Van twaalf tot achttien — Jrg. 2011 (mei 2011) Nr. 5

Thema: ICT

12 Onderweg naar differentiatie

THEMA
Suzanne Visser
Een voorbeeld van succesvolle integratie van ict in het onderwijs.

14 Sociale media in het onderwijs
THEMA
Marie-Louise Schonewille
Het Idee‘nboek voor Sociale Media in het onderwijs biedt docenten handvatten voor het omgaan met sociale media.

16 Digiblues
THEMA
No‘l Serveas
Nog te vaak worden docenten geconfronteerd met veranderingen die ze moeten doorvoeren zonder dat ze daarin van meet af aan gekend zijn.

18 Ict-beleidsplan is noodzakelijk
THEMA
Trea Scholten
Wil je ict deskundig in het onderwijs integreren, dan is een ict-beleidsplan noodzakelijk.

20 Tieners en sociale media
THEMA
Marie-Louise Schonewille
In hoeverre zijn sociale media integraal onderdeel van het dagelijks bestaan van leerlingen.

24 Warm welkom voor sociale media
THEMA
Elsbeth Wissink, Frouke Visser
Docent moet de deur naar het gebruik van sociale media wagenwijd openzetten.

27 Slechtziende leerling draait gewoon mee
THEMA
Marian Plak
Middels ict en ict-toepassingen is een slechtziende leerling in staat mee te draaien op een gewone vwo-school in haar buurt.

34 Computers en de toekomst van het onderwijs
THEMA
Jos Baijens
De ict-wereld van morgen in school.

EN VERDER

30 Over olievlekken en pilotprojecten
INNOVATIE / ONDERWIJSVERNIEUWING
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
De spectaculaire pilotresultaten worden zelden ge‘venaard op het moment dat de olie moet gaan vloeien. In dit artikel wordt gewezen op een valkuil bij veranderingsprocessen, die de verklaring zou kunnen zijn voor veel mislukte veranderingen.

38 Metalen scharnierpunt tussen school en werk
LOB
Miranda van Elswijk
Een innovatieproject waarin vmbo, mbo en bedrijfsleven samenwerken. Leerlingen die met plezier naar school gaan en goed voorbereid worden op hun vervolgopleiding. Dat is waar ‘Het Metalen Scharnierpunt’ om draait.

40 Sprong in het diepe
PROFESSIONALISERING
RenŽ Leverink
Aansluiting vmbo-t naar havo is voor leerlingen niet altijd even helder.

44 Motiveren is altijd demotiveren
PROFESSIONALISERING
Henk Galenkamp
‘Loslaten’ werkt.

46 Voor wat hoort wat
DIDACTIEK
Marijke van Dijk
Over motiveren, leidinggeven en samenwerken.

48 Structuur en het leerarrangement
DIDACTIEK
Frans Ottenhof, Gerard Rozing
Ruimte scheppen door grenzen te stellen. Of: waarom docenten nodig zijn.

50 Van papieren tijger naar gezamenlijke actie
PROFESSIONALISERING
Erica ter Wee, Ronald Janssen
Op een positieve manier werken aan het maken van een teamplan.

52 Nieuw lesmateriaal en toetsvragen
PROFESSIONALISERING
Corinne Sebregts
Schrijven is een kunst en om invulling te geven aan de didactische en vakinhoudelijke kant van hun vak moeten docenten schrijfvaardig zijn. Dit geldt zeker bij het maken van toetsen en bij het samenstellen van lesmateriaal voor vernieuwend onderwijs.

54 Het spel van lesgeven
PROFESSIONALISERING
Mirjam van Teeseling
Leren rolvast leidinggeven aan de klas.

56 Leerlingcoach tussen mentor en hulpverlener
MENTORAAT
Rolien Dijksterhuis
Worden situaties tussen de mentor en leerlingen, ouders en collega’s te ingewikkeld dan is doorverwijzen naar een leerlingcoach een passende actie.

58 Bta in beweging
LESPROGRAMMA’S
Suzanne Visser
Nieuwe lesstof voor de btavakken. Voor vier btavakken liggen nieuwe examenprogramma’s havo/vwo in concept klaar. Wat gaat er in grote lijnen veranderen als de voorstellen worden overgenomen? En wat betekent dat in de praktijk voor scholen en docenten?

PLUS

6 Berichten

8 Overbelaste jongeren
COLUMN
Piet Post

9 Jetses
CARTOON
“De docenten konden mijn les over de sociale media weer niet volgen”

11 Seks
COLUMN
Ben van der Hilst

29 Frank
MET DE STOELEN OP TAFEL
Frans Ottenhof

33 Activerende werknormen, wilt u er nog een paar?
UIT HET DAGBOEK VAN…
Wim Bos

42 Verschenen
– Het geheim van een goede coach
– Knaplastig! Lesgeven aan pubers
– Docent van nu
– De terugkeer van het gezag

43 Spelenderwijs
– Sonny Boy (A-film)
– Black Venus (A-film)
– Haar naam was Sarah (Video Film Express)

60 Die Marja toch
COLUMN
Michel Pijpers
Marja heeft de ballen verstand van onderwijs.

61 Agenda