching
– Docentendagen Digitaal Onderwijs
– Breinleren


52 Verschenen
– Ga d’r maar uit
– De kracht van motivatie
– Ruimte voor ouders!
– Worden wie je bent
– Zo begrijpen ze je wel!
– School en echtscheiding
– Films maken, jongeren en antichaosrecepten
– Hoe krijg ik meer grip op mijn emoties

55 Peer review is hot
COLUMN
Jelmer Evers
Professionalisering 2.0

56 De eerste ambachtsschool
CANON VAN HET ONDERWIJS
Opkomst, ondergang en terugkeer van het beroepsonderwijs

58 Post Scriptum
COLUMN
Piet Post
Storm. Op een dag weet je het, althans je meent het te weten, althans je meent het recht te hebben om te zeggen dat je het weet.