Van twaalf tot achttien — Jrg. 2011 (december 2011) Nr. 10

Thema: PASSEND ONDERWIJS

16 Vmbo/leerlingen hebben baat bij ‘scaffolding’
THEMA

Janneke van de Pol, Monique Volman, Jos Beishuizen
Een docent die gebruikt maakt van scaffolding daagt leerlingen uit om actief te participeren. Bovendien biedt de methode ook voldoende sturing als ze vast dreigt te lopen.

20 Digitaal maatwerk met cloud computing
THEMA
Marie-Louise Schoneville
Passend Onderwijs betekent: zorgprofielen, referentiekaders en nieuwe samenwerkingsverbanden, maar ook een bezuiniging van een kwart van het budget voor het speciaal onderwijs. Het antwoord van Mytylschool De Burg in Rotterdam: cloud computing.

24 Meerbegaafde spelen met LEGO
THEMA
RenŽ Leverink
Meerbegaafde leerlingen kunnen meer, in minder tijd. In het nieuwe vak Life & Science houden meerbegaafde leerlingen van het Bonhoeffer College in Enschede zich bezig met robotica en alles wat daarbij komt kijken.

26 Leraar en school, het moet wel matchen…
THEMA
RenŽ van Kralingen
Leraren in opleiding hebben vaak nog onvoldoende zicht op het type school waar ze terecht komen. Blij met een jaarcontract, gaan ze aan het werk. Maar niet zelden is er sprake van een mismatch.

32 Docenten maken onderwijs passend
THEMA
Elsbeth Teeling
De invoering van Passend Onderwijs roept veel vragen op bij docenten. Het Maaslandcollege organiseerde een startdag waarop gesproken werd over leerlinggedrag, passend lesmodel en effectieve leerlingbesprekingen.

34 Ongelijke behandeling voor iedereen
THEMA
Annemie Wortelboer
Talentontwikkeling is een serieuze zaak op praktijkschool de Einder in de Haagse Schilderswijk. De leraar die meteen zegt dat dat niet kan… werkt hier niet.

42 Houd je brein in beweging
INTERNATIONALISERING
Annemieke Uittenbroek
Hoe zorg je dat je als 45+docent bijblijft? Arbo-VO verzorgt de training ‘Brein in Beweging’ voor docenten die zich graag ontwikkelen, die met plezier willen blijven werken en nieuwsgierig zijn naar wat er verandert in het ouder wordende brein.

EN VERDER

6 Berichten
– Gratis lesmateriaal bij Serious Request
– Onderwijs TopTalentPrijs
– Onbetrouwbaar en bureaucratisch
– Coffeeshops te dicht bij school
– Coma-zuipen

7 Ambitiegesprek
COLUMN
Piet Post

9 Trots en strijdbaar ondanks forse bezuinigingen
UITGELICHT

11 Vuurwerkcampagne 2011

11 De laatste urinoirs
COLUMN
Ben van der Hilst

13 Bestuurlijke drukte
DE AANLOOP
Renske Valk (hoofdredacteur)

14 Passend Onderwijs… waarom wachten?
THEMA
JoseŽ van Weirother
Leraren zijn voorlopig niet klaar om meer zorgleerlingen uit het speciaal onderwijs op te vangen, menen sommige schoolleiders. Zij vragen zich af of ze voldoende tijd, ruimte en middelen hebben om hun teams optimaal voor te bereiden. Onnodig, die ruimte hebben ze nog wel.

18 Het zorgprofiel van de Rotterdamse scholen
THEMA
Elsbeth Teeling
Een onderwijszorgprofiel laat in een oogopslag zien of een school afgeschermde werkplekken heeft, aanpassingen doet rond taalachterstanden, en of docenten er kunnen blijven leren op het gebied van zorg. In de regio Rotterdam hebben alle 95 scholen een gezamenlijk format daarvoor ingevuld.

22 Leerlingen kunnen veel meer dan wij/zij denken
DIDACTIEK
Wim Bos
Over leerlingen aanspreken op hun leer-kracht. Docenten hebben veel invloed op het denkvermogen van leerlingen. Toch onderschatten zij hun eigen invloed. Terwijl de mogelijkheden enorm groot zijn volgens Reuven Feuerstein als de mensen die werken met Didactisch Coachen.

28 Leerstrategietraining
PROFESSIONALISERING
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Leerlingen zijn individueel of in groepjes bezig met een leertaak. De manier waarop ze die taak aanpakken is hun leerstrategie. De docent kijkt er naar en merkt er eventueel iets over op. Dat is de kern van leerstrategietraining. Tijdens lesobservaties kan er aandacht zijn voor leerstrategietraining, mits docenten begrijpen wat leerstrategietraining is en ook idee‘n hebben over de manier waarop het in een les vorm krijgt.

31 ‘Schoolmeesters’ gezocht voor keuzewerktijd
UIT HET DAGBOEK VAN…
Wim Bos

36 Leren blijft een kwestie van vragen stellen
THEMA
Alice de Groot
Om goed te kunnen leren hebben leerlingen autonomie nodig, een gevoel van competentie en een goede relatie met hun docent. Een voorwaarde daarvoor is wel dat die de juiste vragen weet te stellen. Aan de leerling, en aan zichzelf.

38 Zomaar een inkijkje
THEMA
Bert Slotboom
Onderwijs passend maken op het Stanislascollege Delft.

40 Beter voorkomen dan verwijzen
THEMA
Gerrit-Jan Meulenbeld
Passend Onderwijs kan effectiever door meer aandacht te geven aan preventie, meent jeugdpsycholoog Rob Verstegen. Dat kan voorkomen dat leerlingen met relatief lichte problematiek verder afglijden, of verwezen worden naar het speciaal onderwijs.

44 Fouten maken is goed
MENTORAAT
Iman Keuchneius
Faalangst is geen enge ziekte en pubers met sociaal onvaardig of op angst gebaseerd gedrag kunnen best geholpen worden. Dat kan door positieve aandacht en door een goed voorbeeld, meent Herberd Prinsen. Interview met een bevlogen trainer en adviseur.

46 Eerste hulp bij leermiddelen maken
LEERMIDDELEN
Hendrianne Wilkens
Leermateriaal maken is een vak apart.

49 Linde-JosŽ
MET DE STOELEN OP TAFEL
Frans Ottenhof

50 Verschenen
– ‘Trainingsboek Faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden’
– ‘Pedagoog aan de hand van het kind’
– ‘Het leven van Sam de K.’
– ‘Knappe koppen in de klas’
– ‘Voor jou tien anderen’
– ‘Het grote boek over coachend leidinggeven’

51 Spelenderwijs
– ‘De Nevelprins’
– ‘Tomorrow. When the war began’
– ‘Lytro Camera’

52 Doorstromen en doorstomen…?
WVTTK
Renske Valk

53 Een battle
COLUMN
Marcel Groeneweg

54 Agenda