Van twaalf tot achttien — Jrg. 2012 (september 2012) Nr. 7

Thema: DE STERKE SCHOOL – Over sterke docenten, taaltaken en Sportklasse!

7 Tweede Kamerverkiezingen
Belangrijke standpunten uit de verschillende verkiezingsprogramma’s en politieke woordvoerders over leraren en onderwijs. Achtereenvolgens: VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

16 Democratie moet je leren
OPINIE EN DEBAT
Kars Veling
De verhalen over de Arabische lente maken duidelijk dat het wegjagen van een dictator niet voldoende is om een democratie tot stand te brengen. Democratie moet je leren. En dat geldt niet alleen in verre landen. Ook in een land als Nederland is democratie niet onkwetsbaar en vanzelfsprekend.

18 Herijking van de bekwaamheid

PROFESSIONALISEREN
Frank Jansma
De bekwaamheidseisen die onderdeel zijn van de Wet Beroepen in het Onderwijs worden iedere zes jaar vernieuwd om actueel te blijven. De Onderwijscošperatie heeft daartoe onlangs een voorstel gedaan aan de Minister. In de herijking staan bekwaamheden op de gebieden van vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek centraal.

24 Zo versterkt u het vwo
BELEID
Karen Verheggen, Henk Lindeman
De aandacht voor harde onderwijsprestaties groeit. Het kan niet anders of vwo-docenten voelen de druk van deze ontwikkelingen. Hoe kunnen zij hun leerlingen tot hogere prestaties aanzetten.

32 Beter leren met digitale didactiek
DIGITALE DIDACTIEK (1)
Tom Merkx, Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Merkx, Wijnen en Zuylen wijden in deze jaargang van Van 12 tot 18 iedere maand een artikel aan digitale didactiek. In dit nummer de inleiding.

36 Paul Krischner over het kritisch vermogen in het onderwijs / Onderwijsmythes (1)
OPINIE & DEBAT
Renske Valk
Professor Paul Kirschner meent dat het onderwijs veel te gemakkelijk onzinnige en onbewezen denkbeelden aanneemt over leren en ontwikkelen. Een inleiding op zijn serie bijdragen in de komende nummers van Van 12 tot 18.

Thema: DE STERKE SCHOOL – Over sterke docenten, taaltaken en Sportklasse!

43 De sterke school / Inleiding
THEMA
Cor Verbeek
‘Back to school!’

44 Sterke docenten maken een sterke school
THEMA
Cor Verbeek, Miriam van Etteger
Docenten willen het maximale uit de talenten van hun leerlingen halen. Ze werken aan het verbeteren van het onderwijs in deklas. Dat kan vanuit de sectie, binnen een team van collega’s, maar ook met de leerlingen en hun ouders. Juist deze samenwerking maakt een school sterk.

46 Kwaliteit door gesprek
THEMA
Henk Westerveld
Het is belangrijk dat docenten in staat en bereid zijn interactie te cre‘ren in hun lessen. Daarnaast versterkt ook het gesprek met collega’s ieders professionaliteit. De kracht van het leren in de school is afhankelijk van deze twee richtingen van communicatie.

48 Beter leren schrijven met integrale taaltaken
THEMA
Mari‘tte Zuijdgeest
We leren een vreemde taal om ons te kunnen redden in het buitenland of in gesprek met gasten uit den vreemde. Hoe komt het dan toch dat leerlingen bij schrijfonderwijs invuloefeningen moeten maken of altijd weer dezelfde zakelijke brieven schrijven? Het kan anders. En beter. Met taaltaken werken aan schrijfvaardigheid verhoogt het leerrendement.

50 De rekensterke school
THEMA
Ria Brandt
Rekenen bij wiskunde, rekenen bij handel en rekenen bij Engels. Alle docenten kunnen helpen om leerlingen sterker te maken inrekenen. Voorwaarde is dat de schoolleiding en de rekencošrdinatoren het opbrengstbewustzijn van docenten versterken.

52 Grote behoefte aan gesprek rond identiteit
THEMA
Mirjam Stroetinga, Cocky Fortuin-van der Spek
De identiteit van een school is het meest zichtbaar in de omgang met elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Marnix Academie en CPS. Voor alle denominaties geldt dat docenten en schoolleiders behoefte hebben aan een gesprek over de relatie tussen de identiteit en de onderwijskundige richting van hun school.

