Van twaalf tot achttien — Jrg. 2012 (maart 2012) Nr. 3

Thema: LOF AAN DE LERAAR

14 Word … leraar!

THEMA
Rola Hulsbergen
Het imago van docenten. Het is onderwerp van gesprek, een gesprek dat hand in hand gaat met het gesprek over gezag en respect. Hoe staat het ervoor met het imago van de docent anno 2012? Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan de docenten zelf. Vijf docenten aan het woord over hun beroep.

20 Ouders over leraren
THEMA
Peter de Vries
Van Dale definieert imago als ‘het beeld dat mensen hebben van iets of iemand’. Welke beelden van de leraar leven er bijvoorbeeld bij ouders, een belangrijke groep betrokkenen? Vier ouders aan het woord over het belang van imago en respect.

28 Luisteren is geen leeractiviteit
DIDACTIEK
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Het onderwijskundige concept kan veel werkruis veroorzaken. Het voortdurend manen van leerlingen tot ‘luisteren’ is zinloos, de oplossing ligt in het aanpassen van het concept. Nieuwe wetgeving is gericht op helderheid om zo het vertrouwen in bestuursprocessen te vergroten. Ook de VO-raad werkt aan richtlijnen die aan scholen het management geven dat zij verdienen.

34 Digitale Klas houdt leerlingen bij de les
ICT
Annemieke Uittenbroek
Op internet zijn veel interessante lesidee‘n te vinden. Maar zelf een les bij elkaar scharrelen kost veel voorbereidingstijd. De Digitale Klas lanceerde daarom een online platform interactief lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff.

38 Digitaal toetsen, volledig online en in de cloud
TOETSEN
Allard Bijlsma
Digitaal toetsen staat inmiddels hoog op de agenda van scholen. De digitalisering van lesmateriaal zet definitief door, er komen nieuwe digitale examens en alle uitgeverijen leveren digitale toetsen aan. De cloudapplicatie Quayn biedt vele mogelijkheden.

44 Wijzer in een Community of Practice
TEAMS
Truus Rozenmond, Marion Godefroy
Een docent hoort de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te houden. Maar hoe wordt je wijzer in je werk? Daarbij kunnen Communities of Practice vaak helpen. Die zijn gericht op leren van en met anderen om zo een nieuwe kijk op je eigen praktijk te ontwikkelen.

EN VERDER

6 Berichten

7 Bouwkwaliteit
COLUMN
Piet Post

9 Uitgelicht

11 Het wordt lente!
COLUMN
Ben van der Hilst

13 De Aanlop
EDITORIAL
Ben van der Hilst

17 Succeservaringen vertalen
UIT HET DAGBOEK VAN
Wim Bos

18 Imago? Wij willen gewoon een goede leraar
THEMA
Tobias Grond, Kauthar Bouchallikht
Tobias Grond en Kauthar Bouchallikht zijn beiden scholier en bestuurslid bij het LAKS. Ze vinden het belangrijk dat het beroep van docent aantrekkelijk wordt gemaakt. Waarom? Omdat het beroep van docent belangrijk is.

22 Kwetsbaarheid als kracht
THEMA
Hartger Wassink
Een goed imago begint van binnenuit.

24 Supersterren
THEMA
Benjamin Veenstra
Misschien hoort het erbij, eerst flink zeuren en klagen over je leraar. Maar uiteindelijk zijn leerlingen behoorlijk positief in hun beoordeling van de leraar: ‘Als je ziet wat ze allemaal voor ons overhebben en hoe onmisbaar ze zijn, dan zou ik ze toch wel een acht geven!

26 Lessen uit Vietnam
THEMA
Mariska Wiersma
Bijna zes jaar werkte en woonde Mariska Wiersma in Vietnam en maakte van dichtbij de dagelijkse onderwijspraktijk mee. Kunnen wij op onderwijsgebied nog wat van dit Drakenland leren en kunnen wij de Vietnamezen nog wat leren?

30 Dag boek, hallo iPad
PROFESSIONALLISERING
Bas Trimbos
Tabletcomputers als leermiddel: het Bonhoeffer College in Enschede durft het aan. De volgende stap is het samenstellen van goede digitale lesprogramma’s. Want rondneuzen in de appstore is leuk, maar ‘echt geschikt als vervangend lesmateriaal zijn de meeste apps niet.’ SLO helpt de pioniers op weg met een cursus Digitale leermiddelen arrangeren.

32 Vergelijking van toetsscores verbetert taalonderwijs
PROFESSIONALLISERING
Marijke Nijboer
In het project Rotterdams (Taal)Effect nemen alle scholen tegelijkertijd dezelfde taaltoets af. Daardoor kunnen docenten van verschillende besturen hun scores en aanpak vergelijken om van elkaar te leren.

36 Zelfbewust generalisten willen verantwoordelijkheid
PROFESSIONALLISERING
Yvonne van Sark
Welke jongeren zijn zelfbewust generalisten? In dit artikel treft u hun profiel aan: wat houdt hen bezig? Wat willen ze graag doen in de toekomst?

40 Beter af bij het btasteunpunt
PROFESSIONALLISERING
Suzanne Visser
In elke regio is een btasteunpunt voor havo/vwo gevestigd. Docenten kunnen er terecht met vragen over vakontwikkelingen, maar ook als ze op zoek zijn naar scholing of ervaringen willen uitwisselen met collega’s. Alle informatie over de nieuwe examenprogramma’s is hier te krijgen, en deelname aan een docentennetwerk opent de deur naar betere contracten met een hoger onderwijs.

42 Van papieren team naar topteam
TEAMS
LŽon Dingemans
Iedere school heeft belang bij een goede samenwerking binnen de teams. Daarbij maakt het niet uit of dat secties zijn of teams geformeerd rond jaarlagen, profielen of sectoren. Een overzicht van de manier waarop teams werken en hoe ze zouden kunnen werken.

48 Keurmerk ouderbetrokkenheid
WVTK
Renske Valk

49 Michael
COLUMN
Frans Ottenhof

50 Verschenen Spelenderwijs
‘Lopen doe je zelf’, ‘Depressie bij kinderen’, ‘Twee vrouwen’, ‘Versterken van het vwo’, ‘Herzien: De bestuurlijke kaart van de Europese Unie’, ‘Televisie kijken op je iPad’, ‘Zamzar, hulp voor dyslectici’, ‘Isabelle (A-Film)’

52 Agenda

53 Samenspel
COLUMN
Michel Pijpers

54 …En tot slot
Hiltje Rookmake
“Die verdoemlijke cijfers”!