Van twaalf tot achttien — Jrg. 2011 (maart 2011) Nr. 3

Thema: MARKTWERKING IN HET ONDERWIJS

12 Marktwerking in het onderwijs
THEMA
No‘l Servaes
Zzp-ers kunnen de oplossing zijn voor de vele problemen waarvoor alle geledingen binnen het onderwijs voortdurend klagen. Met name wanneer zij zich verenigen en als team complete delen van het onderwijs voor hun rekening nemen. Tijdens de transitie kan de zelfstandig opererende zzp-er uitkomst bieden op velerlei terrein. Meer dan een gedachte in het kader van Rethinking Education

16 Kan een zzp-er eigenaar zijn in het onderwijs
THEMA
Marco Matthijsen
Marco Matthijsen spreekt vanuit de ervaringen rond het project ‘Leerkracht Aan Zet’ over eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

18 Begin voor jezelf
THEMA
Cor Verheul
De roep om ondernemende docenten wordt steeds luider. Voor docenten en directies die daaronder verstaan dat docenten Žcht hun eigen onderneming starten zetten we de mogelijkheden op het spel.

20 Zzp-er als kwaliteitsinpuls
THEMA
No‘l Servaes
Directies die kansen durven bieden, kunnen een kwaliteitsslag maken door zzp-ers in te huren.

22 Het nieuwe werken
THEMA
Joost en Richard van der Naald
Jongeren die na hun schooltijd de deuren naar de samenleving openen, staan voor een nare verrassing wanneer ze zijn opgeleid volgens de wetten van het oude Werken; een kennismaking met het fenomeen Het Nieuwe Werken.

24 Flexibele schil biedt kansen
THEMA
Henk Hendriks, Robbin Haaijer, Hans van Willegen
Flexibele arbeidsovereenkomsten bieden kansen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs en nauwere banden met het werkveld.

28 De Kerstman komt
THEMA
Allert de Geus, No‘l Servaes
Ervaringen van een gepensioneerde docent die als semizelfstandige zijn vakkennis en vaardigheden verkoopt.

EN VERDER

26 Defuseren voor de menselijke maat
THEMA
Inge van der Weijden
Hoe krijgt de school betrokken en gemotiveerde docenten?

30 iPads beledigen niet
LEREN VAN DOCENTEN
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Factoren die een rol spelen bij de invoering van digitaal leermateriaal.

34 Leren in beweging
E-LEARNING
Edith van Gameren
De didactische mogelijkheden en meerwaarde van ict-gadgets.

37 Grenze(n)loze technologie
E-LEARNING
Rietha Bezembinder
De onderwijsrobots komen eraan.

38 Leermiddelenmonitor
DIDACTIEK
RenŽ Leverink
Docenten in het voortgezet onderwijs verwachten dat door de digitalisering veel nieuwe ontwikkelingen plaats zullen vinden op het gebied van leermiddelen. Maar de jaarlijkse Leermiddelenmonitor van SLO laat zien dat die ontwikkelingen zich in werkelijkheid nauwelijks voordoen.

40 Op avontuur in de gymzaal
DIDACTIEK
Truus Groenewegen
Freerunning, de eerste leerlijn binnen het project Freesport.

44 Klassenmanagement gericht op het individu
PEDAGOGIEK
Frans Ottenhof, Gerard Rozing
Rust in de klas, een goede werkhouding en meer zelfstandig gedrag. Dat is het doel van werken volgens het model van Groeps en Individueel gericht Pedagogisch Handelen. Er is meer tijd om ongestoord en ongepland instructie te geven en de aanpak is prettig en stimulerend voor leerlingen.

46 Mobieltjes moet je niet verbieden in de klas
DIDACTIEK
Esther van Efferen-Wiersma
Juist niet! Jongeren met autisme vermijden ingewikkelde sociale situaties. Met behulp van moderne media kunnen ze situaties uitproberen tot ze genoeg zelfvertrouwen hebben om wel een praatje te maken of naar dat feestje te gaan.

48 Zelfstandig leren is niet zelfstandig te leren
DIDACTIEK
Danny Kostons
Met de invoering van het studiehuis in 1999 werd sterk ingezet op het zelfregulerend leren van leerlingen. Zelfregulerend leren werd gezien als een betere voorbereiding op hoger onderwijs en het werkende leven…

50 Inspiratie voor invoering van de maatschappelijke stage
DIDACTIEK
Sander van Veldhuizen, Jump Koch
Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen in het vo ergens in hun schoolloopbaan maatschappelijke stage (MaS) doen. Tijdens de MaS doen de leerlingen onbetaald vrijwilligerswerk en leveren zo een bijdragen aan de samenleving. De meeste scholen hebben pilots lopen met overwegend positieve resultaten.

52 Leerling-besprekingen kunnen effectiever
PROFESSIONALISERING
Inge Hummel
Als u alle vragen me JA aankruist, is het de moeite waard dit artikel te lezen…

54 Pedagogische dimensie van taalgebruik
PROFESSIONALISERING
Corinne Sebregts
Iedere docent heeft pedagogische taken. Daarbij speelt communicatie een belangrijke rol. Een docent moet met leerlingen en ouders spreken, schriftelijk rapporteren over gedrag en ontwikkeling en met collega’s vergaderen. Niet alleen de juiste houding ten aanzien van zijn pedagogische taak is dan essentieel, maar ook het vermogen om mondeling en schriftelijk correct te communiceren.

56 Succes moet klein beginnen
PROFESSIONALISERING
Arja Veerman
Innovatie in school moet kleinschalig beginnen met docenten die daaraan graag meewerken. Die tip geeft Midden Brabant College locatie techniek na deelname aan de ‘Expeditie Durven, Delen, Doen’, onder de vlag van de VO-raad. Het doel van de expeditie was om succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties zichtbaar te maken.

58 Nieuw gedrag begint met observeren
DIDACTIEK
Klaas Jan Terpstra
De kwaliteit van de feedback die docenten geven aan hun leerlingen is van grote waarde voor de ontwikkeling van hun gedrag. Die kwaliteit begint met observeren en eindigt met bevestiging.

PLUS

6 Berichten

8 Bongeltje
COLUMN
Piet Post

9 Jetses
CARTOON

11 Voor de kinderen een ijsje in de kantine en voor de ouders een proefles Frans
COLUMN
Ben van der Hilst

29 De klas als hangplek
MET DE STOELEN OP TAFEL
Frans Ottenhof

33 Leuk om te horen. 2x!
UIT HET DAGBOEK VAN…
Wim Bos

42 Verschenen
– Maak zelf je digibord
– Het Grote Inspiratieboek Voor Maatschappelijke Stage
– Neem de tijd voor de kindertijd
– Mission Possible

43 SpelenderWijs
Flip, misschien wel de makkelijkste videocamera ter wereld

60 Agenda

61 Stop de persen!
COLUMN
Michel Pijpers