Van twaalf tot achttien — Jrg. 2012 (februari 2012) Nr. 2

Thema: TEAMVORMING, BEGIN ER NIET AAN!

16 De veertien bouwstenen van een goede teamstructuur

THEMA
Ben van der Hilst
het bouwen van werkende teams gaat over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, logische keuzes en maximum aantallen, beschikbare middelen, 60% regels, de teamleider, het organogram, faciliteiten, secties/vakgroepen, visie en leiderschap, onderwijslogistiek…een bouwtekening.

18 Lang leve de sectie
THEMA
Ben van der Hilst
Houd de teamstructuur van de eigen school tegen het licht met behulp van deze veertien belangrijke bouwstenen voor een goede teamstructuur.

26 Goed onderwijs verdient goed bestuur
THEMA
Harm Klifman
Nieuwe wetgeving is gericht op helderheid om zo het vertrouwen in bestuursprocessen te vergroten. ook de VO-raad werkt aan richtlijnen die aan scholen het management geven dat zij verdienen.

36 Lezen in een loungestoel
BELEID
Annemieke Uittenbroek
Lezende leerlingen kwam je tot vorige jaar niet tegen in de mediatheek van Scholengemeenschap Lelystad. Maar nu stormen ze binnen om op de knalgroene loungestoelen weg te dromen in een goed boek. De school heeft met recht de Prijs voor de Beste Leesomgeving 2011 gewonnen.

38 Het waterorgel
BELEID
Rene Leverink
Het vak maatschappijwetenschappen in havo en vwo krijgt een nieuw examenprogramma en gaat werken met de concept-contextbenadering. Doel is leerlingen met concepten als ‘individualisering’ en ‘socialisatie’ de sociale werkelijkheid te laten analyseren.

40 Goede instructie: pure winst
BELEID
Carel van der Burg
De aandacht van de inspectie voor de onderwijsopbrengsten wordt steeds sterker. Goed instructiegedrag kan de noodzakelijke kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs sterk verbeteren. Een voorbeeld.

44 Coachen op leerstijl werkt
PROFESSIONALISERING
Wietske Miedema, Loes van Wessum
Vaak worden leerstijlen gezien als onveranderbare eigenschappen van leerlingen. Docent Antoinette Claessen gebruikt onderzoek om het repertoire van leeractiviteiten in haar klassen in kaart te brengen. Vervolgens voert ze coachingsgesprekken om dat repertoire uit te breiden.

EN VERDER

6 Berichten

7 Afgestroomd
COLUMN
Piet Post

9 Uitgelicht

11 De logica van het gevoel voor structuren
COLUMN
Ben van der Hilst

13 De Aanlop
EDITORIAL
Ben van der Hilst

14 Teamvorming in het onderwijs: hou er toch mee op…
THEMA
Piet Groenewegen
Ongeveer tachtig procent van de scholen geeft aan dat ze werken met teams. Bij een aantal scholen gaat dat goed. Daar werken docenten enthousiast samen om het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep vorm te geven. In een team dat veel bevoegdheden heeft, niet voor iedere beslissing naar de directie hoeft. Maar op een groot aantal scholen geeft de teamvorming een hoop gedoe.

20 Niet schieten op de roostermaker
12-18
In de goeie oude tijd zaten we regelmatig met het gehele team in plenaire vergaderingen prachtige plannen te smeden voor een nieuwe opzet van het onderwijs…

25 Collegiaal lesbezoek
UIT HET DAGBOEK VAN…
Wim Bos

28 Controlevragen als reflectiehulp
DIDACTIEK
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Sabine is veel aan het woord. het is een snelle les. Leerlingen blijven er goed bij. Ze is vriendelijk en probeert verbaal en non-verbaal leerlingen bij de uitleg te betrekken. De sfeer is goed en de uitleg is helder. Leerlingen verstoren op geen enkel moment de les. Sabine vraagt regelmatig of de leerlingen de uitleg begrijpen.

30 Leerlingen leniger van geest maken
VAK
Truus Groenewegen
Nieuw examenprogramma stimuleert vakvernieuwing maatschappijwetenschappen.

34 Gedoe op tafel?
PROFESSIONALLISERING
Rob Jasperse, Ineke Wikkerink
Het rondetafelgesprek als werkvorm.

42 Op school toetsen, thuis oefenen
TAAL EN REKENEN
Dorien Stals
In Limburg is het Dendron College voortvarend aan de slag gegaan met de Referentieniveaus taal en rekenen. Niet zo moeilijk, want het lag in het verlengde van het taal en reken beleid dat zij al jaren voerden. Dat maakte ook dat zij snel concrete stappen durfden te nemen; ontwikkelingen van visie en beleid ging samen op met de aanschaf van instrumentarium. Deze concrete aanpak geeft bevredigende uitkomsten. De school aan het woord.

46 Mentoraat
PEDAGOGIEK
Rob van Ruiten
Ergerniskaartje voorkomt ruzies en conflicten.

48 Vertrouwen
WVTK
Renske Valk

49 Thee drinken met Theodore Dalrymple
COLUMN
Frans Ottenhof

50 Verschenen Spelenderwijs
‘Het lerende brein’, ‘Psychologisch onderzoek bij kinderen’, ‘Grijp de rekenkansen’, ‘Reis naar de toekomst’, ‘Niet lullen maar poetsen’, ‘Sifteo Cubes’, ‘Spelen met blokjes’, ‘Lachen om Engelse humor’

52 Agenda

53 Slappe hap
COLUMN
Michel Pijpers

54 …En tot slot
Eduard de Graaf