Van twaalf tot achttien — Jrg. 2010 (februari 2010) Nr. 2

Thema: ZORGELOOS ONDERWIJS

12 Meer leerlingbegeleiding minder zorg
THEMA
Roel Gordijn, Micha de Winter
Door alle aandacht voor de wassende hoeveelheid stoornissen lijkt de zorgeloze leerling in het gedrang te komen. Leerlingbegeleiding moet topprioriteit hebben.

16 Fiepen
THEMA
Mischa de Winter

17 Aandacht
THEMA
Roel Gordijn

18 De grens tussen mentor en therapeut
THEMA
Jenny Looman, Martin Broekema, Joop van der Sman
Decanaat en leerlingbegeleiding zijn tegenwoordig in handen van mentoren. Sommige hebben als hobby het redden van slachtoffers die zij uit de put willen trekken. Tot waar gaat de verantwoordelijkheid van een mentor?

22 Laat scholen eigen keuzes rond zorg en veiligheid

THEMA
Janet Houweling
Zorg en sociale veiligheid zijn twee verschillende domeinen binnen de school. Toch worden beide begrippen geregeld door elkaar heen gebruikt. Wat valt onder ‘zorg’ en wat onder ‘sociale veiligheid’.

24 Ouders onmisbaar voor passend onderwijs
THEMA
JosŽ van Weijhrother, Zeger van Hoffen

Sterke ouderbetrokkenheid leidt tot betere leerprestaties. Juist bij passend onderwijs heeft de school de ouders broodnodig.

26 Betere kansen voor vso-leerling
THEMA
Marco Krijnsen, RenŽ Leverink
Het huidige onderwijssysteem haalt niet genoeg uit de kinderen met een handicap, stoornis of andere beperking. Het project Passende Kwalificaties gaat daarin verandering brengen.

29 Verandering in de jeugdgezondheidszorg

THEMA
Uit: Kansen voor alle kinderen?, deel 2; Een onderzoek naar de Jeugdgezondheidszorg van 4-19 jaar.
Er komt niet alleen een digitaal dossier.

40 Geef asociale leerling verantwoordelijkheid

THEMA
Tamara Wally
Zorgeloos onderwijs: hoe ga je om met probleemleerlingen?

EN VERDER

30 Onderwijstijd zit leertijd en ict-professionalisering in de weg
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Er komt ruimte voor ICT =professionalisering

34 Hier heb ik niets aan

GO for Productions
Uitgebreide essaybundel schetst oplossingsrichtingen voor het ‘digitale vraagstuk’. De essaybundel is beschikbaar op www.onderzoek.kennisnet.nl

36 Vaste plek voor talentontwikkeling

PEDAGOGIEK
RenŽ Leverink

Hoe je dat doet? Lees de oplossingen.

44 Moderne nomaden
WERELDBURGERSCHAP
Dani‘l van Middelkoop
Lespakket rond migratie naar Europa.

46 Matrix voorkomt aangeleerde hulpeloosheid

MENTORAAT
Jan Ruigrok

Een coachingsmatrix.

48 Een goede voorzitter trekt geen partij

PROFESSIONALISERING
Frans Jordaan
Bij feedforward focus je op doelen die je deelt met anderen. Als een voorzitter geen afstand heeft, overheerst de stem van de meerderheid.

50 Sterke docent maakt het verschil
PROFESSIONALISERING
Sofie van Scheijen , Wouter Camps
Motivatie tot verandering vindt alleen plaats wanneer het gevoelde probleem onderkend wordt en het resultaat van de verandering wordt gezien als verbetering.

52 Van feedback naar feedforward

PROFESSIONALISERING
Tom Boves
Kritiek en toch samen de deur door.

56 Leren in zonlicht

PROFESSIONALISERING
Ellie de Groot, R. Taconis
Schoolverlichting en interieur kunnen hinder veroorzaken en daardoor schoolprestaties negatief be•nvloeden. Een paar tips en inzicht verkregen via een interactief meetsjabloon kunnen al leiden tot verbetering. De ideale situatie is een lichtscenario voor verschillende lesactiviteiten.

PLUS

6 Berichten

7 Nooit meer dan 25 leerlingen in een klas…
COLUMN
Ben van der Hilst

9 Eerstegraads onderzoek
COLUMN
Albert de Geus

11 Jetses
CARTOON
“Ik hoop dat je morgen van de dokter naar huis mag”

28 Zorgen
COLUMN
Piet Post

33 I don’t know what you heard about me, but I’m a P.I.M.P…
COLUMN
Anita Schuiling

38 Maak het kleiner!
TUMULT
Cors van den Berg

39 SPELenderWIJS


39 Zelf interactief speelgoed maken
Creative Learning Lab: vanuit verschillende perspectieven werken aan de bevordering van technologie in het onderwijs.

42 “Die klas is zo lastig, ik kom gewoon niet aan leuke dingen toe!”
COLUMN
Wim Bos

43 Verschenen
– Kleine Geschiedenis van Nederland
– Bouwen aan een opleiding als Platform
– Moderne vreemde talen in de onderbouw
– Opstandig, Dwars & Driftig

45 Zorgen

COLUMN
Nico Schouws

60 Alle Spaanse meisjes dragen een string
COLUMN
Marcel Groeneweg

60 Honger naar kennis
PROFESSIONALISERING
Caecile van Gorp
Mastery: Onderwijs heeft behoefte aan hoogopgeleide docenten die goed zijn in hun vak en die zich blijven professionaliseren. Veel ambitieuze docenten kiezen daarom voor een Master in Educatie. Maandelijks schrijft een deelnemer van ‘Educatief Meesterschap Amsterdam’ over zijn of haar ervaringen tijdens de opleiding.

62 Agenda