Van twaalf tot achttien — Jrg. 2010 (januari 2010) Nr. 1

Thema: HORIZONTAAL VERBINDEN

12 Bezieling en autonomie in het onderwijs
THEMA
Henk Galenkamp
In het onderwijs bieden vaak de collega’s, team en schoolleiders die alles ‘onder controle willen houden’ anderen bieden geen ruimte om hun bezieling vorm te geven. Er is pas echt moed voor nodig om vriendelijk en bewust deze angstige collega’s te weerstaan, in contact met hen te blijven en door te gaan.

14 Een brug tussen leergebieden en vakken

THEMA
RenŽ Leverink
De onderbouw en bovenbouw lijken op veel vmbo scholen twee gescheiden werelden. Een kloof die SLO in opdracht van OCW probeert te dichten.

16 E-kubus analyseert curricula

THEMA
Boudewijn Raessen, Perry den Brok, Wim Jochems
De E-kubus helpt onderwijsorganisaties de juiste keuzes te maken bij de planning van hun curricula. De aangegeven onderwerpen zijn ict, verantwoordelijkheid en maatwerk.

18 Dialoog werkt beter dan discussie
THEMA
Dorien Sluijter
Sommige onderwijsproblemen kunnen alleen opgelost worden door de ervaring, deskundigheid en mening van veel mensen binnen school te mobiliseren. Het WereldcafŽ brengt hen bij elkaar.

20 Kleurrijke school heeft dubbele bodem
THEMA
Monica Wolffensperger
Een docentteam dat een afspiegeling vormt van de schoolomgeving is voor scholen eerder een wens dan realiteit. Wat doen we eraan?

22 Literatuur leeft aan het strand

THEMA
Elisabeth van Elsen
De Berger Scholengemeenschap laat leerlingen smartlappen componeren en literaire wandelingen organiseren. Docenten hebben een palet aan spannend literatuuronderwijs tot hun beschikking.

EN VERDER

24 Onderwijsmethoden of leermiddelen
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Neem afscheid van de onderwijsmethode en omarm de leermiddelen wanneer leerlingen u lief zijn.

28 Open leermaterialenbank wiskunde: ervaringen en leerpunten

Willem-Jan van Elk, Nico Verbeij
Ervaringen uit een pilotproject

30 NLT: verbreding Žn verdieping

RenŽ Leverink
Hoe een kennisgebied tot volle wasdom komt..

36 Waar mentoren over moeten praten
MENTORAAT
Ad van Andel
Handvatten voor kwaliteitsverbreding bij de verschillende rollen die een mentor heeft.

38 Verzuim en schooluitval? Mentor4You helpt
MENTORAAT
Karina de Haan
Over externe mentoren die leerlingen binnenboord houden.

42 Tussen indoctrinatie en neutraliteit
PEDAGOGIEK
Myrthe Swaak

43 Maatschappelijke stage internationaal
PEDAGOGIEK
Ellen Meijer

44 Juridische verantwoordelijkheid bij maatschappelijke stages en leerwerkplekken
WET- EN REGELGEVING
Martijn Nolen, Marg Janssen

46 Toets het toetsen: mag de vlag uit voor het schoolexamen?
PROFESSIONALISERING
Erwin Vogelenzang
Spreken verschillende cijfers boekdelen?

PLUS

6 Berichten

7 Het elfde gebod: Gij zult een hangmappenkast hebben!
COLUMN
Ben van der Hilst

9 Werkvloer
COLUMN
Albert de Geus

11 Jetses
CARTOON
“We mogen als team inleveren”

27 Testing, one two three…
COLUMN
Anita Schuiling

32 Feest
TUMULT
Cors van den Berg

33 SPELenderWIJS


40 Zeg hardop: dit is mijn diagnose
COLUMN
Wim Bos

41 Verschenen

45 Tijdschrijven

COLUMN
Piet Post

48 B.O.N. moet dood
COLUMN
Michel Pijpers

49 Studeren verruimt je blik
PROFESSIONALISERING
Marjolein Held
Mastery: Onderwijs heeft behoefte aan hoogopgeleide docenten die goed zijn in hun vak en die zich blijven professionaliseren. Veel ambitieuze docenten kiezen daarom voor een Master in Educatie. Elke maand schrijft een deelnemer van ‘Educatief Meesterschap Amsterdam’ over zijn of haar ervaringen tijdens de opleiding.

50 Agenda

51 “Hij keek!”
COLUMN
Wouter Camps & Marcel Bogaarts