Van twaalf tot achttien — Jrg. 2012 (januari 2012) Nr. 1

Thema: METEN IS WETEN

14 De onderbouw weer op de kaart

THEMA
Brigit Kooijman
In 2014 worden door de ministers vast te stellen ’tussendoelen’ ingevoerd en komen er richtgevende ‘kennisbases’. Ook komt er voor de vakken Nederlands, Engels en reken/wiskunde een landelijke, diagnostische tussentoets.

18 Digitale toetsen bieden meer
THEMA
Marie-Louise Schonewille
Met alle ict-ontwikkelingen is er voor toetsing geen ontkomen meer aan: digitaal toetsen maakt zijn opwachting. Mogelijke voordelen: leren op eigen niveau, meer motivatie van leerlingen, minder nakijken voor docenten, meer tijd voor analyse.

20 Uitkomsten taal- en rekentoetsen stemmen niet vrolijk
THEMA
Karen Heij
Als Haagse vmbo-leerlingen op het mbo een begintoets maken voor taal en rekenen, blijken ze vaak te kort te komen. Regio Haaglanden grijpt de referentieniveaus taal en rekenen aan om samen leerlingen beter voor te bereiden op een beroepsdiploma.

28 Oerdidactiek
DIDACTIEK
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
‘Dat is niks nieuws. Dat heb ik al op de lerarenopleiding gehad’, merken docenten vaak bij het bespreken van hungeobserveerde les. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk te zijn om wendbaar om te gaan met de componenten van de basisdidactiek.

30 Leren van de toetsbespreking
THEMA
Wim Bos, Ronald Janssen
De toetsen zijn gemaakt, de cijferlijsten hangen op de prikborden in de hal of zijn in Magister gezet. Maar…toetsen moet je bespreken, een gouden leerkans. En dan maak je voor volgend jaar gewoon weer een nieuwe toets.

36 Dreigtweets ‘Ik ga alle leraren vermoorden’
BELEID
Carla Desain
Moppertweets over school, tweets met scheldwoorden en straattaal, zelfs tweets met compromitterende foto’s of doodsbedreigingen. Waar ligt de grens tussen digitale jeugdcultuur en crimineel gedrag?

42 De morele plicht van elke mentor
MENTORAAT
Ivo Mijland
Op school wordt vanuit een pedagogisch-didactische context samengewerkt tussen ouders, kind en personeel. Op school hoort geen therapie thuis. Maar wat kan de mentor (nog) wel? En wanneer baat en wanneer schaadt het?

EN VERDER

6 Berichten

7 Weemoed
COLUMN
Piet Post

9 Uitgelicht

11 Middelmatig verlangen
COLUMN
Ben van der Hilst

13 Meten is weten
EDITORIAL
Renske Valk

16 Opbrengstgericht werken in de basisschool
THEMA
Piet Groenewegen
Bij opbrengstgericht werken stelt een school ambitieuze doelen en meet leerresultaten. Analyse moet leiden tot verbeteracties om zo de doelen te bereiken. Zo nodig door aanpassingen in de werkwijze. Essentieel is dat docenten dat niet in eenzaamheid doen, maar binnen een opbrengstgerichte schoolcultuur.

23 Geef eens wat meer feedback…huh?
UIT HET DAGBOEK VAN…
Wim Bos

24 Betere schoolexamens? Check
THEMA
Suzanne Visser
Checklist brengt beter toetsbeleid dichterbij.

26 Rotterdamse scholen pakken taalachterstand samen aan
THEMA
Marijke Nijboer
In Rotterdam nemen alle scholen tegelijkertijd dezelfde taaltoets af en docenten van verschillende besturen vergelijken hun scores en aanpak om van elkaar te kunnen leren. Zo werken de drie grote vo-besturen en de gemeente samen in het terugdringen van taalachterstanden. ‘Het zij/wij-verhaal is een wij-verhaal geworden. Dat was tien jaar geleden echt anders.’

32 Professionele momenten op Praktijkschool parkstad Limburg
THEMA
Cor Verheul
Als een leerling van de Praktijkschool Parkstad Limburg problemen heeft, dan kan hij of zij daarmee onmiddellijk bij de school terecht. Geen ingrijpen achteraf, maar veelvuldig en zorgvuldig met elkaar in gesprek zijn. Dat is een grondhouding van de school die zij heeft vastgelegd in haar zorgstructuur.

34 Op het Leon van Gelder gaat iedereen over
THEMA
Anneke Hesp
Iedereen gaat over op de Leon van Gelderschool in Groningen. Directeur Hiltje Rookmaker gelooft niet in zitten blijven. Maar een doorlopende leerroute voor ieder kind stelt wel eisen aan de inrichting van het onderwijs.

39 Praten met leerlingen is moeilijk
PROFESSIONALISERING
Frans Meijer
Als het gaat om de toekomst, praten docenten meer tegen leerlingen aan dan met hen. Dat bewijst onderzoek naar gesprekken rond portfolio en stage. Echte zelfsturing krijgt alleen een kans als docenten dat afleren.

44 Vmbo kiest bij krimp
BELEID
RenĀŽ van Schoonhoven, Frank Studulski
Het vmbo staat bol van de projecten en initiatieven. Maar die richten zich niet op het belangrijkste knelpunt van dit moment; de komende krimp. Wat kunnen de scholen hieraan doen?

46 Eerste hulp bij leermiddelen maken
LEERMIDDELEN
Hendrianne Wilkens
Leermateriaal maken is een vak apart.

47 Big Brother
WVTK
Renske Valk

48 Frans Ottenhof
COLUMN
Frans Ottenhof


49 Agenda

51 Afgeknipte benen en armen
COLUMN
Marcel Groeneweg

52 Verschenen Spelenderwijs
‘Speels coachen’, ‘Kinderpsychologie en ontwikkeling voor Dummies’, ‘Eetstoornissen in school’, ‘Leiden met liefde’, ‘Met de referentieniveaus naar schoolsucces’, ‘Howl’, ‘Twee minuten per dag’, ‘Wikiwijs’

54 …En tot slot
Ido Gerdhardt, Hans Neven