54 Sportklasse! wil schooluitval verminderen
THEMA
Lydia van Deelen-Meeng, Johan Steenbergen, Meike Elfring
Een sterke school zet in op motivatie van de leerlingen. Sportklasse! is een concept dat kan bijdragen aan de betrokkenheid van kinderen bij hun school en aan het terugdringen van schooluitval.

EN VERDER

6 Editorial
Renske Valk

14 De ‘Hoe overleef ik een Franse camping’-ervaring valt binnen onze lesuren
JETSES

15 Stem wijzer
COLUMN
Ben van der Hilst

17 Kiel-Windeweer
COLUMN
Piet Post

20 Docenten onderzoeken eigen organisatiestructuur
BELEID
Eline Raaphorst
Een nieuwe organisatiestructuur vergroot niet vanzelf de betrokkenheid van docenten bij onderwijskundige beleidsvorming. Dat ontdekte een scholengemeenschap in Amersfoort die drie docenten vroeg onderzoek te doen. De school gebruikt de resultaten om een verdere verbeterslag te maken.

22 Professionaliseren doe je samen
PROFESSIONALILSEREN
Quinta Kools

Professionaliseren is een werkwoord, je moet er iets voor doen. Waarom je dat zou moeten doen en hoe je dat kunt doen zijn onderwerpen die in het artikel aan de orde komen.

27 Regeren is vooruitzien
ONDERWEG
Wim Bos

28 Soepeler en succesvoller doorstromen van vmbo-tl naar havo
BELEID
RenŽ Leverink
De aansluiting tussen vmbo-tl en havo kan beter. Lang niet alle vmbo’s bieden leerlingen met havo-ambities extra leerstof. De doorstromers worden niet voldoende voorbereid op een andere leercultuur. Ook schieten de ontvangende havo’s soms tekort in begeleiding. Zou een ge•ntegreerde leerroute vmbo-t/havo niet beter zijn? SLO begeleidt twee scholen die hiermee bezig zijn.

30 Portfolio blijft een krachtig hulpmiddel
LESMATERIAAL
Linda Nijkamp
Een goed portfolio heeft veel voordelen. Het geeft concreet inzicht in de leerweg die gegaan dient te worden. Het vormt een concrete kapstok om leeractiviteiten aan op te hangen. De leerling krijgt de regie over de te maken vorderingen en de docent kan een adequate selectie maken in de methode, die eigenlijk altijd een beetje te lang is.

38 Beter lezen door betere lessen
DIDACTIEK
RenŽ Leverink
‘Ze lezen steeds slechter…’ Of het inderdaad zo is dat de leesvaardigheid van onze middelbare scholieren achteruit gaat, moet nader worden onderzocht. Maar hoe dan ook is dit wel het gevoel dat leeft in het voortgezet onderwijs. SLO doet samen met docenten Nederlands onderzoek naar alternatieve manieren om de leesvaardigheid te bevorderen.

40 Iedere leerling een eigen toets / Digitaal maatwerk voor (zorg)leerlingen
ICT
Allard Bijlsma
Digitaal toetsen staat inmiddels hoog op de agenda van scholen. De digitalisering van lesmateriaal zet definitief door, er komen nieuwe digitale examens en alle uitgeverijen leveren digitale toetsen aan. In Van 12 tot 18 aandacht voor vijf in het oog springende aspecten hierbij. Deze maand de vierde en voorlaatste bijdrage: digitaal toetsen op maat, voor (zorg)leerlingen.

56 Agenda

57 Polski avond
COLUMN
Marcel Groeneweg

58 Agenda
Vervolg

59 Leraren met lef
COLUMN
Frans Ottenhof

60 Verschenen
‘Canon van het leren’, ‘Inzicht in teams’, ‘Mobile Wave’, ‘Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief’, ‘Schrijfwijzer’

61 Spelenderwijs
‘Met de Nintendo door het Louvre’, ‘Draadloze camera’, ‘How to make it in America’

62 Brugklassertjes
… EN TOT SLOT
Muriel Scharrenberg
Karel Eykman; gedichten /// gedachten.