Van twaalf tot achttien — Jrg. 2010 (november 2010) Nr. 9

Thema: KWALITEIT METEN

12 Analyse tot op vakniveau mogelijk
THEMA
Jessica van Dam-Wisse
Alle cijfermatige informatie over scholen bewerkt en gevisualiseerd in ŽŽn systeem. Voor buitenstaanders handig om een eerste indruk te krijgen van de school. Voor management en docenten handig om op van gedachten te wisselen over de kwaliteit.

15 Wat kun je doen met 650 miljoen?

THEMA
Ben van der Hilst
In de eerste vier of vijf jaar nemen didactische vaardigheden van docenten snel toe om daarna te dalen. (van der Grift, Universiteit Groningen). Gooien we in het onderwijs elk jaar 650 miljoen weg?

18 Er is iets niet in orde maar…

THEMA
Maryse Bolhuis
Elke school moet binnenkort een meldcode hebben, een stappenplan dat helpt bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Rotterdam heeft ervaring opgebouwd met het Rotterdams Model Meldcode.

20 Hoe doe jij dat?
THEMA
Wim Bos
Met vragen over de kwaliteit van je eigen lespraktijk kun je best bij collega’s terecht.

22 De leeropdracht / Feedback in het onderwijs

THEMA
Allert de Geus
Feedback kan een krachtig instrument zijn om samen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijsaanbod te doen. Docenten bij Unic in Utrecht weten hoe heilzaam dat instrument werkt.

EN VERDER

24 Jonge onderzoekers kweken
DIDACTIEK
Truus Groenewegen
Voor een goede aansluiting bij de bovenbouw moeten leerlingen bij de btavakken in de onderbouw zelfstandiger leren werken.

26 Denk strategie‘n passen bij puberbrein

DIDACTIEK
Bert Slotboom, Helen Sijsling
Met behulp van dertien leerstrategie‘n maak je van leerlingen kritische en analytische denkers.

28 Extrapoleren of muteren
ONDERWIJSVERNIEUWING
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Sommige veranderingen moet je niet stapsgewijs willen doorvoeren.

32 Het nieuwe samenwerken
E-LEARNING
Trea Scholten
Welke mogelijkheden bieden online samenwerken en het gebruik van sociale media?

34 Taalbeleid in de praktijk

PROFESSIONALISERING
RenŽ Leverink
Wat kunnen andere scholen leren van de resultaten van het SLO-project ‘Aandacht voor taal’.

38 Studievaardigheden
DIDACTIEK
Krista Schuiling
Een groot aantal studievaardigheden die de mentor expliciet aan de orde kan stellen. Zelfstandig vaardiger worden in studeren.

42 Probleemgedrag omkeren
PEDAGOGIEK
Han Koolhof
Een kind met ADHD is niet alleen maar druk en lastig, maar ook sprankelend, pittig en energiek.

44 Orde houden (3)
PEDAGOGIEK
Peter Teitler
Ordeproblemen voorkomen. Orde: wie kent het probleem niet? In drie opeenvolgende nummers biedt Peter Teitler hulp vanuit de praktijk. In september publiceerden we een artikel over goed klassenmanagement. In oktober stond het be•nvloeden van (storend)gedrag van leerlingen in de klas centraal. In november focust hij op het onderwerp teamafspraken.

46 Valkuilen en conflicten (2)
PROFESSIONALISERING
Herberd Prinsen
Conflicten zijn niet altijd makkelijk op te lossen. Waar de pijn zit, is in beeld te brengen door persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, allergie‘n en uitdagingen te verbinden. Dat kan van dienst zijn bij zelfreflectie of bij ruzies in de klas. Organisatieontwikkelaar Daniel Ofman bestudeerde verschijnselen rond ruzies en confrontaties en concludeerde dat mensen die zich bewust zijn van hun kernkwaliteiten, conflicten makkelijker oplossen.
De theorie van Daniel Ofman is verder beschreven in het artikel ‘De kracht van de valkuil’ in het oktobernummer op pagina 44 en 45.

48 Faalangst
MENTORAAT
Pia Crul

Elke docent krijgt er wel eens mee te maken: een leerling met faalangst. Hoe herken je deze angst? En wat kun je hieraan doen? Voorkom black-outs; school is de plek waar je leert geloven in wat je kan.

50 Vergaderen op je hurken
Interesse in een werkervaring in een ontwikkelingsland? Informatie bij Voluntary Service Overseas

50 (Taal)Toetsen in het (v)mbo problematisch
U. Schuurs, Prof. L. Verhoeven

Docenten toetsen regelmatig de verkeerde dingen of nemen toetsen af met het verkeerde doel. Dat kan anders en beter, stelt NWO-onderzoeker Uri‘l Schuurs..

PLUS

6 Berichten

9 Het management van de mystiek
COLUMN
Ben van der Hilst

10 Feedback
COLUMN
Allert de Geus

11 Jetses
CARTOON
“Ik heb vier schooldirecteurs uitgenodigd voor een debat…”

31 Oh, it’s not fair, and it’s really not okay…
COLUMN
Anita Schuiling

37 Niet de sprong is spannend, maar het gat in de lucht
COLUMN
Wim Bos

41 SpelenderWijs

41 Splitsz
HET CREATIEVE LEARNING LAB
Emilie Resink – De Waag
Het mediawijsheidsspel Splitsz zet leerlingen aan het denken over keuzes, privacy en verantwoordelijkheid op internet.

51 Weekend
COLUMN
Piet Post

53 Verschenen
– Reageren op lastige situaties in de klas
– Help! Mijn kind heeft faalangst
– Het vmbo als stigma
– Goochelen met informatievaardigheden

54 Waarom gaat het slecht met onze jongens?

EDUCATIEF MEESTERSCHAP / PROFESSIONALISERING
Pieter Wisse
Mastery: Onderwijs heeft behoefte aan hoogopgeleide docenten die goed zijn in hun vak en die zich blijven professionaliseren. Veel ambitieuze docenten kiezen daarom voor een Master in Educatie. Maandelijks schrijft een deelnemer van ‘Educatief Meesterschap Amsterdam’ over zijn of haar ervaringen tijdens de opleiding.

57 Willen we het horen?
COLUMN
Michel Pijpers

62 Agenda