Van twaalf tot achttien — Jrg. 2010 (september 2010) Nr. 7

Thema: PROFESSIONELE IDENTITEIT

10 Breken met verleden
THEMA
No‘l Servaes
Inleiding op het thema professionele identiteit.

12 Persoon is bepalend voor de loopbaan van een leraar

THEMA
Douwe Beijaard, Perry den Brok
In de onderwijspraktijk moet meer oog zijn voor de verschillende fasen in de beroepsloopbaan van leraren.

14 Iedere beginner worstelt met dilemma’s

THEMA
Marieke Pillen, Perry den Brok, Douwe Beijaard
Binnen opleidingen en onderzoek is er nog weinig aandacht voor de docent en daarmee evenmin voor de dilemma’s die daaruit kunnen voortvloeien.

16 Niet alleen de vaardigheden, ook de persoon
THEMA
Perry den Brok, Douwe Beijaard
Er is nog weinig bekend over hoe de persoonlijkheid en idealen van docenten hun lesgeven precies be•nvloeden. Aandacht voor dat onderwerp is dringend gewenst.

18 Professionaliteit vraagt open gesprek

THEMA
Annelies Boutellier
Te lang is er over en tegen docenten gesproken en nauwelijks met hen. Is het vreemd dat de hakken in het zand zijn uitgegroeid tot betonnen heipalen? Praat die er maar eens uit!

20 Onderwijs meer dan een competitie

THEMA
Rob Martens
In het onderwijs zou ontplooiing van menselijk talent, gebaseerd op nieuwsgierigheid en positieve emoties centraal moeten staan en niet zoals nu de angst en controle. Toekomstgericht onderwijs schreeuwt om autonome professionals.

22 Onderwijs zoekt professionals (m/v)

THEMA
Michelle van Berchum, Welmoed Lockefeer, Nico Verbeij
Er zijn nog wat hobbels te nemen voordat docenten hun eigen professionalisering en ondersteuning zelf gaan regelen. Voor het management ligt er minstens een even mooie taak.

26 Aandacht vasthouden

THEMA
Marijke van Dijk
Dat alle begin moeilijk is, geldt zeker voor beginnende leraren. Met gerichte aandacht en coaching is veel ellende te voorkomen.

EN VERDER

28 Olympiades in het leerplan
LEERMIDDELEN
RenŽ Leverink
Leerlingen uitdagen een stapje harde te lopen.

30 Een visie: niet voor het leren, maar voor het leven.

ONDERWIJSVISIE
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Echte professionals werken op basis van een visie. De houdbaarheidsdatum daarvan verloopt eerder dan je denkt.

34 Leraren wisselen voor een dag van school

E-LEARNING
Trea Scholten
Hoe waardevol kan de ‘stoelendans’ zijn op ‘oudere’ leeftijd?

36 Het aureool / Verlangen te leren
PROFESSIONELE IDENTITEIT
Frits Achterberg
Het Verlangen, Die Sehnsucht als basis van alle leren.

39 De winst van samen
BURGERSCHAPSVORMING
Marjolein Berends
Wederzijdse winst bij samenwerking tussen school en bedrijfsleven.

42 Betere doorstroom van vmbo naar mbo
LOOPBAANBEGELEIDING
RenŽ Leverink
Positieve ervaringen uit Midden-Nederland.

44 Groei in de groep
MENTORAAT
Klaas Jan Terpstra
Hoe bouw je aan een hechte groep? Door te herkennen wat een groep nodig heeft, kan een docent een groepsklimaat bevorderen waarin leerlingen kunnen leren en groeien.

48 Activerende interactie
DIDACTIEK
Wim Bos

Didactiek met ‘evidence based’ positief aspect.

50 Teamleeractiviteiten: een keuzeproces (5)
PROFESSIONALISERING
Marinus Dekkers, Paul Bloemen

Zonder een goede teamorganisatie lukt het niet!

54 Leren van elkaar (3)

PROFESSIONALISERING
Allert de Geus
De onderwijsondersteuner. In de dagelijkse onderwijspraktijk is het nog geen goede gewoonte om elkaar feedback te geven…

58 Lessen in orde (1)

PEDAGOGIEK
Peter Teiler
Wie kent het probleem niet? In drie opeenvolgende nummers biedt Peter Teiler hulp vanuit de praktijk. In oktober staat centraal het be•nvloeden van (storend)gedrag van leerlingen in de klas. In november focust hij op het onderwerp teamafspraken.

PLUS

4 Berichten

7 Twijfel na veertig jaar onderwijs
COLUMN
Ben van der Hilst

8 Het nieuwe werken
COLUMN
Albert de Geus

9 Jetses
CARTOON
“Wie ’s hier de baas?”

33 Wandering the school
COLUMN
Annita Schuiling

40 SpelenderWijs

40 Picnic young 2010

COLUMN
De Waag

46 Nazomer
COLUMN
Piet Post

47 Verschenen
– S‡men werkt het!
– De Leerkracht als opvoeder
– Zonne-Klaar
– Erken(d) talent

53 Lijstjes
COLUMN
Wouter Camps (HCO) & Marcel Bogaarts (Bazalt)

57 ‘Fout’ bestaat niet!
COLUMN
Wim Bos

60 Het is t—ch een vak
COLUMN
Michel Pijpers

60 Goede feedback stimuleert het leerproces
EDUCATIEF MEESTERSCHAP
Arno van Rijs
Mastery: Onderwijs heeft behoefte aan hoogopgeleide docenten die goed zijn in hun vak en die zich blijven professionaliseren. Veel ambitieuze docenten kiezen daarom voor een Master in Educatie. Maandelijks schrijft een deelnemer van ‘Educatief Meesterschap Amsterdam’ over zijn of haar ervaringen tijdens de opleiding.

62 Agenda