Van twaalf tot achttien — Jrg. 2009 (september 2009) Nr. 7

Thema: DIGITALISERING

10 Gebruiken van gedigitaliseerd leermateriaal
THEMA
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Het is een uitdaging digitalisering van leermateriaal zodanig in te passen dat we tijd en ruimte cre‘ren om aandacht te besteden aan taken die nogal eens in de verdrukking komen.

12 Meerwaarde ict nu ook wetenschappelijk onderbouwd

THEMA
Erwin Vogelezang
…”Wat sommigen altijd al dachten en hoopten, kan wetenschappelijk worden onderbouwd. Ik durf nu dus voor de eerste keer stellig te beweren dat ict inderdaad een bijdrage kan leveren aan effici‘nter, effectiever en aantrekkelijker onderwijs”.

16 Een stille revolutie
THEMA
Coos Salomons

Het voortgezet onderwijs verandert in relatieve stilte, nu eens van binnen uit. In welke mate nemen educatieve uitgevers dat waar, wijn ze wel in staat om op een sectorale verschuiving te anticiperen?

22 Ict en onderwijs: waar blijft de meerwaarde?
THEMA
Tiddo Ekens
De door velen gedroomde werkelijkheid is nog geen realiteit. Welke hobbels bleken valkuilen? welke ontwikkelingen bieden uitzicht op succes? Een persoonlijke geschiedschrijving van 20 jaar computers in het voortgezet onderwijs.

25 Kies uw eigen auteurstools
THEMA
Welke tool sluit het beste op uw wensen en situatie aan? Een inleiding…

26 Werken aan de competenties van leraar-auteur
THEMA
Tom van der Geugten
Slechts enkele docenten beheersen de kunst van het ontwerpen en arrangeren van lesmateriaal. er is werk aan de winkel

28 Creative Commons: gereedschap voor de remixcultuur
THEMA
Martijn Arnoldus
Alles wat van mij is, is van jou. Alleen dan leren we samen meer.

30 Open Leermaterialenbank voor het voortgezet onderwijs
THEMA
Hans Reiber, Jos Zuylen
1 oktober 2009 is de Open Leermaterialenbank voor het vo in de lucht. In de loop der jaren wordt de bank gevuld met kerndoel en eindtermendekkend leermateriaal.

34 Weg met bord en krijtje

THEMA
Joost Maarschalkerweerd
Maakt het digitale bord de hooggespannen verwachten waar?

42 Werken met gedigitaliseerd leermateriaal

THEMA
Marleen Rikkerink
Leren werken met gedigitaliseerd leermateriaal is als leren vliegen; je begint met uitproberen.

44 Zelf lesmateriaal ontwikkelen als professional

THEMA
Tom Fokker
Leermiddelenbeleid wordt steeds belangrijker.

46 Net en netwerken passen bij ons

THEMA
Frank Seller
In het examenexperiment scheikunde werken docenten samen aan een nieuwe leerlijn.

48 Lekker gespeeld…nog wat geleerd?

THEMA
Monique Pijls
Wat je van gamen kunt leren

50 Spreken is goud in Virtueel taaldorp

THEMA
Maartje Visser
Taaldorpen bewezen hun krachtige leerimpuls. Virtuele taaldorpen werken minstens even krachtig.

52 StudioVO

THEMA
Marije van der Vlis
Ondersteuning nodig bij het inzetten van gedigitaliseerd materiaal in de lessituaties?

56 Digitale middelen: meer dan leermiddelen

THEMA
Alice de Groot
Digitale systemen voor registratie en beheer.

EN VERDER

36 Wij zijn ons houvast kwijt!
A.H. de Zoete

60 De economische kijk. Een nieuw economieprogramma voor havo en vwo
RenŽe Leferink
Sinds de invoering van de Mammoetwet in 1968 is het programma voor het economieonderwijs in hoofdlijnen niet veranderd. Terwijl ‘de economische wetenschap’ bepaald niet stil is blijven staan. Onder aanvoering van twee commissies Teulings is een nieuw economieprogramma tot stand gekomen, dat ingevoerd zal worden in 2010 (havo) en 2011 (vwo). Hoe dat programma in de klas gestalte kan krijgen, wordt momenteel onderzocht door middel van SLO-pilot..

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses
CARTOON

8
De leukste school om voor te werken
Column

Allert de Geus

9 Het gilde der koekenbakkers
Column
Ben van der Hilst

20 Tumult

37 Verschenen

41
Onderwijsradio

49 The Boy in the Striped Pyjamas
COLUMN
Anita Schuiling

53 Kiosc

54 Menoraat

55 Lastige leerling? Ik ken ze niet…
COLUMN
Wim Bos

58 SPELenderWIJS

57 Uit het creatieve leerlab en wijde omtrek
COLUMN
Waag Society

62 Agenda

62 Artikel 3.3
COLUMN
Marcel Groeneweg