Van twaalf tot achttien — Jrg. 2013 (juni 2013) Nr. 6

8 ‘Vertrouw ouders zo hard als je kunt’
OPINIE & DEBAT
Ivo Mijland

Passend Onderwijs, zegt Ivo Mijland, is pas succesvol als de relatie tussen school en de ouders er een is van respect en vertrouwen.

12 Onderwijs en Kennismanagement
OPINIE & DEBAT
Renske Valk
De school moet zich uiteindelijk ontwikkelen naar een lerende organisatie. Het wordt tijd om na te gaan denken over kennismanagement in de school.

14 De onderzoekende leraar
Gino Camp
Kan een leraar ook onderzoeker zijn? Kan hij lesgeven, ;leerlingen begeleiden en tegelijkertijd zijn eigen handelen onder de loep nemen? Gino Camp denkt dat het kan en dat het zou moeten. Maar er zijn wel voorwaarden.

22 ‘Meten om te groeien’
Emila Bijl

Om leerlingen tijdens hun schoolloopbaan goed te begeleiden naar het niveau van het eindexamen, is het van belang te weten hoe zij vorderen ten opzichte van het eindniveau. Bureau ICE deelt haar opvatting over een goed LVS.

26 Onbekend maakt onbemind
Gerrit-Jan Meulenbeld
De aantrekkingskracht van een witte labjas.

29 Leerstijlen en intructiemethoden: Is er een verband?
Paul Krischner, Jeroen van Merri‘nboer
In de april-editie (De onzin van leerstijlen – pag. 22) hebben Jeroen van Merri‘nboer en Paul Krischner beschreven dat er in de wetenschap geen ondersteuning wordt gevonden voor het op een verantwoorde manier vaststellen van iemands leerstijl, als dat laatste -een leerstijl- al geen mythe is. In deze bijdrage gaan ze nog een stap verder.

37 De wereld boeit, maak daar gebruik van
Tom Merkx, Jos Zuylen
In april jl. organiseerde de Radbout Universiteit Nijmegen in samenwerking met de NVON een studiedag voor scheikundedocenten en Toa’s. De keynote werd verzorgd door dr. Herman Schoo, senior onderzoeker bij TNO en programmamaker ‘Sensor Tags & Systems’.

40 Pesten te lijf
Noortje van Dorp
Als het over pesten gaat, focussen scholen zich vaak op de gepeste Žn op incidenten. Maar voor een solide anti-pestbeleid is een verbreding van de ficus nodig. ‘Richt je niet alleen op de gepeste, of de pester en de gepeste. De groep en de processen in die groep zijn de kern van het probleem en de oplossing’, aldus Klaas Hiemstra, projectleider van Pestweb.

43 Nieuw schoolexamen btavakken in aantocht
Suzanne Visser
De eerste havo/vwo-leerlingen die examen doen in de vernieuwde programma’s voor biologie, scheikunde en natuurkunde, gaan in augustus de bovenbouw in. Dat betekent onder meer dat de scholen komend jaar nieuwe schoolexamens moeten maken. Om te voorkomen dat iedereen zelf het wiel moet uitvinden, heeft SLO handreikingen gemaakt met suggesties en adviezen, per vak en vakoverstijgend.

46 Collegiaal flitsbezoek
Wim Bos
Collegiaal lesbezoek hoeft niet veel tijd te kosten. Pas je dit instrument op een bepaalde manier toe, dan kan het snel, doeltreffend, effectief, verrassend en waardevol zijn. De praktijk van ‘Flitsbezoeken’ in het kader van collegiaal leren.

48 Pilot Rekentoets, een gratis nulmeting!
Machteld Schšlvinck
Uit de rekentoets die in het voorjaar 2012 als pilot werd afgenomen bleken grote groepen leerlingen uit alle onderwijssoorten een onvoldoende te scoren. Er is dus werk aan de winkel voor scholen, want in het komende schooljaar zal de rekentoets worden ingevoerd. Er is kritiek op zowel de maatregel als op de toets zelf. Dat gesprek zullen we met een aantal artikelen in het komende schooljaar opstarten.

50 Leesvaardigheid: het nieuwe mensenrecht
INGEZONDEN
Anique Bokdam
De docent als leesprofessional.

54 Averechts effect: rnstig kwaliteitsverlies van het talenonderwijs
INGEZONDEN
Wilma van der Westen
Onderzoek naar de effecten van sturing op de discrepantie tussen cijfers op het schoolexamen en centraal examen bij de taalvakken.

EN VERDER

5 Aan boord blijven
EDITORIAL
Renske Valk

6 MOOI
VMBO Noord-Oost Groningen

11 Moederbitch
COLUMN
Hester Macrander

16 Berichten

21 Onderweg
COLUMN
Wim Bos
Welkom, ontmoeting… en afscheid

25 Is er nog verschil
COLUMN
Jan Fasen
Is er nog verschil tussen gas, water, licht en…..ICT?

28 BNN@school
COLUMN
Bamber Delver
Bent u ook benaderd door BNN om camera’s binnen uw schoolmuren op te hangen?

32 Lesbezoek
COLUMN
Frans Ottenhof

33 Lopende zaken
NU

53 De Vierde Weg
COLUMN
Jelmer Evers

56 Professionalisering
SCHOLING
– NOVO-opleiding voor procesconsultant
– Cursussen en training CED-Groep
– Opleiding tot coach
– Cursus: Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs
– Wat levert praktijkgericht onderzoek op voor scholen?
– Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid 2013

58 Verschenen
– Docent, kon aan je werk toe!
– Digitale Dementie; hoe wij ons verstand kapotmaken
– Aandacht graag!
– Een coachingscultuur; ontwikkelen in organisaties
– Schrijven van 1F naar 4 F; De doorlopende leerlijn schrijven havo/vwo
– Dit is ADHD
– Superdivers!
– Resultaat telt!

60 De invloed van Kohnstamm / Onderwijs als wetenschap
CANON VAN HET ONDERWIJS
Hoewel er al sinds mensenheugenis wordt nagedacht over opvoeding en onderwijs, worden pedagogiek en onderwijskunde pas in de twintigste eeuw erkende diciplines. Van de grondleggers heeft met name Philip Kohnstamm de wetenschappelijke basis gelegd.

63 Post Scriptum
COLUMN
Piet Post
Sander. Hij is staatssecretaris geworden… Geen spat veranderd.