Van twaalf tot achttien — Jrg. 2010 (juni 2010) Nr. 6

Thema: THE KIDS – VOOR WIE DOEN WE HET ?

10 Streng mag……..maar aardig moet!
THEMA
Renske Valk
Wat drijft leerlingen en waarom vinden ze ons onderwijs wel of niet goed.

17 Lol hebben in jongensgedrag

THEMA
John de Haas, Henno Oldenbeuving
Hoe kun je als docent weer volop gaan genieten van het gedrag van ‘ettertjes’ in je klas?

20 Misschien had ze wel hoger gekund

THEMA
Corine van Egten
Scholen kunnen zorgen dat meisjes uit etnische minderheden het evengoed gaan doen als de andere meisjes.

23 Generatie 2010
THEMA
Rietha Bezembinder
Voor wie doen we het allemaal? Enkele kenmerkende getallen.

24 Ideale leraar bestaat niet

THEMA
Marian Konijn
Al ben je nog zo ’tof’, er kleeft altijd wel een smetje aan een docent. Althans, volgens de leerlingen.

26 Uit de put gechat

THEMA
Carla Desain
Opgroeien doet pijn. Bij de ene leerling iets meer dan bij de andere. Een nieuwe manier voor jongeren om volwaardige en gerichte aandacht te krijgen voor zijn proble(e)m(en).

28 Wat echte havo-leerlingen willen

THEMA
Linda Odenthal
Havisten zijn ‘anders’, maar hoe ‘anders’? Wie kan dat beter duiden dan de leerlingen zelf.

EN VERDER

30 Leermateriaalkeuze maakt het verschil
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
De grote vari‘teit aan leermaterialen biedt kansen. Welke keuzes maken docenten en wat speelt daarbij een rol?

34 Hotspots, notspots en hutspots

E-LEARNING
Carla Desain
Inspirerend en interactief digitaal lesmateriaal voor jongeren van Codename Future.

36 Online speurtocht naar digitaal onderwijs

E-LEARNING
Kirsten Ravestein
Hoe maak je het gebruik van internet en ICT in het onderwijs aantrekkelijker? Voor zowel leerlingen als docenten? Door toepassing ervan zo toegankelijk mogelijk te maken. In dat kader ontwikkelde Kennisnet het Webmakerpakket: een verzameling gratis online tools waarmee websites, online lessen of werkstukken kunnen worden gemaakt.

38 Projectontwikkelaars in het onderwijs

DIDACTIEK
RenŽ Leverink
Projectonderwijs vraagt meer dan verwijzen naar de volgende bladzijde in het boek. Samen met scholen werkt SLO aan het verstevigen van opzet en uitvoering van aspecten van projectonderwijs.

42 Leren van internationaliseren

INTERNATIONALISEREN
RenŽ Leverink
Volgens de Onderwijsraad (2007) is internationaliseren: ‘Kennis, vaardigheden en houdingen om leerlingen in staat te stellen zich een oordeel te vormen over wat en internationaal speelt en samen te werken en leven met buitenlandse personen en instellingen in Nederland en in het buitenland’. Op steeds meer scholen krijgt internationalisering een plaats in het onderwijs. Wat kunnen andere scholen daarvan leren?

46 Wijs mediagebruik

BURGERSCHAP
Carla Desain
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid opende in december 2009 het mediawijsheidpaviljoen, Mediawijzer.net. Bezoekers leren spelenderwijs omgaan met allerlei aspecten van de media. Vier maanden na de ingebruikname nemen we polshoogte.

48 Liefde in de schoolbanken

PEDAGOGIEK
Anke Visser
Er wordt heel wat afgeschreven over de ontwikkeling van het puberbrein in relatie tot leren. Maar niet alleen de hersenen zijn volop in ontwikkeling, ook de geslachtshormonen gieren bij de gemiddelde puber door het lijf. Wat betekenen hormonen, seksualiteit en verliefdheid voor het leerproces.

50 Teamleeractiviteiten: een keuzeproces (4)

PROFESSIONALISERING
Marinus Dekkers, Paul Bloemen
In dit artikel bespreken we leeractiviteiten die in het kader van teamleren kunnen worden ingezet en welke leerfases een team moet doorlopen bij een ontwikkeling als de invoering van (meer) activerend leren. Dat leren ‘pijn doet’ ervaren we elke dag wanneer we onze leerlingen zien zwoegen. ook voor teamleren geldt dat de teamleden zich uitermate dienen in te spannen omdat ze op zoek moeten naar de ingredi‘nten voor het recept dat bij hun specifieke (team)situatie past.

52 Didactisch coachen van beginnende docenten

DIDACTIEK
Margriet Groothuis, Peter Meijer

Ook met een voltooide lerarenopleiding blijft er -zeker in het begin- nog heel veel te leren! Een beginnend docent en zijn coach voeren daarom veel begeleidingsgesprekken. Een uitgelezen gelegenheid om de principes van Didactisch Coachen toe te passen.

54 Leren van elkaar

PROFESSIONALISERING
Allert de Geus

Veel leraren hunkeren naar feedback. Toch krijgen ze dit nauwelijks. Volgens Jouke Vlietstra heeft dit alles te maken met de aard van het leraarsvak. Hij probeert de impasse te doorbreken en wil feedback ruim baan geven.

58 Nieuwe aanpak voor studiebegeleiding

PROFESSIONALISERING
Frans Ottenhof, Gerad Rozing

Het is hard nodig om de studiebegeleiding bij de tijd te brengen. De toegenomen kennis uit de hersenwetenschappen over leerprocessen is een goede basis voor een moderne opzet van de studiebegeleiding.

PLUS

4 Berichten

7 Een gelukkige bekentenis
COLUMN
Ben van der Hilst

8 De lol van het onderwijs
COLUMN
Albert de Geus

9 Jetses
CARTOON
“Wat ze ons n’et leren, is hoe onze vakantie te organiseren”

19 Voorjaar
COLUMN
Piet Post

33 Alice, Alice, who the peep is Alice
COLUMN
Annita Schuiling

40 Tumult

41 SpelenderWijs

41 Auteursrechten en KoppieCopy

COLUMN
De Waag

45 Verschenen
– Praktijkonderzoek: Motor voor verandering in organisaties
– Conflicten2, Gids voor leren en samenleven
– Maestro
– Hoe gaat het met de jeugd van tegenwoordig?

56 Trots op pubers
COLUMN
Wouter Camps (HCO) & Marcel Bogaarts (Bazalt)

57 Wat een saamhorigheid!
COLUMN
Marcel Groeneweg

60 Rubriek Mastery: Kunnen leerlingen nog lezen?
PROFESSIONALISERING
Jiska Kniep
Mastery: Onderwijs heeft behoefte aan hoogopgeleide docenten die goed zijn in hun vak en die zich blijven professionaliseren. Veel ambitieuze docenten kiezen daarom voor een Master in Educatie. Maandelijks schrijft een deelnemer van ‘Educatief Meesterschap Amsterdam’ over zijn of haar ervaringen tijdens de opleiding.

61 Inspiratie Advies

COLUMN
Wim Bos

62 Agenda