Van twaalf tot achttien — Jrg. 2012 (juni 2012) Nr. 6

Thema: SCHOOL EN DAARBUITEN
Over maatschappelijke stage, Lady Gaga, blijven bloggen, burgerschap en mensenrechten

16 Nog meer leerrendement met de maatschappelijke stage

THEMA
Minke Bruning-Hofland
Veel scholen bieden inmiddels schoolbreed een maatschappelijke stage van 30 uur aan. Hoe kan een school ervoor zorgen dat de leerlingen met hun maatschappelijke stage zoveel mogelijk leren?

24 Studentdocenten als jonge onderwijshelden
THEMA
Michiel Stadhouder
Vaak komen docenten handen en ogen tekort, terwijl voor studenten het werken op een school een goede manier is om kennis te maken met het onderwijs. StudentenDocent bemiddelt tussen scholen en studenten die een bijbaan zoeken.

30 Profileren met sociale media
THEMA
Fenna Spiering
Sociale media als Facebook en Twitter zijn anno 2012 niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van een tiener. Eenmaal op school moeten de smartphones uit, leerkrachten houden sociale media liever buiten de deur. Jammer, want met sociale media zet je de school op de kaart.

32 Niks mis met docenten
DIDACTIEK
Jos Zuylen, Wynand Wijnen
Docenten zijn in twintig jaar tijd beter gaan lesgeven. Het werkklimaat verbetert en er zit meer variatie in de lessen, betogen Wijnen en Zuylen. Hoe kan het toch dat de inspectie tot een hele andere conclusie komt?

42 Een drukke klas? Dat komt door jou?
DIDACTIEK
Jolanda Adema, Wilma Werkman, Annelot Vaatstra
Het is het begin van de les. De leerlingen komen al gillend en duwend de klas binnen. Jij ziet ze binnenkomen en denkt ‘Nee, niet wŽŽr zo’n drukke les!’. Maar wat doe je eraan als lio (leraar in opleiding)? Misschien heb je er zelf wel meer invloed op dan je zou denken.

50 LOB: wat zegt het onderzoek echt? / LOB: naar een dialogische reflectie
LOB
Tom Luken, Frans Meijers
De bijdragen in dit artikel zijn een vervolg op de artikelen van Tom Luken en Frans Meijers in het aprilnummer. (vanaf respectievelijk pag. 48 en pag. 50). Met deze twee bijdragen eindigt hun gedachtewisseling, dat wil zeggen, op de pagina’s van Van 12 tot 18. Het is wel duidelijk dat de auteurs elkaar niet vinden in hun stellingname. Luken had nog graag een aantal zaken uit de repliek van Meijers weerlegd. Een reactie van Meijers zou vervolgens ook weer op z’n plaats zijn. Maar de redactie laat het hier voorlopig bij en verwijst de lezer verder naar de website van beide auteurs.

EN VERDER

6 Berichten

7 Sleuteltje
COLUMN
Piet Post

9 Uitgelicht

10 Er is nog leven buiten de school
JETSES

11 Passend bezuinigen
COLUMN
Ben van der Hilst

13 De Aanloop
EDITORIAL
Renske Valk
Gedrevenheid

14 School en …de wereld
THEMA
Eva Vlaardingerbroek, Nino Bedlijn
Voor ons is er een leven op school Žn buiten school, schrijft Eva. En Nino vindt dat school en het echte leven niet altijd goed mixen. Twee werelden die elkaar op te weinig momenten ontmoeten? De idee‘n hierover van Eva en Nino leest u hieronder…

18 Blijven Bloggen!
THEMA
Rebecca Richardson
Een portfolio voor de 21e eeuw.

20 Maak van leerlingen kritische elektronica consumenten
THEMA
Noor Backers
Wat is het verhaal achter mobieltjes, laptops en spelcomputers? Een Webquest van makeITfair informeert jongeren over mensenrechtenschendingen, slechte arbeidsomstandigheden en milieuproblemen die schuilgaan achter die mooie nieuwe smartphone. MakeITfair biedt de mogelijkheid hier iets aan te doen.

23 Oogsten
UIT HET DAGBOEK VAN…
Wim Bos

26 Hoge scores en bekwaamheidseisen
THEMA
Anneke Hesp
Hoe komen landen die hoger in de PISA-lijsten staan dan Nederland (nr.10) eigenlijk aan hun resultaten? Ligt dat aan de leraren? Op zoek naar antwoorden legde Van 12 tot 18 de bekwaamheidseisen van de wet BIO voor aan onderwijsmensen in Nieuw-Zeeland (nr. 7) en Hong Kong (nr. 4).

