Van twaalf tot achttien — Jrg. 2011 (juni 2011) Nr. 6

Thema: LOOPBAANORIèNTATIE EN BEGELEIDING

10 LOB 3.0: instrument voor de toekomst
THEMA
Martijn Laman
In 2011 staat LOB (Loopbaan Ori‘ntatie en Begeleiding) weer eens extra in de schijnwerpers. De VO-raad stimuleert op verschillende manieren de omslag van ‘diplomagericht naar loopbaangericht LOB’.

12 Is loopbaanreflectie gevaarlijk?

THEMA
Frans Meijers, Marinka Kuijpers
Nee, maar er komt na twintig jaar nog steeds weinig terecht in het vo. Willen we echt effect dan is het tijd voor docenten om te gaan nadenken over hoe zij zich moeten ontwikkelen om hun leerlingen meer zelfsturend te maken.

14 Leerling op het juiste spoor
THEMA
Piet Groenewegen
Wat vinden havo/vwo-leerlingen van de manier waarop scholen de aansluiting tussen onder- en bovenbouw vormgeven en wat vinden ze van de manier waarop zij op de bovenbouw worden voorbereid?

16 Me, myself en ikke
THEMA
Paul Beekers, Aat van der Harst
Wie ben ik? Ik moet kiezen! Maar als ik zoek naar mijn ware ik blijkt die helemaal niet te bestaan. Help!

18 Keuzestijlen
THEMA
Paul Beekers
Zeven keuzestijlen die leerlingen in de praktijk vaak blijken te hanteren.

20 Emoties horen bij keuzes maken
THEMA
Dorien Sluijter, Peter den Boer
Emoties zijn een wezenlijke factor bij keuzeprocessen voor opleiding en beroep. Docenten moeten daar meer ruimte voor maken in gesprekken over stage-ervaringen.

22 Technologie in onderbouw vmbo
THEMA
Femke van den Berg
Het intersectorale programma ‘Technologie in de onderbouw van het vmbo’ maakt leerlingen ict-vaardiger, zorgt voor een betere aansluiting op de bovenbouw en helpt bij hun loopbaanori‘ntatie.

24 Btacoach: leren in een nieuwe rol
THEMA
Monique Pijls, Henk van Emmerik
Iedereen die zich actief in de stof verdiept, kan een btavak leren. Die zelfkennis komt van pas bij het maken van keuzes.

26 Spirit4you
THEMA
No‘l Servaes
In het Haagse maken vo en roc zich samen succesvol druk over hun leerlingen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Doelstelling: Voortijdig schooluitval voorkomen, doorstroom van vmbo naar mbo en arbeidsmarkt bevorderen en het cre‘ren van maximale ontplooiingskansen van de leerling. Toverwoord: LOB. En de resultaten? Voortijdig schoolverlaten is in de regio Haaglanden gedaald met 30%.

40 De lange adem
THEMA
Britte Koppel
Decanen voeren vaak een achterhoede gevecht, maar er is hoop.

EN VERDER

30 Het roer moet om
INNOVATIE
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Talentontwikkeling, differentiatie en een flexibele organisatie kunnen niet zonder ict.

34 Digitaal maatwerk
E-LEARNING
Marie-Louise Schonewille
Topsport en onderwijs gaan prima samen.

36 Avontuur tussen behoud en verandering
PROFESSIONALISERING
Frits Achterberg
Rethinking education kan slechts zonder bangeriken.

38 Jongensgedrag: over agressie en pesten
PROFESSIONALISERING
Chantal Homburg
Jongens veroorzaken meer dan meisjes onveiligheid door hun in het oog springende acties. Sommige docenten hebben daar last van, terwijl andere er de lol wel van inzien. Wat kan de school doen om zulk gedrag te be•nvloeden en zo de schoolveiligheid te vergroten?

