Van twaalf tot achttien — Jrg. 2011 (februari 2011) Nr. 2

Thema: LEREN VAN DOCENTEN

12 Ontwikkeling of isolatie van docenten
THEMA
Ben van der Hilst
Zijn docenten in ons land ge•soleerde cao-medewerkers of professionals die zich ontwikkelen? In dit nummer belicht Ben van der Hilst (Centrum Nascholing Amsterdam) als gasthoofdredacteur samen met enkele van zijn medewerkers de professionalisering van docenten vanuit een aantal perspectieven.

14 Verhuis en word beter

THEMA
Ben van der Hilst
Er zijn verschillende manieren waarop je leert om een betere docent te worden. De belangrijkste staan in dit artikel op een rij.

16 Meer perspectief door functiemix

THEMA
Truus Rozenmond
Hoe zijn de bestaande inschalingen in een nieuwe systematiek in te passen zodat ook de toewijzingen transparant en eerlijk zijn.

18 Onderzoek zet je op scherp

THEMA
Marco Snoek
Het doen van onderzoek is van grote invloed op de ontwikkeling van leraren. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek. Hoe staat het met de Nederlandse docenten?

20 Relatie is basis leerproces

THEMA
Heleen Florusse, Truus Rozemond
Algemeen didactische zaken worden het best geleerd in gesprekken met collega’s die in dezelfde klassen lesgeven, vakdidactisch leren gaat het beste in de sectie. Wat betekent dat voor de wijze waarop docenten met elkaar omgaan?

22 Talent alleen is niet voldoende
THEMA
Catrien Mesman, Rika Schut
Deliberate Practice en Deliberate Learning: essenti‘le begrippen als het om vergroten van de expertise bij professionals gaat.

24 Willen docenten wel wat leren?
THEMA
Marjolein Overdijk, Sander van Veldhuizen
De ene docent is vernieuwingsmoe en de ander vindt zichzelf deskundig genoeg. hoe kan een school dan toch professionalisering van docenten aanpakken?

EN VERDER

26 Rethinking Education
Robert-Jan Simons
Nieuwsgierigheid.

30 Onderwijsportretten en ict

DIDAKTIEK
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Vier didactische niveaus in relatie tot de rol die ict in elk daarvan kan spelen.

34 Mediageletterdheid is in ieder vak toepasbaar
E-LEARNING
Edith van Gameren
Guido van Dijk, docent aan het Connect College in Echt, werd op De Onderwijsdagen gekozen to ‘Kennisnet ambassadeur van het jaar’. Doorslag gaf zijn leerlijn Mediageletterdheid, die zowel voor leerlingen als voor docenten bruikbaar en interessant is. En hard nodig, bleek onlangs weer uit onderzoek.

36 Succes met hoogbegaafden
PROFESSIONALISERING
Cor Verheul
Aandachtspunten voor scholen die een afdeling hoogbegaafden willen starten

40 Beter voorbereid naar het hoger onderwijs
LOB
RenŽ Leverink
Aansluiting vo-ho helpt scholen die hun leerlingen beter willen voorbereiden op het hoger onderwijs.

44 Chinees als eindexamenvak

DIDACTIEK
RenŽ Leverink
Steeds meer scholen bieden Chinees aan. En dat is niet verwonderlijk. De economie van China is ‘booming’. Het land wordt een populaire vakantiebestemming. En vergeet de Olympische Spelen van 2008 in Peking niet. Bovendien is Chinees de taal die door een vijfde van de wereldbevolking gesproken wordt. Logisch dus: Chinees op school. Maar hoe gaat dat in de praktijk? SLO voert samen met tien scholen een pilot uit.

46 Twee keer basisvorming, een keer bovenbouw

DIDACTIEK
Anneke Hesp
Natuurlijk leren of klassikaler werken? De locatie Bergweg van Het Goese Lyceum biedt docenten en leerlingen in de onderbouw de keuze. In de bovenbouw bestaat die keuze niet meer. De docenten ontwikkelen werkvormen die zij vinden passen bij het vak, bij de leerlingen en bij henzelf.

48 Profs met passie in de klas
MENTORAAT
Gerardine Marechal
Elke puberouder en elke leerkracht herkent hem: de motivatiedip. Ergens op de lijn tussenbrugklasser en examenkandidaat verslapt de spanningsboog van de middelbare scholier. Meestal zo rond het derde leerjaar. Ouders en school wringen zich in allerlei bochten om het leuker te maken uit angst voor het spookbeeld van vroegtijdige schooluitval. Maar een antwoord op de demotivatie is niet makkelijk: de meeste pubers zijn de beloningstrucjes van hun ouders ontgroeid en halen de schouders op voor de doe-het-dan-voor-mij-smeekbedes vaan leerkrachten.

50 Leren omgaan met verschillen in de klas
PEDAGOGIEK
Mieke Vollenhoven, Zeger van Hoffen
Als jonge mensen de kans krijgen en gestimuleerd worden, staan ze open voor nieuwe ervaringen en contacten. Een school die leerlingen wil laten leren van verschillen, kan daarvoor de maatschappelijke stage aangrijpen.

52 Tien stappen naar een veiligere school
PROFESSIONALISERING
Mieke Vollenhoven
Sociale veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren en prettig samen te werken. Toch voelen docenten en leerlingen zich lang niet altijd veilig. De communicatie loopt niet lekker als mensen hun verantwoordelijkheid in het omgangsklimaat niet duidelijk genoeg oppakken. Hoe kun je samen effectief omgaan met grenzen en verantwoordelijkheid?

54 Omgaan met agressie

PROFESSIONALISERING
Miranda Koffijberg
Het gaat de goede kant op met de sfeer op het Baken Stad College in Almere. Personeel en leerlingen ervaren de school als steeds vriendelijker en veiliger. De opnieuw ge•ntroduceerde duidelijke regels beginnen hun vruchten af werpen, net als het schoolbreed trainen van leerkrachten om goed te reageren op conflictsituaties. “We wilden liever geschoold personeel dan detectiepoortjes.”

56 Aanmodderen is ook erkenning geven

MENTORAAT
Frans Jordaans, Marcel Groeneweg

59 Stop de informele sfeer
PROFESSIONALISERING
Ard van der Vleuten

PLUS

6 Berichten

8 Netwerken
COLUMN
Piet Post

9 Jetses
CARTOON

11 Reflecteren
COLUMN
Ben van der Hilst

29 De jeugd van tegenwoordig
MET DE STOELEN OP TAFEL
Frans Ottenhof

33 Professionele uitwisseling… je kunt zelf zorgen dat het ervan komt!
UIT HET DAGBOEK VAN…
Wim Bos

43 SpelenderWijs

60 Acht en zestig minuten
COLUMN
Marcel Groeneweg

60 Agenda