28 Lady Gaga als muze in de klas
THEMA
Remy Scherpers
Mensen wereldwijd hebben zich over het vraagstuk van Lady Gaga gebogen. Hoe is zij in minder dan twee jaar tijd uitgegroeid tot ’s werelds meest invloedrijke popster bij jongeren? En wat kun je er als docent mee in de klas? Remy Schepers, student filmregie aan de HKU heeft een videoclip met lesmateriaal gemaakt over dit onderwerp en legt uit wat Lady gaga voor jongeren betekent.

34 Kennis delen, waarom zou je?
PROFESSIONELE RUIMTE
Dorien Stals
We willen allemaal het beste voor onze leerlingen. Maar hoe weet je nu wat het beste is voor die leerlingen op jouw school in jouw regio? Vaak worstelen andere scholen in de regio daar ook mee. Daarom krijgt het Dendron College in Horst geregeld bezoek van Limburgse collega’s.

36 Bouw netwerk op vanuit visie
THEMA
Boudewijn Hogeboom
Leerlingen leren veel buiten de school en scholen organiseren daarom excursies en uitwisselingsprogramma’s, maatschappelijke stages en beroepsstages. Maar wat kunnen scholen zelf hiervan leren? Vanuit visie naar netwerk van stagebedrijven.

38 Kiezen voor burgerschap Žn mensenrechten
THEMA
RenŽ Leverink
‘Burgerschap’ wordt vaak in verband gebracht met sociale binding, betrokkenheid bij samenleving en verantwoordelijkheid voor gemeenschapsbelangen. Een precieze defini‘ring van burgerschapvorming ontbreekt echter. Mensenrechteneducatie kan bijdragen aan het vinden van een goede invulling van burgerschap: het is gebaseerd op internationale verdragen, biedt een algemeen geaccepteerd moreel kader en vormt een brug naar wereldburgerschap. SLO heet een curriculumvoorstel ontwikkeld dat beide domeinen met elkaar verbindt.

40 Maatschappelijk stage, preview op de maatschappij
THEMA
Janina Sybesma, Jaap Noorda
Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Tiel blijkt onder andere dat de maatschappelijke stage het beste genoten kan worden in grotere tijdseenheden, dat leerlingen bij voorkeur hun eigen stageplek moeten zoeken en dat een succesvolle stage de keuze voor vrijwilligerswerk positief be•nvloedt. En er is meer.

44 Excellentiemodel: de statusgerichte toekomstplanner
PROFESSIONALISERING
Yvonne van Sark, Rutger van den Berg
Een statusgerichte toekomstplanner wil graag werken.

46 Overleef je eigen reality soap
THEMA
Lilian van der Bolt
Zelf scenarioschrijver, regisseur en hoofdrolspeler zijn in de realitysoap van je eigen leven. Dat kan in ‘Baas in eigen soap’. Onderbouwleerlingen leren via ‘Baas in eigen soap’ op een positieve manier met elkaar om te gaan.

48 Na aardbeving betere examens
INTERNATIONAAL
Anneke Hesp
Een jaar na de aardbeving hebben de scholen in Christchurch, Nieuw-Zeeland, nog steeds te maken met de psychologische gevolgen. Ook zijn scholen bij elkaar ingetrokken en de roosters gehalveerd. Toch waren de examenresultaten boven verwachting. Het schoolleven heeft plaats gemaakt voor leven in de echte wereld.

52 Beter goed gedaan dan beter geprobeerd
MENTORAAT
Ivo Mijland
In het Nederlandse onderwijs is de mentor de spil in de begeleiding. De mentor neemt namens de ouders de gang van zaken waar, zorgt dat de begeleiding op de juiste manier verloopt en houdt contact met thuis over de vorderingen, successen, maar ook eventuele zorgen. De mentor neemt een deel van de opvoeding over. Hoe voer je deze door ouders in goed vertrouwen gedelegeerde opdracht zo goed mogelijk uit.

56 Agenda

5
7 Boudewijn
COLUMN
Frans Ottenhof

58 Verschenen
‘De trein van Boos naar Middel’, ‘Omgaan mest Asperger in de klas’, ‘Krachtige Onderwijzen: de principes van breinvriendelijk leren’, ‘Als leiding geven in het onderwijs je vak is’, ‘Inspiratiemanagement’, ‘De rest van je leven’, ‘De mooiste weg – Leiders met lerende teams op weg naar duurzame kwaliteit’, ‘Communities of Practice als stimulans voor onderwijsontwikkeling’, ‘MindfulKids, HeartfulKids’

60 Spelenderwijs
– iTunesU
– iBooks Author
-”To kill a mockingbird”

61 De doodzonde van Philip Eijlander
COLUMN
Michel Pijpers

62 Ieder een kans om te leren
… EN TOT SLOT
Jan Smolenaars
‘De eerste’ van Hans Hagen uit ‘Soms moet het werkelijk stil zijn – Onderwijsgedichten 1591-2010’.