42 Schooltaalwoorden en rubrics in Boston
PROFESSIONALISERING
Wietske Miedam, Loes van Wessum
Uit de Pisa cijfers blijkt dat het onderwijs in Amerika niet kan meekomen met sterke Aziatische en Europese landen als Nederland. Toch zijn er in Boston pareltjes van samenwerking te vinden tussen de Harvard Universiteit en een aantal scholen. Dat ondervond een Nederlandse groep taalexperts en lerarenopleiders.

44 Orde en grenzen
PROFESSIONALISERING
Henk Galenkamp
Wat is orde? Wanneer heerst er orde in een groep? En wat betekent de term ‘ordeproblemen’? Hoe kun je als leraar, als teamleider of als trainer orde bewerkstelligen in de groep waar je leiding aan geeft? De aloude vraag, waar ieder in een leiderschapsrol steeds weer zijn eigen antwoord op moet vinden.

46 Cultuur in de spiegel
DIDACTIEK
Truus Groenewegen
Cultuuronderwijs gaat verder dan de gebruikelijke kunst- en cultuurprojecten.

48 Ontwerpen van een leerarrangement
DIDACTIEK
Frans Ottenhof, Gerard Rozing
Een leerarrangement is een onderwijsprogramma met een duidelijke structuur dat, naast verplichte onderdelen, ruimte laat voor de leerlingen om eigen keuzes te maken. Het ontwerpen van een leerarrangement is een ambacht.

50 Overbrug het oude en het nieuwe leren
DIDACTIEK
Martijn van Schaik
In het vmbo sector techniek worden vaak ‘echte’ producten gemaakt. Dat soort opdrachten motiveert leerlingen en ze leren er praktische vaardigheden. Maar er kan nog meer geleerd worden als de leerlingen zelf ontwerpen, de docenten de koppeling naar theorie kunnen leggen en de opdracht uitdagend is.

52 Tekskwaliteit beoordelen
PROFESSIIONALISERING
Corinne Sebregts
Brieven, rapporten, e-mails en andere documenten moeten correcte informatie bevatten en bij de lezer op de goede manier overkomen. Het CCC-model van Jan Renkema helpt de kwaliteit van zulke teksten te beoordelen.

54 Leerlingen begeleiden als maatschappelijke stage / Leerlingen moet je niet sturen; ze moeten zelf kiezen
MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Ed Olijkan
Voor een maatschappelijke stage ga je de maatschappij in en maak je kennis met andere realiteiten. Toch kan de stage ook op school plaatsvinden. Dat gebeurt al op heel verschillende manieren in Dordrecht, Haarlem, Almere en Maastricht.

56 De mentor als verbindende schakel
MENTORAAT
Thitia Kremer
Zomaar een dag uit het leven van duizendpoot mentor Bas. Om aan te geven dat er veel meer bij komt kijken dan waar hij in zijn opleiding als vakdocent kennis mee heeft gemaakt.

58 Door breinkennis meer leerrendement
DIDACTIEK
Nelie van Dijk, Hetty Janszen
Breinkennis kan meerwaarde opleveren bij didactisch model. Het Christelijk College Nassau Veluwe maakt daar gebruik van en stimuleert zo de onderlinge discussie tussen docenten. Leerlingen kunnen gaan onderpresteren als ze niet de juiste feedback krijgen.

PLUS

6 Berichten

6 School in het zwart
COLUMN
Piet Post

7 Jetses
CARTOON
“Geen van mijn leerlingen heeft het over het leven na mijn pensioen”

9 Laat de poppen dansen
COLUMN
Ben van der Hilst

29 Niels
MET DE STOELEN OP TAFEL
Frans Ottenhof

33 Meer uit je vak halen
UIT HET DAGBOEK VAN…
Wim Bos


43 Spelenderwijs
– Des hommes et des Dieux (Lumire)
Math4all
– Harry Potter and the Deathly Hallows Part I (Warner Bros)

60 Agenda

61 Angstig en eenzaam
COLUMN
Marcel Groeneweg