Van twaalf tot achttien — Jrg. 2010 (april 2010) Nr. 4

Thema: KRIMPKRAMPEN EN GROEISTUIPEN

10 Klaar om te wenden… Tenkai
THEMA
Renske Valk
‘Het goede dat keert’. Dat heeft een school nodig wanneer hij uit de eredivisie is weggezakt. Aansluiting vinden bij de top doet zeer.

13 Meer leerlingen en toch kleinschalig

THEMA
Renske Valk
Het aantal leerlingen groeit, het docentencorps explodeert en de gangen worden te krap. Zijn de tijden van de koffietafel, de wandelgangen en de gezelligheid voorgoed voorbij.

16 Waar wil ik werken

THEMA
Spier ten Doesschate, Jan Hoooiveld
Wat geldt voor organisaties, gaat ook op voor individuen die daarin werkzaam zijn. Zijn waarden geen werkbare relaties.

20 Meester Michiel heeft mijn leven gered
THEMA
Carla Desain
De Utrechtste School helpt uitvallende leerlingen weer op de rails.

22 Persoonlijke coaching op het Calvijn met Junior College

THEMA
Marjolein Berends
Een Feniks die uit zijn as verrijst heeft geen Prem nodig om prima onderwijs te geven.

EN VERDER

24 Onderpresteerders meestal niet herkend
DIDACTIEK
Esther de Boer
De meerderheid ontsnapt aan de aandacht van de docent.

26 Studiebegeleiding bij de tijd (1)

DIDACTIEK
Frans Ottenhof, Gerard Rozing
Moderne opzet van de studiebegeleiding op basis van kennis uit de hersenwetenschappen over leerprocessen. Eerste van drie artikelen hierover.

28 Leren op afstand maakt flexibel onderwijs mogelijk
E-LEARNING
Trea Scholten
De winstmogelijkheden van e-learning.

30 Tien adviezen voor ICT-professionalisering

E-LEARNING / ONDERWIJSVERNIEUWING
Marleen Rikkerink, Jos Zuylen


34 Ziek en toch in de klas
E-LEARNING
Gaby Ammerlaan

36 Meer spreekvaardigheid door ICT
E-LEARNING
Maartje Visser


40 Financi‘le educatie
EDUCATIES
RenŽ Leverink

Leren omgaan met geld

44 Sociale vaardigheidstraining geen panacee voor moeilijke gedrag
MENTORAAT
Thitia Kremer-Kollen


46 “Goed zo” is onvoldoende… Wat wel?
PROFESSIONALISERING
Wim Bos, Lia Voerman

48 Wie voelt zich verantwoordelijk voor de teamopdracht
PROFESSIONALISERING
Marinus Dekkers, Paul Bloemen

Artikel uit een serie artikelen over onderwijsteams

51 Werken met de referentieniveaus rekenen
PROFESSIONALISERING
Suzanne Visser
Fietsen verleer je niet, rekenen wel.

54 Passend onderwijs en doelmatigheid
PROFESSIONALISERING
Helma Klein Nagelvoort
Scholen hebben een grotere autonomie nodig en een dialoog met de overheid. Daar is passend en doelmatig onderwijs meer mee gediend dan met toetsen en spiegelen.

56 Weerbare dyslectische leerlingen
PROFESSIONALISERING
Han Koolhof
‘Dyslexie de baas!’: een dyslexieprotocol dat zich door middel van groepstraining richt op de sociaal-emotionele problematiek, zoals faalangst en negatief zelfbeeld, die vaak met dyslexie samenhangt.

58 What you see is what you get, Wow!
PROFESSIONALISERING
Marijke van Dijk
Je uitstraling is rechtevenredig met het gedrag dat je oproept.

PLUS

4 Berichten

7 Functieniks
COLUMN
Ben van der Hilst

8 Ranking the stars
COLUMN
Albert de Geus

9 Jetses
CARTOON
1+3=17. “Verstandige leerlingen experimenteren”

19 Dorpsschool
COLUMN
Piet Post

33 A day to remember
COLUMN
Annita Schuiling

38 ‘Zien en doen is hier hetzelfde. Of je het nou doet of niet, het is hetzelfde.’
COLUMN
Wouter Camps HCO, Marcel Bogaarts Bazalt

38 Open houding!
TUMULT

39 SpelenderWijs

39 ‘Social Gaming’ als voorbeeld
COLUMN
De Waag

43 Verschenen
– Het licht en de korenmaat; je ziel als werkgever
– Leerpleinen! Wegwijzer voor het voortgezet onderwijs
– Vanaf hier mag je gaan
– Negen stappen naar succes voor tieners

45 Zeg me hoe het anders kan

COLUMN
Wim Bos

60 Is u het winkeltje?
COLUMN
Marcel Groeneweg

60 Rubriek Mastrery
PROFESSIONALISERING
Terence Honing
Mastery: Onderwijs heeft behoefte aan hoogopgeleide docenten die goed zijn in hun vak en die zich blijven professionaliseren. Veel ambitieuze docenten kiezen daarom voor een Master in Educatie. Maandelijks schrijft een deelnemer van ‘Educatief Meesterschap Amsterdam’ over zijn of haar ervaringen tijdens de opleiding.

62 Agenda